สนับสนุนการทำกิจกรรม ส่งเสริมประชาธิปไตยของชาวเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์ประสานงานกลาง นปช.แดงเชียงใหม่

ชื่อบัญชี นปช.แดงเชียงใหม่ ธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี 02 0012142 65 7 ( มีผู้รับผิดชอบบัญชี 3 ท่าน )

ติดต่อเรา deangchiangmai@gmail.com

ราบสวัสดี พี่น้องทุกๆท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยือน บล็อค นปช.แดงเชียงใหม่ ขอเรียนชี้แจงสักนิดว่า เรา ”แดงเจียงใหม่” เป็นกลุ่มคนชาวเจียงใหม่ที่เคารพรัก กติกาประชาธิปไตย ต่อสู้และต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบ อยากเห็นประเทศชาติภายภาคหน้า มีความเจริญ ประชาชนรุ่นลูกหลานของเราอยู่อาศัยอย่างร่มเย็นเป็นสุขในประเทศของพวกเราเอง ไม่มีกลุ่มอภิสิทธิ์ชนกลุ่มใดมาสูบเลือดเนื้อ แอบอ้างบุญคุณเฉกเช่นในยุคนี้ที่พวกเราเห็น การที่จะได้รับในสิ่งที่มุ่งหวังก็ต้องมีการต่อสู้แสดงกำลังให้สังคมได้รับรู้ และเพื่อที่จะให้กลุ่มบุคคลที่มีอำนาจในปัจจุบันได้เข้าใจในสังคมที่ก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงไป ไม่อาจฝืนต่อกระแสการพัฒนาของโลก การต่อสู้ร่วมกับผองชนทั่วประเทศในครั้งนี้ เรา “ แดงเจียงใหม่ “ ได้ร่วมต่อสู้ทุกรูปแบบ และในรูปแบบที่ท่านได้เข้ามาร่วมอยู่นี้ คือการเผยแพร่ข่าวสารต่อสังคม เรา “ แดงเจียงใหม่ “ ได้สร้างเวปบล็อคไว้ 2 ที่ คือที่นี่ “ แดงเจียงใหม่” สำหรับการบอกกล่าวในเรื่องทั่วไป และอีกที่หนึ่งคือ “ Daeng ChiangMai “ สำหรับข่าวสารที่เราเห็นว่ามีประโยชน์ต่อการรับรู้ข่าวสารในการร่วมทำกิจกรรมของพี่น้องประชาชน


เชิญร่วมสร้างขวัญ และกำลังใจให้เพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมกันครับ
“แดงเจียงใหม่” " Daeng ChiangMai "

รักประชาธิปไตยไม่เอาเผด็จการ ต่อต้านการรัฐประหารทุกรูปแบบ สร้างขวัญกำลังใจและความสุขเพื่อปวงชน

การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ : สมุดปกขาวโดยสำนักกฎหมาย Amsterdam & Peroff การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ . ไพร่สู้บนเส้นทาง ๗๘ ปี ประชาธิปไตย ( ๒๔๗๕ - ๒๕๕๓ ) จรรยา ยิ้มประเสริฐ Voter's Uprising Thai

วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ค่าแห่งเรา


โดยเพ็ญ ภัคตะณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2010 เวลา 10:43 น.

เธอจะเป็นก้อนดินหรือดอกหญ้า ฉันก็พร้อมมอบค่าความเป็นเพื่อน

เธอจะเป็นเพียงดาวใช่เพ็ญเดือน ฉันคอยเตือนร่วมคิดร่วมติดตาม

เธออาจสิ้นไร้ทรัพย์อับสินสร้อย ฉันมิคล้อยใจเกลียดหรือเหยียดหยาม

เธออาจมาจากตมสังคมทราม ฉันมิคร้ามใจทะนงคงยืนยัน

เธอจึงพาฉันฝ่าไปในสายหมอก ฉันกล้าบอกความในไม่ไหวหวั่น

เธอย่างเท้าก้าวฝ่าแสงตะวัน ฉันก็ฝ่าแสงจันทร์มั่นวจี

เธออาจเผลอผิดบ้างในบางครั้ง ฉันจะคอยเหนี่ยวรั้งบางวิถี

เธออาจสร้างสรรค์ทำซึ่งความดี ฉันจะพลีใจภักดิ์พิทักษ์ครอง

เธอสับสนหม่นมัวกลัวชีวิต ฉันช่วยคิดแก้ไขคลายขุ่นข้อง

เธอสดใสสมหวังดั่งใจปอง ฉันเฝ้ามองเธอระรื่นอย่างชื่นชม

เธออาจหยุดณจุดยืนทั้งตื่น- ฝัน ฉันจะหยัดยืนยันช่วยสร้างสม

เธออาจหลงทางร้าวก้าวพลาดล้ม ฉันจะพรมเพลงเพรียกกู่เรียกคืน

เธอเป็นเธอเสมอมาครารู้จัก ฉันคือฉันมั่นภักดิ์มิเป็นอื่น

เธอคือฉันคำสัญญาค่ายงยืน ฉันคือเธอมิอาจฝืนคืนค่านั้น

พิมพ์ครั้งแรก "ลลนา" ปี ๒๕๓๐

อ่านสดงานวันวิวาห์ของตนเอง กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น