สนับสนุนการทำกิจกรรม ส่งเสริมประชาธิปไตยของชาวเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์ประสานงานกลาง นปช.แดงเชียงใหม่

ชื่อบัญชี นปช.แดงเชียงใหม่ ธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี 02 0012142 65 7 ( มีผู้รับผิดชอบบัญชี 3 ท่าน )

ติดต่อเรา deangchiangmai@gmail.com

ราบสวัสดี พี่น้องทุกๆท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยือน บล็อค นปช.แดงเชียงใหม่ ขอเรียนชี้แจงสักนิดว่า เรา ”แดงเจียงใหม่” เป็นกลุ่มคนชาวเจียงใหม่ที่เคารพรัก กติกาประชาธิปไตย ต่อสู้และต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบ อยากเห็นประเทศชาติภายภาคหน้า มีความเจริญ ประชาชนรุ่นลูกหลานของเราอยู่อาศัยอย่างร่มเย็นเป็นสุขในประเทศของพวกเราเอง ไม่มีกลุ่มอภิสิทธิ์ชนกลุ่มใดมาสูบเลือดเนื้อ แอบอ้างบุญคุณเฉกเช่นในยุคนี้ที่พวกเราเห็น การที่จะได้รับในสิ่งที่มุ่งหวังก็ต้องมีการต่อสู้แสดงกำลังให้สังคมได้รับรู้ และเพื่อที่จะให้กลุ่มบุคคลที่มีอำนาจในปัจจุบันได้เข้าใจในสังคมที่ก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงไป ไม่อาจฝืนต่อกระแสการพัฒนาของโลก การต่อสู้ร่วมกับผองชนทั่วประเทศในครั้งนี้ เรา “ แดงเจียงใหม่ “ ได้ร่วมต่อสู้ทุกรูปแบบ และในรูปแบบที่ท่านได้เข้ามาร่วมอยู่นี้ คือการเผยแพร่ข่าวสารต่อสังคม เรา “ แดงเจียงใหม่ “ ได้สร้างเวปบล็อคไว้ 2 ที่ คือที่นี่ “ แดงเจียงใหม่” สำหรับการบอกกล่าวในเรื่องทั่วไป และอีกที่หนึ่งคือ “ Daeng ChiangMai “ สำหรับข่าวสารที่เราเห็นว่ามีประโยชน์ต่อการรับรู้ข่าวสารในการร่วมทำกิจกรรมของพี่น้องประชาชน


เชิญร่วมสร้างขวัญ และกำลังใจให้เพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมกันครับ
“แดงเจียงใหม่” " Daeng ChiangMai "

รักประชาธิปไตยไม่เอาเผด็จการ ต่อต้านการรัฐประหารทุกรูปแบบ สร้างขวัญกำลังใจและความสุขเพื่อปวงชน

การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ : สมุดปกขาวโดยสำนักกฎหมาย Amsterdam & Peroff การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ . ไพร่สู้บนเส้นทาง ๗๘ ปี ประชาธิปไตย ( ๒๔๗๕ - ๒๕๕๓ ) จรรยา ยิ้มประเสริฐ Voter's Uprising Thai

วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

โฉมหน้าที่แท้จริง "ศัตรูของประชาชน"

(ข้อมูลเก่า จากประชาไท)

กบเลือกนาย

โพสต์โดย : piangdin
โพสต์เมื่อ : 2009-06-07 17:40:25


คำว่า ประชาธิปไตย อันหมายถึงประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจสุงสูด อันได้แก่
อำนาจในการตรากฎระเบียบ อำนาจในการบริหารบ้านเมือง และอำนาจในการให้ความยุติธรรม
บนหลักการเสรีภาพ เสมอภาค และภราดรภาพ

หากจะชี้เป้าไปที่ศัตรูของประชาชน จึงควรต้องดูว่า ใคร ทำร้ายหรือขัดหรือเป็นกลไกสำคัญ
ในการทำลายหลักการดังกล่าวข้างต้น และหากคิดจะแก้ ก็ต้องไปแก้ที่ต้นเหตุ หากคุณปวดฟัน
การอุดหรือถอนหรือรักษาราก ต้องทำตรงซี่ที่เป็นปัญหานั่นเอง

คำถามว่า ศัตรูของประชาชน หน้าตาเป็นอย่างไร จึงตอบได้ด้วยคำถามตามหลักการข้างต้น
หนึ่ง ใครแย่งอำนาจอธิปไตยไปใช้? หรือมีอำนาจในการใช้อำนาจเหนือประชาชนแบบถูกกฎหมาย?

สอง ใครสามารถแต่งตั้งหัวหน้าสุงสุดฝ่ายบริหาร สามารถปลด สามารถกดดันและกำจัดนายกฯ ของประชาชน?
ใครสามารถให้โจรที่มาปล้นอำนาจประชาชนเป็นนายกได้แค่ดีดปลายนิ้ว
ใครทำให้โจรกลายเป็นผู้มีอำนาจชอบธรรม สานสืบอำนาจอย่างเป็นระบ เป็นวงจรอุบาทว์มา
ไม่รู้จบสิ้น?

