สนับสนุนการทำกิจกรรม ส่งเสริมประชาธิปไตยของชาวเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์ประสานงานกลาง นปช.แดงเชียงใหม่

ชื่อบัญชี นปช.แดงเชียงใหม่ ธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี 02 0012142 65 7 ( มีผู้รับผิดชอบบัญชี 3 ท่าน )

ติดต่อเรา deangchiangmai@gmail.com

ราบสวัสดี พี่น้องทุกๆท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยือน บล็อค นปช.แดงเชียงใหม่ ขอเรียนชี้แจงสักนิดว่า เรา ”แดงเจียงใหม่” เป็นกลุ่มคนชาวเจียงใหม่ที่เคารพรัก กติกาประชาธิปไตย ต่อสู้และต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบ อยากเห็นประเทศชาติภายภาคหน้า มีความเจริญ ประชาชนรุ่นลูกหลานของเราอยู่อาศัยอย่างร่มเย็นเป็นสุขในประเทศของพวกเราเอง ไม่มีกลุ่มอภิสิทธิ์ชนกลุ่มใดมาสูบเลือดเนื้อ แอบอ้างบุญคุณเฉกเช่นในยุคนี้ที่พวกเราเห็น การที่จะได้รับในสิ่งที่มุ่งหวังก็ต้องมีการต่อสู้แสดงกำลังให้สังคมได้รับรู้ และเพื่อที่จะให้กลุ่มบุคคลที่มีอำนาจในปัจจุบันได้เข้าใจในสังคมที่ก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงไป ไม่อาจฝืนต่อกระแสการพัฒนาของโลก การต่อสู้ร่วมกับผองชนทั่วประเทศในครั้งนี้ เรา “ แดงเจียงใหม่ “ ได้ร่วมต่อสู้ทุกรูปแบบ และในรูปแบบที่ท่านได้เข้ามาร่วมอยู่นี้ คือการเผยแพร่ข่าวสารต่อสังคม เรา “ แดงเจียงใหม่ “ ได้สร้างเวปบล็อคไว้ 2 ที่ คือที่นี่ “ แดงเจียงใหม่” สำหรับการบอกกล่าวในเรื่องทั่วไป และอีกที่หนึ่งคือ “ Daeng ChiangMai “ สำหรับข่าวสารที่เราเห็นว่ามีประโยชน์ต่อการรับรู้ข่าวสารในการร่วมทำกิจกรรมของพี่น้องประชาชน


เชิญร่วมสร้างขวัญ และกำลังใจให้เพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมกันครับ
“แดงเจียงใหม่” " Daeng ChiangMai "

รักประชาธิปไตยไม่เอาเผด็จการ ต่อต้านการรัฐประหารทุกรูปแบบ สร้างขวัญกำลังใจและความสุขเพื่อปวงชน

การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ : สมุดปกขาวโดยสำนักกฎหมาย Amsterdam & Peroff การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ . ไพร่สู้บนเส้นทาง ๗๘ ปี ประชาธิปไตย ( ๒๔๗๕ - ๒๕๕๓ ) จรรยา ยิ้มประเสริฐ Voter's Uprising Thai

วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

กวีตีนแดง: โอ้...รัชนี

เพียงคำ ประดับความ

เธอแน่วแน่แล้วหนอ...รัชนี

ชาติกำเนิดเป็นสตรีที่สูงศักดิ์

เลือดน้ำเงินสายนั้นเข้มข้นนัก

แต่มิอาจกักขังใจไว้ในกรง

เธอรักกับชายหนุ่มลูกชาวนา

และที่สุดหาญกล้าถอดปีกหงส์

ลงเดินดินท่ามอาทิตย์อัสดง

แต่ละก้าวมั่นคงและงดงาม

หลังปีศาจได้หยัดยืนขึ้นทายท้า

สายสีมาประจันหน้าขึ้นทวงถาม

สะเทือนใครในโลกใบเก่าทราม

หยุดโมงยามนั่นไว้...ให้ข้าที

ใครบังอาจหยุดรถพระอาทิตย์

เอามือปิดแผ่นฟ้าฉาบทาสี

เธอแน่วแน่แล้วนั่นรัชนี

โลกใบนี้มีเพียงเราที่เท่ากัน

ทิ้งโลกเก่าเอาไว้ในความโศก

สายลมโบกสู่โลกใหม่เธอใฝ่ฝัน

ใครฝืนต้านทวนชะตาอยู่อย่างนั้น

ก็กอดเก็บความร้าวรานอยู่นั่นแล้ว

ไม่มีแล้วสตรีที่สูงศักดิ์

ทิ้งปิ่นปักวอทองรองเท้าแก้ว

หยัดตีนเหยียบบนดินด้านอันเหยียดแนว

เต็มค่าแล้วได้ยืนยันสิ่งที่รัก

เธอแน่วแน่ยิ่งหนอ...รัชนี

มิปรารถนาเป็นสตรีที่สูงศักดิ์

ขอเป็นเพียงหญิงที่มั่นในความรัก

และเชื่อในศักดิ์และศรีที่เท่าเทียม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น