สนับสนุนการทำกิจกรรม ส่งเสริมประชาธิปไตยของชาวเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์ประสานงานกลาง นปช.แดงเชียงใหม่

ชื่อบัญชี นปช.แดงเชียงใหม่ ธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี 02 0012142 65 7 ( มีผู้รับผิดชอบบัญชี 3 ท่าน )

ติดต่อเรา deangchiangmai@gmail.com

ราบสวัสดี พี่น้องทุกๆท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยือน บล็อค นปช.แดงเชียงใหม่ ขอเรียนชี้แจงสักนิดว่า เรา ”แดงเจียงใหม่” เป็นกลุ่มคนชาวเจียงใหม่ที่เคารพรัก กติกาประชาธิปไตย ต่อสู้และต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบ อยากเห็นประเทศชาติภายภาคหน้า มีความเจริญ ประชาชนรุ่นลูกหลานของเราอยู่อาศัยอย่างร่มเย็นเป็นสุขในประเทศของพวกเราเอง ไม่มีกลุ่มอภิสิทธิ์ชนกลุ่มใดมาสูบเลือดเนื้อ แอบอ้างบุญคุณเฉกเช่นในยุคนี้ที่พวกเราเห็น การที่จะได้รับในสิ่งที่มุ่งหวังก็ต้องมีการต่อสู้แสดงกำลังให้สังคมได้รับรู้ และเพื่อที่จะให้กลุ่มบุคคลที่มีอำนาจในปัจจุบันได้เข้าใจในสังคมที่ก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงไป ไม่อาจฝืนต่อกระแสการพัฒนาของโลก การต่อสู้ร่วมกับผองชนทั่วประเทศในครั้งนี้ เรา “ แดงเจียงใหม่ “ ได้ร่วมต่อสู้ทุกรูปแบบ และในรูปแบบที่ท่านได้เข้ามาร่วมอยู่นี้ คือการเผยแพร่ข่าวสารต่อสังคม เรา “ แดงเจียงใหม่ “ ได้สร้างเวปบล็อคไว้ 2 ที่ คือที่นี่ “ แดงเจียงใหม่” สำหรับการบอกกล่าวในเรื่องทั่วไป และอีกที่หนึ่งคือ “ Daeng ChiangMai “ สำหรับข่าวสารที่เราเห็นว่ามีประโยชน์ต่อการรับรู้ข่าวสารในการร่วมทำกิจกรรมของพี่น้องประชาชน


เชิญร่วมสร้างขวัญ และกำลังใจให้เพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมกันครับ
“แดงเจียงใหม่” " Daeng ChiangMai "

รักประชาธิปไตยไม่เอาเผด็จการ ต่อต้านการรัฐประหารทุกรูปแบบ สร้างขวัญกำลังใจและความสุขเพื่อปวงชน

การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ : สมุดปกขาวโดยสำนักกฎหมาย Amsterdam & Peroff การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ . ไพร่สู้บนเส้นทาง ๗๘ ปี ประชาธิปไตย ( ๒๔๗๕ - ๒๕๕๓ ) จรรยา ยิ้มประเสริฐ Voter's Uprising Thai

วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

กวีประชาไท 92 : ห่าฝน... พฤศจิกา


Tue, 2010-11-09 05:31

ห่าฝน... พฤศจิกา

พฤศจิกาห่าถล่ม

เมืองก็จมใต้บาดาล

หรือคนมันสามานย์

ที่สั่งฟ้าถล่มเมือง

สายฝนเป็นสายเลือด

พายุเดือดอันครืนคราม

โลกดับชั่วโมงยาม

จึงเห็นแต่ความเป็นจริง

สายเลือดที่ไหลหลั่ง

ทลายทั้งเขื่อนกั้นขาม

เจิ่งนองไปทุกทาง

ที่เห็นอยู่แต่ความตาย

กี่ทุกข์กี่บรรเทา

ถึงความเศร้าจะเจือจาง

ธรรมชาติเคยถากทาง

นั่นคือทางอันล่มจม

กี่คนที่ลอยคอ

กี่คนรอความหวังช่วย

กี่ชีพที่มอดม้วย

กี่ระทวยทุกข์ระทม

กี่นาป่าสวนไร่

อุทกภัยถึงจะพอ

น้ำตาก็คลอๆ

จึงเห็นแต่คนยากจน

กี่โลภละโมบมาก

กี่ความอยากถึงจะพอ

หายนะที่เฝ้ารอ

จึงตอบโต้การลงทัณฑ์

กี่พายุดินถล่ม

เมืองยังจมในฝันร้าย

กี่คลื่นวาตภัย

จึงเห็นแต่ศพเรียงราย

กี่ซากปรักหักพัง

กี่ความหลังต้องจดจำ

ซากศพอุตสาหกรรม

นั่นคือซากประจานเมือง

ห่าฝนเดือนพฤศจิกา

เหมือนคุณค่าให้จดจำ

ร่องรอยความบอบช้ำ

ใช่หรือไม่น้ำมือคน!

เที่ยงคืน ริมคลองอู่ตะเภา หาดใหญ่ ในคืนที่เมืองยังร้าง

๔-๑๑-๕๓

ปราโมทย์ แสนสวาสดิ์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น