สาม ใครมีอำนาจสูงสุดในการทำให้กฎหมายประชาชนเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้ ใครหมก
เม็ดพิษในรัฐธรรมนูญและกฎหมายต่าง ๆ เพื่อผลประโยชน์แห่งตนและพวกพ้อง ใครมีอิทธิพล
สูงสุดเหนือกฎหมายทุกฉบับ?

สี่ ใครมีอำนาจสั่งการ ยุยง ประสงค์บ่อนทำลายความศักดิ์สิทธิ์ของระบบไต่สวน สอบสวน สืบสวน
และการตัดสินคดีความ จนบ้านเมืองเราขาดหลักความเสมอภาค วุ่นวายกันไปหมดในตอนนี้
ใครเป็นต้นตอของโรคร้ายตุลาการวิวัฒน์

ห้า ใครสั่งปิดหูปิดตาประชาชน จำกัดเสรีภาพของประชาชนทุกข้อที่เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญ

หก ใครใช้เส้นสายทำลายความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมาย และทำให้เกิดภาวะหลายมาตรฐาน
ไร้ความเสมอภาคในสังคม ทำบ้านเมืองเสียหายจนยากเยียวยา จนประเทศไทยในสายตา
ชาวโลก เปรียบประดุจโลกด้อยพัฒนา (โลกที่สี่)

และเจ็ด ใครทำให้คนไทยแตกแยกอย่างแท้จริง ใครทำให้คนไทยอึดอัดขัดสน จนยาก
ขากถุยคำใส่กัน ดุจหมากัดกัน เพราะมีคนคอยบงการโยนเนื้อเน่า ๆ ตรงโน้นทีตรงนี้ที
การฆ่าฟันกันของคนไทยทุกครั้งที่ผ่านมา เป็นเพราะใคร???? รัฐบาลทรราชมาจากไหน
คนไทยถูกยุให้เกลียดคนไทยทุกครั้งด้วยเหตุผลใด???

วันนี้ เราเทียบได้ว่า คนที่อยู่เบื้องหลังการทำลายอำนาจของประชาชน และครอบงำระบอบ
จนทำให้องค์ประกอบประชาธิปไตย คือเสรีภาพ เสมอภาค และภราดรภาพ กลายเป็นของพิษ
ทำให้บรรยากาศประชาธิปไตยเกิดขึ้นไม่ได้ เป็นจอมมาร เป็นเผด็จการตัวจริง

แล้วคำถามที่คนไทยต้องถามตัวเองจริง ๆ ก็คือ หากอยากได้ประชาธิปไตยอย่างแท้จริง
ท่านสู้ตรงไหน ท่านสู้กับพรรคไอ้เนวิน แล้วชนะแล้วได้ประชาธิปไตยไหม?
ท่านไล่อภิสิทธิ์ แล้วได้ประชาธิปไตยเลยไหม? หากสนธิ ลิ้มฯ ตายแล้ว เราได้ประชาธิปไตยไหม?
หากเราได้สส. พรรคสีแดงเต็มสภาแล้วเราได้ประชาธิปไตยไหม? คำตอบคือเราไม่มีทางได้
ประชาธิปไตยแน่นอน เพราะพวกนี้ เป็นแค่เบี้ยพิษที่เขาหว่านเข้าไปในระบบเพื่อรักษาระบอบ
เดิมที่เขาสามารถทำให้ไพร่ข้าประชาราษฎร์กัดกันเหมือนหมูเหมือนหมา ทำลายเสรีภาพกัน
เอง แก่งแย่งโต้แย้งกันเองเพราะไม่มีอะไรเป็นธรรม และแน่นอนว่าไมสามัคคีกันได้ ไม่ว่า
ใครจะเสกสรรค์ปั้นคำพูดให้ประชาชนรักและสามัคคีกันจนฟังแล้วเคลิ้ม แต่ขณะเดียวกัน
เราปล่อยให้เบี้ยพิษพวกนี้ ขยายตัวหรืออยู่ในระบบได้ไหม? คำตอบที่ท่านคงตอบได้ด้วย
ตัวเองก็คือ ไม่ได้ เพราะยิ่งปล่อยไว้นานยิ่งอันตราย อภิสิทธิ์นี่คือเบี้ยพิษที่อันตรายอย่างยิ่ง
เพราะมันแฝงตัวเก่ง เป็นไวรัสชั้นอันตรายสูงสุด เพราะมันเกิดพร้อมและประสานกับเบี้ยพิษ
ที่พร้อมจะแทรกเข้าไปในทุกระบบสำคัญของร่างกายหากได้อยู่คู่กับเบี้ยสุเทพ เบี้ยเนวิน
และเบี้ยภาคี วันนี้ การต่อสู้ของประชาชน จึงอยู่ที่การสกัดกั้นและทำลายเบี้ยพิษเหล่านี้ด้วย

แต่อย่าลืมว่า หากจะให้ได้ประชาธิปไตยอย่างแท้จริงแล้ว จะมาวนเวียนถูกเขาปั่นหัวในเกม
อำนาจเหมือนหมาแย่งเศษเนื้อ ย่อมไม่มีทางได้ผล
เราต้องเลิกเป็นหมา แล้วคิดเสียว่า เรามีสิทธิในเนื้อที่เขาโยนให้ เราเป็นเจ้าของ เราต้องจัดการ
แหล่งผลิตเนื้อ เราต้องมีระบบการแบ่งที่ยุติธรรม ไม่มีใครไปครองครองเนื้อแล้วโยนซ้ายโยน
ขวาได้อีก

คำถามที่ท่านต้องตอบเองก็คือ อ้ายหรืออีที่ว่านี้ มันเป็นใคร มีกี่คน มีกี่ก๊ก มีก๊กใหญ่ก๊กเล็กหรือไม่?

