สนับสนุนการทำกิจกรรม ส่งเสริมประชาธิปไตยของชาวเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์ประสานงานกลาง นปช.แดงเชียงใหม่

ชื่อบัญชี นปช.แดงเชียงใหม่ ธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี 02 0012142 65 7 ( มีผู้รับผิดชอบบัญชี 3 ท่าน )

ติดต่อเรา deangchiangmai@gmail.com

ราบสวัสดี พี่น้องทุกๆท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยือน บล็อค นปช.แดงเชียงใหม่ ขอเรียนชี้แจงสักนิดว่า เรา ”แดงเจียงใหม่” เป็นกลุ่มคนชาวเจียงใหม่ที่เคารพรัก กติกาประชาธิปไตย ต่อสู้และต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบ อยากเห็นประเทศชาติภายภาคหน้า มีความเจริญ ประชาชนรุ่นลูกหลานของเราอยู่อาศัยอย่างร่มเย็นเป็นสุขในประเทศของพวกเราเอง ไม่มีกลุ่มอภิสิทธิ์ชนกลุ่มใดมาสูบเลือดเนื้อ แอบอ้างบุญคุณเฉกเช่นในยุคนี้ที่พวกเราเห็น การที่จะได้รับในสิ่งที่มุ่งหวังก็ต้องมีการต่อสู้แสดงกำลังให้สังคมได้รับรู้ และเพื่อที่จะให้กลุ่มบุคคลที่มีอำนาจในปัจจุบันได้เข้าใจในสังคมที่ก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงไป ไม่อาจฝืนต่อกระแสการพัฒนาของโลก การต่อสู้ร่วมกับผองชนทั่วประเทศในครั้งนี้ เรา “ แดงเจียงใหม่ “ ได้ร่วมต่อสู้ทุกรูปแบบ และในรูปแบบที่ท่านได้เข้ามาร่วมอยู่นี้ คือการเผยแพร่ข่าวสารต่อสังคม เรา “ แดงเจียงใหม่ “ ได้สร้างเวปบล็อคไว้ 2 ที่ คือที่นี่ “ แดงเจียงใหม่” สำหรับการบอกกล่าวในเรื่องทั่วไป และอีกที่หนึ่งคือ “ Daeng ChiangMai “ สำหรับข่าวสารที่เราเห็นว่ามีประโยชน์ต่อการรับรู้ข่าวสารในการร่วมทำกิจกรรมของพี่น้องประชาชน


เชิญร่วมสร้างขวัญ และกำลังใจให้เพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมกันครับ
“แดงเจียงใหม่” " Daeng ChiangMai "

รักประชาธิปไตยไม่เอาเผด็จการ ต่อต้านการรัฐประหารทุกรูปแบบ สร้างขวัญกำลังใจและความสุขเพื่อปวงชน

การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ : สมุดปกขาวโดยสำนักกฎหมาย Amsterdam & Peroff การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ . ไพร่สู้บนเส้นทาง ๗๘ ปี ประชาธิปไตย ( ๒๔๗๕ - ๒๕๕๓ ) จรรยา ยิ้มประเสริฐ Voter's Uprising Thai

วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

กวีประชาไท : ราษฎรจักแปรสร้าง ระบอบ รัฐเวย!

อติเทพ ไชยสิทธิ์

บ่สูญแสงสูรย์ผ่าว อาบพื้น พิภพเอย

บ่สิ้นดาราพราย พรากฟ้า

ความหวังยังอาจคืน มิคลาด

ย่อมจักเผยมิช้า จนชัด ถนัดเห็น

ฟ้าบ่ครองฟากฟ้า อยู่ผืน เดิมเดียว

คนแหละคนที่ยืน หยัดนิ่ง

จักปลิดฟ้าหากฝืน จักฟาด

ย่อยแหละยับดับทิ้ง ทาบพื้น สามัญ

คราวนี้คนบ่ค้อม ยอมทน แล้วเวย!

คนจักยืนผงาดงึม อกท้า

เพราะคนย่อมเป็นคน ใช่ทาส

มืออันไกรฉกาจคว้า หักคว่ำ แอกคน

เมื่อนั้นแล! จักล้าง โลกทราม ลงราฯ

สุริย์รอนรัศมีแดง จักฟื้น

ฟ้าใหม่ค่อยเผยงาม พิลาศ

ฝนจักพรายฝากพื้น พร่ำน้ำ คืนดิน

ราษฎรจักแปรสร้าง ระบอบ รัฐเวย!

คนต้องเทียมค่าคน เสมอภาค

เสรีภาพย่อมทรง คงศักดิ์

แล ภราดรภาพเกื้อ ประกอบคู่ สยามสมัยฯ

อติเทพ ไชยสิทธิ์
27 ตุลาคม 2553
บทกวีนี้ขออุทิศให้กับครูทางกวีคนแรกของข้าพเจ้า 'จิตร ภูมิศักดิ์'

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น