สนับสนุนการทำกิจกรรม ส่งเสริมประชาธิปไตยของชาวเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์ประสานงานกลาง นปช.แดงเชียงใหม่

ชื่อบัญชี นปช.แดงเชียงใหม่ ธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี 02 0012142 65 7 ( มีผู้รับผิดชอบบัญชี 3 ท่าน )

ติดต่อเรา deangchiangmai@gmail.com

ราบสวัสดี พี่น้องทุกๆท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยือน บล็อค นปช.แดงเชียงใหม่ ขอเรียนชี้แจงสักนิดว่า เรา ”แดงเจียงใหม่” เป็นกลุ่มคนชาวเจียงใหม่ที่เคารพรัก กติกาประชาธิปไตย ต่อสู้และต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบ อยากเห็นประเทศชาติภายภาคหน้า มีความเจริญ ประชาชนรุ่นลูกหลานของเราอยู่อาศัยอย่างร่มเย็นเป็นสุขในประเทศของพวกเราเอง ไม่มีกลุ่มอภิสิทธิ์ชนกลุ่มใดมาสูบเลือดเนื้อ แอบอ้างบุญคุณเฉกเช่นในยุคนี้ที่พวกเราเห็น การที่จะได้รับในสิ่งที่มุ่งหวังก็ต้องมีการต่อสู้แสดงกำลังให้สังคมได้รับรู้ และเพื่อที่จะให้กลุ่มบุคคลที่มีอำนาจในปัจจุบันได้เข้าใจในสังคมที่ก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงไป ไม่อาจฝืนต่อกระแสการพัฒนาของโลก การต่อสู้ร่วมกับผองชนทั่วประเทศในครั้งนี้ เรา “ แดงเจียงใหม่ “ ได้ร่วมต่อสู้ทุกรูปแบบ และในรูปแบบที่ท่านได้เข้ามาร่วมอยู่นี้ คือการเผยแพร่ข่าวสารต่อสังคม เรา “ แดงเจียงใหม่ “ ได้สร้างเวปบล็อคไว้ 2 ที่ คือที่นี่ “ แดงเจียงใหม่” สำหรับการบอกกล่าวในเรื่องทั่วไป และอีกที่หนึ่งคือ “ Daeng ChiangMai “ สำหรับข่าวสารที่เราเห็นว่ามีประโยชน์ต่อการรับรู้ข่าวสารในการร่วมทำกิจกรรมของพี่น้องประชาชน


เชิญร่วมสร้างขวัญ และกำลังใจให้เพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมกันครับ
“แดงเจียงใหม่” " Daeng ChiangMai "

รักประชาธิปไตยไม่เอาเผด็จการ ต่อต้านการรัฐประหารทุกรูปแบบ สร้างขวัญกำลังใจและความสุขเพื่อปวงชน

การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ : สมุดปกขาวโดยสำนักกฎหมาย Amsterdam & Peroff การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ . ไพร่สู้บนเส้นทาง ๗๘ ปี ประชาธิปไตย ( ๒๔๗๕ - ๒๕๕๓ ) จรรยา ยิ้มประเสริฐ Voter's Uprising Thai

วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

เพ็ญ ภัคตะ : จริยธรรมถูกทำแท้ง!

เพ็ญ ภัคตะ

แท้งแท้งเขาเกลียดแท้ง
อ้างทิ่มแทงผู้บริสุทธิ์
จริยธรรมเสื่อมชำรุด
สังคมทรุดต้องรักษา

แท้งแท้งเราถูกแท้ง
ถูกฆ่าแกงเยี่ยงแร้งกา
กี่ครั้งและกี่ครา
โหดตุลาพฤษภาทมิฬ

แท้งแท้งเขาทำแท้ง
ฆ่าเสื้อแดงจนดับดิ้น
ชีวิตกี่ชีวิน
ต้องราคินสิ้นราคา

แท้งแท้งอย่าอ้างแท้ง
มันขัดแย้งเลิกมายา
จริยธรรมฉีกตำตา
ตราบยังฆ่าวิญญูชน

แท้งแท้งใครทำแท้ง
ยังกำแหงว่าเป็นคน-
ดีเลิศประเสริฐล้น
แท้เหลี่ยมกลฆาตรกร

แท้งแท้งหากห้ามแท้ง
ก็เลิกแบ่งชนชั้นก่อน
กราบศพที่ทบซ้อน
รีบวิงวอนขอขมา

แท้งแท้งทั่วประเทศ
แท้งโดยเจตนาฆ่า
ข่มขืนจนประชา-
ธิปไตยไม่อาจโต

แท้งแท้งเขาแท้งรัฐ-
ธรรมนูญวิ่นศีลธรรมโหว่
มีหน้ามาอวดโว
โอ! ใครกันขยันแท้ง!

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น