ผมไม่มีคำตอบสมบูรณ์ให้ แต่ได้สเก็ตช์ภาพคร่าว ๆ ไว้แล้ว ใครจะแต่งเติมให้มันชัดในใจท่าน
ก็เชิญครับ มีรายละเอียดมากมายที่สามารถใส่ลงไปได้ งานนี้ไม่ใช่คนเดียวหรอกครับ
ทำกันเป็นกระบวนการ หากวาดภาพซ้อนกันแบบตอแหล คุณอาจจะได้ภาพสวยงามมาก ๆ
แต่พอแกะหน้ากากออก คุณจึงจะเห็นความเน่าเหม็นเป็นพิษแบบที่คุณยากจะยอมรับได้ต่อไปอีก
แต่ระวังล่ะ วาดภาพผิดที่ผิดเวลา จะเกิดอาการไอ คุก ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ เอา
เพราะอย่างที่บอกแล้ว ประเทศไทยเรามันไม่มีองค์ประกอบประชาธิปไตย ที่ท่านที่เป็นประชาชน
ทั้งหลายจะพึ่งพิงได้

สวัสดี


โพสต์โดย : มังกรดำ
ID # 1811234 - โพสต์เมื่อ : 2009-06-07 17:46:06 _ ปิดข้อความ

คำศัพท์ที่น่าสนใจ

กานไม้


โพสต์โดย : มังกรดำ
โพสต์เมื่อ : 2009-06-07 17:49:03 _ ปิดข้อความ


เด็กๆสมัยใหม่ คนรุ่นใหม่ คงไม่รู้จัก วิธี กานไม้
โพสต์โดย : นนท์
โพสต์เมื่อ : 2009-06-07 17:51:57 _ ปิดข้อความ


คุณเพียงดิน ผมว่าคนส่วนใหญ่ที่เข้าถึงข้อมูลจริงรู้คำตอบชัดเจนอยู่แล้ว เพียงแต่ว่าบ้านเมืองนี้เป็นเผด็จการ ไม่อนุญาตให้พูดความจริงเท่านั้น ใครคือศัตรูของประชาชนรู้กันอยู่แก่ใจ พวกเรารอวันและเวลาที่เหมาะสมเท่านั้น


โพสต์โดย : NOTGOD
โพสต์เมื่อ : 2009-06-07 17:52:19 _ ปิดข้อความ


ยอมรับว่าไม่รู้จักคำว่า "กานไม้" จริงๆค่ะ อ.มังกรดำ ช่วยอธิบายด้วยโพสต์โดย : piangdin
โพสต์เมื่อ : 2009-06-07 17:53:26 _ ปิดข้อความ


คิดเหมือนกันเลยครับ อาจารย์มังกรดำ
ต้นไม้ใหญ่ขนาดใช้คนโอบรอบนับสิบนั้น หากจะล้ม ต้องตัดสายลำเลียง
อาหารรอบ ๆ ต้นให้หมด.... แล้วเวลาจะทำให้มันยืนตายคาต้นแบบไม่
ต้องทำอะไรมาก

สุขสันต์วันเกิดย้อนหลังนะครับ ทั้งอาจารย์และคุณณัฐวุฒิครับ
มันแต่ยุ่ง เลยไม่ได้ทันสังเกตุครับ แปลกใจว่าทำไมคนหล่อ ๆ
ชอบเกิดเดือนมิถุนายนด้วย ฮิ ๆ (ชมตัวเองไปด้วย)โพสต์โดย : piangdin
โพสต์เมื่อ : 2009-06-07 17:55:16 _ ปิดข้อความ


สวัสดีครับ คุณนนท์ และคุณNOTGOOD

คุณนนท์ ความรู้กับการปฎิบัติไม่ได้ไปด้วยกันเสมอไป
ความรู้ก็ต่างจากความเข้าใจด้วยครับ ความเข้าใจจะลึกกว่า
และทำให้เกิดการคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอน และเกิด
อุดมการณ์อันแรงกล้าที่จะแก้ไขให้เกิดผลครับ
โพสต์โดย : มังกรดำ
โพสต์เมื่อ : 2009-06-07 17:56:59 _ ปิดข้อความ

ผมว่าให้ ลุงธรรม เข้ามาตอบดีไหม
ท่านอายุมาก เป็น ประชาชนอาวุโสในที่นี้
ท่านจะได้เล่าได้ละเอียดๆ


โพสต์โดย : piangdin
โพสต์เมื่อ : 2009-06-07 17:59:53 _ ปิดข้อความ

ผมไม่ได้กล่าวถึงเบี้ยพิษตัวสำคัญตัวหนึ่ง คือ สื่อไร้จรรยาบรรณ
อันที่จริงสื่อที่เป็นกลาง ให้ข้อมูลทุกด้านแก่ประชาชนอย่างเที่ยงตรงนั้น
เป็นหัวใจสำคัญอันหนึ่งของระบอบประชาธิปไตยนะครับ


โพสต์โดย : piangdin
โพสต์เมื่อ : 2009-06-07 18:05:27 _ ปิดข้อความ


ขอย้ำว่า ประเทศไทยเรา เหมือนคนกำลังปวดฟันเรื้อรัง จนอาการปวดหัว
มันแทบทำให้หัวระเบิด อารมณ์เสีย คิดไม่ได้ ไปไม่เป็น และทานยาแก้ปวด
จนท้องไส้แทบฟัง หรือติดยาแก้ปวดกันเลยทีเดียว!!!

วิธีแก้ คงไม่ใช่แค่การพอเพียงอยู่กับยาแก้ปวด หรือการเลิกเถียงกับคนข้างตัวหรือการไม่ทานของเย็น หรือการเอายาชาไปทาปาก
หรือแม้แต่การทำสมาธิ...

แต่ต้องไปหาต้นตอความเจ็บครับ ฟันซี่ไหนก่อเหตุ ก็ต้องไปจัดการตรงนั้น
อุดได้ก็อุดเสีย อุดอย่างเดียวไม่พอ ก็อาจจะรักษารากฟันเสียด้วย แต่เมื่อ
สิ่งเหล่านั้นไม่ช่วยแด้ปัญหา ก็ถอนทิ้งเสียครับ ถอนแล้วจะเอาเลี่ยมทอง
มาใส่แทนเพื่อรักษาสุขภาพและรูปฟัน ก็ไม่เสียหายอะไรครับ
อุด รักษา หรือถอนดีล่ะครับ สำหรับฟันไทยโพสต์โดย : หัวหอก
โพสต์เมื่อ : 2009-06-07 18:07:30 _ ปิดข้อความ


"วาดภาพผิดที่ผิดเวลา จะเกิดอาการไอ คุก ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ เอา"....เจอวลีนี้เข้าพูดอะไรไม่ออกเลยครับ.....โพสต์โดย : บังสุกุล
พสต์เมื่อ : 2009-06-07 18:07:42 _ ปิดข้อความ


งง อ่านแล้วไม่รู้เรื่อง หรือ ถึงรู้ก็ไม่บอกว่ารู้ ปล่อยผม งง ต่อไปไม่ต้องบอกผมโพสต์โดย : piangdin
โพสต์เมื่อ : 2009-06-07 18:23:03 _ ปิดข้อความ


คุณหัวหอกครับ วาดให้ถูกที่ถูกเวลาสิครับ ในที่ลับจะทำอะไรก็คงได้
ว่าง ๆ ผมก็ช่วยกันวาดกับคนใกล้ตัว แล้วบางที่ก็แบ่งภาพวาดให้เพื่อนฝูงน่ะครับ

สวัสดีครับ คุณบังสุกุล

ผมมองว่าอาจารย์ชูพงศ์พยายามบอกให้คนไทยเลิกกินยาแก้ปวด
แล้วหาทางถอนฟัน (หรืออาจจะแค่อุดหรือรักษารากฟัน) เสียที
ถือว่าเป็นอะไรที่สมเหตุสมผล แต่ดูเหมือนว่า อาการปวดฟันของเมืองไทย
มันซับซ้อนกว่าที่อาจารย์จะทำคนเดียวได้ เพราะดูเหมือนว่าต้องทานยา
แก้อักเสบก่อนด้วย เพราะมีปัญหาเกี่ยวกับลิ้นหัวใจอักเสบ และอาจจะมีอาการอื่น ๆ แทรกซ้อนด้วย ดีไม่ดีเจอะฟันครุด
ฟันเก ด้วย คงต้องใช้แรงมากกว่าปกติ

ผมคิดว่า หากจะเดินหน้าล่าฝัน แบบไม่เอากับระบอบเดิม เกมเดิมของ
เผด็จการ ไม่อยากให้ยาเผด็จการเฒ่าได้ต่อชีวิตอีกแล้ว เราคงต้องทำกัน
อย่างจริงจัง และต้องให้คนเสื้อแดงพร้อมใจกัน หาไม่แล้ว ก็จะเป็นการแบ่ง
คนสีแดง แยกกันเดิน จนอ่อนพลังไป จะเอาทางไหนก็ต้องเอาให้ตรงกัน
วิธีของอาจารย์ชูพงศ์ ได้ผลระยะยาวแน่นอน และเราต้องทำแน่นอน
แต่หากไม่ได้พลังประชาชนมหาศาล มันจะไม่เกิดผลและจะเป็นการ
ป้อนวัคซีนให้เผด็จการมีภูมิต้านทานไปซะโพสต์โดย : บังสุกุล
โพสต์เมื่อ : 2009-06-07 18:29:57 _ ปิดข้อความ


หลังสุดคาดว่า จักรภพ ไปรับเงินเนวินอีกคนแล้วแน่นอน

เพราะความเห็นจักรภพเหมือน อ.ชูพงศ์ไม่มีเพี้ยน แล้วคุณเพียงดินรับเงินเนรห้อยมาโพสต์ป่าว


โพสต์โดย : มังกรดำ
โพสต์เมื่อ : 2009-06-07 18:32:48 _ ปิดข้อความ

บังสุกุล

ผมอ่านบทสัมภาษณ์ของคุณจักรภพ
อ่านอย่างไร
ๆ ก็ไม่ได้ความหมายตรงตามที่บังสุกุลตีความโพสต์โดย : Grand Father
โพสต์เมื่อ : 2009-06-07 18:33:11 _ ปิดข้อความ

มีแต่คนเลว นักการเมืองน้ำเน่า สส.ขายตัว
พ่อค้าหน้าเลือด นักธุรกิจขี้โกง

ประชาชน ชั้นต่ำ ไร้การศึกษา ขาดโอกาส ไร้วุฒิภาวะ บลา บลา บลา..

กรู.. สุดยอด.. คนเดียว..
รู้ไหม.. พวกกรู.. คือ ใคร..


โพสต์โดย : หัวหอก
โพสต์เมื่อ : 2009-06-07 18:33:37 _ ปิดข้อความ


ผมว่าเวลานี้คนไทยส่วนมากพยายามรักษาฟันซี่ที่ปวดอยู่นะครับ...เพียงแต่ว่า มันอาการค่อนข้างหนักไปแล้ว อยู่ในระยะเกือบจะสุดท้ายแล้วก็ว่าได้ รากฟันมันเริ่มเน่าต้องถอนทิ้งอย่างเดียว ตอนนี้ก็ได้แต่รอหมอเก่งๆ มาถอนให้.....


โพสต์โดย : Grand Father
โพสต์เมื่อ : 2009-06-07 18:35:54 _ ปิดข้อความ


อ.มังกรดำครับ ความหมายของน้าบังฯ คือ ย่อหน้าแรกของผม กระมัง..


โพสต์โดย : piangdin
โพสต์เมื่อ : 2009-06-07 18:37:54 _ ปิดข้อความ


หากโพสต์แนวนี้แล้วเนรวินเอาเงินมาให้ก็จะรับครับ
แล้วเอาไปสร้างโรงเรียนสอนประชาธิปไตยให้ชาวบ้านและเด็ก ๆ
แต่พอเจอหัวใจและรายละเอียดของสิ่งที่ผมจะโพสต์ต่อไปแล้ว
เนรวินไม่เอาเงินมาให้หรอกครับ เพราะผมนี่ศัตรูเนวินเลยทีเดียว

นักการเมืองที่ดีก็มีเยอะ แต่นักการเมืองอย่างเนวิน ต้องกำจัดไปให้
หมดสิ้นครับ ไม่ตายด้วยลูกปืนก็ต้องตายด้วยน้ำมือประชาชนในบูทเลือกตั้ง
ในที่สุดนั่นเอง

ผมฟังเทปเก่าย้อนหลังที่สุถานีเอาไปเปิดเมื่อสักแปดเก้าชั่วโมงที่ผ่านมา
ได้ยินอาจารย์ชูพงศ์เรียกเนวินว่า ท่านเนวิน แล้วสลับมาเป็นคุณเนวิน
(พูดถึง "คุณสุเทพ" ด้วย) ผมว่า อาจารย์ชูพงศ์ ไม่ควรไปเรียกคนอย่าง
นายคนนี้ว่า "ท่าน" ครับ อันที่จริง ไม่ควรเรียกใครว่าท่านทั้งสิ้นแหละครับ
เพราะเป็นการยกคน ๆ นั้นให้สูงกว่าคนทั่วไป เรียกคุณน่ะดีที่สุดแล้วครับ
เป็นกลาง และให้เกียรติกันตามปกติ และเวลาเรียกชาวบ้านร้านช่อง
เราก็ควรใส่คุณเข้าไปให้เหมือนกันด้วย


โพสต์โดย : piangdin
โพสต์เมื่อ : 2009-06-07 18:41:31 _ ปิดข้อความ

สวัสดีครับ คุณGF

คุณหัวหอกครับ หากมีอาการดื้อดึงรอไปนานเกิน
คงเลี่ยงไม่พ้นที่จะต้องถอนกันล่ะครับ
หากไม่ยอมถอนแบบใช้วิธีอารยะ คือให้หมอถอนเสียโดยดี
ก็อาจจะตัองมีการง้างปาก เอาเชือกผูกฟันแล้วอีกปลายหนึ่งผูกกับก้อนหิน
จากนั้น ก็โยนก้อนหินไปในอากาศครับ... แค่นึกก็น้ำหูน้ำตาไหลแล้วครับ! ;-)


โพสต์โดย : piangdin
โพสต์เมื่อ : 2009-06-07 18:44:20 _ ปิดข้อความ


นี่คือภาพวาดภาพหนึ่ง จากมุมมองสังคมนิยมครับ
ประกอบการพิจารณาของพวกเราโพสต์โดย : หัวหอก
โพสต์เมื่อ : 2009-06-07 18:47:44 _ ปิดข้อความ


แอกที่คนไทยแบกมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามันก็ไม่ได้หนักหนาสาหัสนะครับ มันเพิ่งจะมาหนักเอาช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานี่แหละ....เมื่อก่อนมันเหมือนอยู่ในชิวิตประจำวันไม่มีใคร รู้สึกอะไร....แต่มาหลังๆนี่ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นถึงลุกขึ้นมาขย่มเอาซะบ่าแทบ หัก ไม่รู้นึกกลัวอะไร....


โพสต์โดย : Grand Father
โพสต์เมื่อ : 2009-06-07 18:50:26 _ ปิดข้อความ


เมื่อก่อนมันเหมือนอยู่ในชิวิตประจำวันไม่มีใครรู้สึกอะไร....

แต่มาหลังๆนี่.. หลังจากได้ลิ้มรส ประชาธิปไตย แบบของทักษิณ ไง..
เลยรู้สึกได้ว่า มันมีแอก ที่ต้องแบกอยู่..


โพสต์โดย : แสงดาว
โพสต์เมื่อ : 2009-06-07 18:50:46 _ ปิดข้อความ


หลายคนส่วนใหญ่บอกว่ารู้แล้วว่าคู่อริของปชช เป็นใคร คงรู้อย่างเดียวไม่ได้
ต้องรู้ลึก จุดอ่อนจุดแข็งเป็นอย่างไร ดูดเลือดปชชอย่างไร เครือข่ายเป็นอย่างไร วีธีการ ขจัด หรือ จำกัด ที่จะบรรลุเป็นอย่างไร ในมรรควิธีแบบวิทยาศาสตร์


โพสต์โดย : piangdin
โพสต์เมื่อ : 2009-06-07 18:53:34 _ ปิดข้อความ


อันที่จริงผมคิดว่ามันหนักมาตลอดนะครับ คุณหัวหอก
เพียงแต่เรายอมรับมันและเราอาจจะถูกฉีดยาชาให้สมองส่วนรับรู้ความหนัก
มันเสียการรับรู้ไป

แต่ก็ยอมรับว่า ช่วงหลังนี้ ความกลัวทำให้เสื่อมจริง ๆ ครับ
เพราะทำอะไรผิดธรรมไปมาก เรียกได้ว่าขย่มประชาชนจนเขารู้สึกชัดเจน
ว่ากำลังถูกบังคับให้แบกแอกอยู่อย่างไม่ยุติธรรม


โพสต์โดย : กอหญ้า1
โพสต์เมื่อ : 2009-06-07 18:54:45 _ ปิดข้อความ


สวัสดีค่ะคุณ piangdin และสมาชิกที่น่ารักทุกท่านค่ะ ขอแสดงความเห็นหน่อยนะคะ คำว่าต้นไม้พิษและออกตอกออกผลเป็นผลไม้พิษนั้น อยากบอกว่าบางท่านก็เข้าใจและมองเห็นว่ารากแก้วของต้นไม้นั้นอยู่ตรงไหน แต่บางคนเห็นแค่รากฝอยก็ดีอก ดีใจกระดี้กระด้าว่าฉันเห็นแล้วรากแก้วนะอยู่ตรงไหน และเสนอแนะวิธีต่างๆนาๆเสมือนว่าฉันนี่แหละรู้จริงแท้แน่นอนกว่าใคร พอมีคนเสนอความเห็นต่างก็ก่นว่าสารพัดหาว่าเป็นของปลอมไปนั่นเลย อยากจะเสนอแนะคนเสื้อแดงที่รักประชาธิปไตยด้วยความเคารพนะคะ เวลามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นหรือข้อเสนอแนะที่แปลกไหม่ก็นำมาพูดคุยกันฉันท์ มิตรก่อน
แล้วหาผลสรุปเหตุผลของแต่ละคนจะถูกใจหรือไม่ก็ตามมันทำให้เกิด ปัญญาสมาธิทั้งนั้นละค่ะ แล้วได้ข้อยุติคือความต้องการของเสียงส่วนใหญ่แล้วพวกเราก็นำมาปฎิบัติให้ เกิดเป็นพลังเพราะการต่อสู้กับอำนาจสูงสุดนี้คงไม่สามารถทำให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงได้ในเร็ววันหรอกนะคะ ในที่สุดก็หวังว่าจะได้ประชาธิปไตยเพื่อปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริงๆๆๆๆๆ


โพสต์โดย : Grand Father
โพสต์เมื่อ : 2009-06-07 18:55:58 _ ปิดข้อความ


เขา ให้เรา แบ่งแยก กัน ..

ไอ้นั่นมันเลว ไอ้นี่ก็ขายตัว ไอ้คนไม่มีคุณธรรม ไอ้โง่เอ้ย.....

ตกลง พวกเราฟัดกันเอง..
โน่น. มันนั่งดู อยู่ โน่น..


โพสต์โดย : piangdin
โพสต์เมื่อ : 2009-06-07 18:56:23 _ ปิดข้อความ


สวัสดีครับ คุณแสงดาว
รู้อย่างเดียวไม่พอจริง ๆ ครับ ต้องเข้าใจ
และต้องหัดลงมือกระทำ เพื่อเปลี่ยนแปลงมันด้วยครับ

ผมต้องเตรียมตัวทำงานแล้วครับ เชิญกันต่อนะครับ
ดึก ๆ อาจจะแวะมาแจมครับ ขอบคุณสำหรับทุกความเห็น
ทุกศิลปินที่มาช่วยกันแต้มเติมภาพ "ศัตรูของประชาชน" ครับ


โพสต์โดย : piangdin
โพสต์เมื่อ : 2009-06-07 19:10:44 _ ปิดข้อความ


สวัสดีครับ คุณกอหญ้า1
ทางที่เราจะก้าวไปสู่การจัดการกับรากแก้วได้นั้น
ผมเห็นด้วยว่าประชาชนต้องสร้างความเข้าใจร่วมกัน เรียนรู้ร่วมกัน
และประสานแรงกัน อาจจะใช้เวลาบ้าง แต่ด้วยเงื่อนไขเวลานี้
เรามาใกล้เต็มที หากประชาชนจะแพ้ในสนามรบอีกสักครั้งสองครั้งก็ไม่เป็นไร
แต่อะไรก็ตาม ไม่ว่าด้านลบ คือการถูกเผด็จการรังแกอีก
หรือด้านบวก คือการที่คนเสื้อแดงเลือกยุทธศาสตร์และยุทธวิธีที่เหมาะสม
กระจายพลังไปให้ทั่วแผ่นดิน อย่างแท้จริง นั้น จะทำให้เกิดการจัดการกับ
รากแก้วแน่นอน ใครก็ห้ามไม่อยู่แล้ว เพราะภาพระบอบที่เป็นพิษนี้
มันชัดเจนในสายตาประชาชนขึ้นทุกวัน

แต่ก็อย่างที่บอก เราต้องเพิ่ม "ความเข้าใจ" ให้ประชาชนในปริมาณที่
นับได้ ขยายตัวออกไปจนเป็นเสียงส่วนใหญ๋ของประชาชนครับ

สำหรับอาจารย์ชูพงศ์ ผมแนะนำว่าให้หาแนวร่วมให้มากที่สุด วิธีการถูกทางแล้วครับ
แต่ต้องหาแนวร่วม และหาวิธีการทำอย่างเป็นระบบมากขึ้น
หากร่วมมือกับนักการเมืองได้ก็ดียิ่งเลยครับ แต่หากนักการเมือง
ต้องการบทเรียนอีกสักบทสองบท ก็ต้องปล่อยให้พวกเขาเรียนรู้ไป
อย่างไรก็ตาม ประชาชนไม่จำเป็นต้องรอทำตามนักการเมือง
ประชาชนควรเรียนรู้พลังที่ตนเองมีอยู่ และต้องตื่นขึ้นมาร่วมขบวนการต่อสู้

ภาพที่ผมเห็นตอนนี้ ก็ไม่เลวนะครับ นักการเมืองก็สู้ในแนวของเขาไป
ซึ่งหากได้อำนาจรัฐมาไว้มันก็ไม่มีอะไรเสียหาย เพราะประชาชนคงไม่พร้อม
ขนาดลุกขึ้นมาแล้วต้านอำนาจรัฐได้ หากอำนาจรัฐอยู่ในมือฝ่ายเผด็จการ

ที่สำคัญ ทางข้างหน้า หากต้องทำอะไรสักอย่าง ต้องดูสถานการณ์ อย่าดื้อดึง
อย่าขัดแย้งหรือเจาะยางกัน ในเวลาที่เราต้องการพลังร่วม อย่างกรณีโหวต
โนนั้น หากเราพร้อมชนอำมาตย์แล้ว และสามารถล้มการเลือกตั้งได้ แล้วก็
มีมาตรการต่อเนื่อง ว่าจะบีบให้มีการกระทำอะไร อย่างไร และลงเอยที่ประชา
ธิปไตยแน่นอนแล้ว เมื่อนั้นแหละ โหวตโนก็จะเป็นก้าวสำคัญ
แต่ในขณะนี้ ทำเรื่องอื่น ๆ ทีทำได้ไปก่อนเถิดครับ

อาจารย์ชูพงศ์จะได้ใจผมและคนไทยสีแดงอีกมากมาย หากอาจารย์จะนำ
ทัพในการต่อต้านการกู้เงินของรัฐ และโครงการของเนวินและประชาธิปัตย์
ที่กำลังงาบงบจากเงินกู้ครับ ตรงนี้หากเอาหลักของอาจารย์มาจับ เรายิ่ง
ต้องต้านครับ เพราะเขาเอาอำนาจเถื่อนมาบังคับให้เราต้องเป็นหนี้จำนวน
มหาศาล หากไม่เอาด้วยกับเผด็จการ ก็ต้องไม่ยอมรับหนี้ครับ
หวังว่าจะเห็นการเคลื่อนไหวอย่างจริงจังตรงนี้นะครับ เพราะมันซื้อใจคน
ที่สงสัยความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ชูพงศ์ กับ "ท่านเนวิน" ครับ


โพสต์โดย : หัวหอก
โพสต์เมื่อ : 2009-06-07 19:13:21 _ ปิดข้อความ


เป็นเพราะวิวัฒนาการต่างๆของคนไทยก็ไม่ได้น้อยหน้ากว่าใครๆในโลกด้วยมังครับ รับรู้รับฟังและเห็นอะไรได้มากขึ้น กว้างขึ้น ก็เลยรู้สึกว่า...เฮ้ย...ไม่ใช่...ไม่ได้.....ไม่เอา....ไม่ยอม....อย่าคิด ว่าประชาชนโง่เหมือนสมัยก่อน สมัยนี้มันสมัยไหนแล้ว ยอมรับความจริงกันให้ได้ซักนิด ว่าประชาชนไม่ได้โง่งม....และอาจจะเป็นเพราะคุณทักษิณเหมือนที่คุณ Grand Father พูดก็ได้นะครับ เพราะคุณทักษิณได้พยายามนำความเจริญเข้าสู่หมู่บ้านที่ห่างไกล....

โพสต์โดย : piangdin
โพสต์เมื่อ : 2009-06-07 19:20:18 _ ปิดข้อความ


เห็นด้วยครับ คุณหัวหอกและคุณ GF
คนไทยเปลี่ยนแล้ว ประชาชนพันาไปไกลแล้ว
แต่คนชั้นปกครองในระบอบโบราณ ยังปรับตัวไม่ทัน
การกระทำที่ดูถูกประชาชนแบบทื่อ ๆ หน้าด้าน มาตลอดสามสี่ปีนี้
เป็นการสะท้อนภาพความคิดของชนชั้นปกครองที่ตามสัจธรรมการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมไม่มัน หรือทันแต่ยังหลงว่าจะควบคุมมันได้ จะหยุดการเปลี่ยนแปลง
หยุดธรรมชาติได้ เหมือนเคยหยุดความแก่ด้วยการดึงหน้าน่ะแหละครับ
คนฉลาดย่อมรู้ว่า ดึงไปดึงมา ตามันจะนอนตายไม่ปิดเอานะครับ


โพสต์โดย : piangdin
โพสต์เมื่อ : 2009-06-07 19:22:15 _ ปิดข้อความ


โอ ต้องขอตัวก่อนนะครับ เดี๋ยวสาย
เชิญต่อนะครบั ขอบคุณสำหรับทุก ๆ ความเห็นอีกครั้งครับ


โพสต์โดย : คนกลาง ไม่เอาอำนาจนอกระบบ
โพสต์เมื่อ : 2009-06-07 19:28:50 _ ปิดข้อความ


สวัสดีครับคุณเพียงดิน

ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมขณะนี้ ทั้งเหลือง แดง สูญญากาศการเมือง ฯลฯ
ก็เกิดแต่กลุ่มเดิมๆครับ

หน่ออ่อนประชาธิปไตยเริ่มโผล่ ศัตรูที่แท้จริงเริ่มเห็น นักศึกษา ประชาชนที่เรียกร้องประชาธิปไตย ก็ชนะอยู่ได้ไม่กี่ปี พวกนั้นก็เอาคืน

แต่สมัยนี้ไม่ใช่ยุคตาสีตาสา ผู้ใหญ่ลีตีกลองประชุมเรียกกำนัน ผู้ใหญ่บ้านมาคุย ไม่ใช่ยุคที่เห็นข้าราชการประดุจดังเทวดาฟ้าดินที่ไหน
สมัยนี้ มีอินเทอร์เน็ต มีคลื่นสัญญาณดาวเทียม สื่อในประเทศล้างสมอง
เราก็สามารถดูสื่อต่างประเทศด้วยคลิกๆเดียว ดังนั้นต่อไปมันส์แน่นอน นี่แค่ยกแรก และผมว่างานนี้คนไทยจะไม่ลืมง่าย จำศัตรูเดิมๆพวกนี้ได้ตราบสิ้นดินฟ้าแน่นอน !!!


โพสต์โดย : หัวหอก
โพสต์เมื่อ : 2009-06-07 19:30:08 _ ปิดข้อความ


คนทั้งโลกเขาพัฒนาไปจนถึงไหนถึงไหนกันแล้ว หากพวกเขายอมปรับตัวตามโลก ตามความเจริญก้าวหน้าของคน วางมือลงซักนิดอย่าเหลิงอำนาจเหมือนสมัยยังรุ่งเรือง ปัญหาทั้งหลายคงไม่วุ่นวายจนต้องให้ตายกันข้างอย่างทุกวันนี้


โพสต์โดย : 007
โพสต์เมื่อ : 2009-06-07 19:40:33 _ ปิดข้อความ


เรียน คุณเพียงดิน


ถูกต้องที่สุด เห็นด้วยอย่างยิ่ง

ขอคาระวะคุณด้วยความจริงใจ


โพสต์โดย : กอหญ้า1
โพสต์เมื่อ : 2009-06-07 19:45:47 _ ปิดข้อความ


ขอเคารพในความคิดเห็นของทุกท่านนะคะแตกต่างในกระบวนท่า แต่จุดมุ่งหมายคือสังหารศัตรู แต่จะเอาให้ตายหรือแค่จำกัดขอบเขตก็ว่ากันไปเพื่อให้เราร่วมกันอยู่อย่างมี ความสุข ไม่ใช่อยู่อย่างเบียดเบียนกันแบบนี้ ถ้า K piagdin ติดตามอ.มาจะทราบว่าอ.ไม่เน้นที่ตัวบุคลค่ะ จะเน้นที่หลักการมากกว่ามันจะเป็นเหตุเป็นผลอธิบายเข้าใจได้โดยง่าย ถ้าเราได้ติดตามฟังตลอด แต่ตัวเราเองก็ไม่ได้เชื่อไปเสียทั้งหมดโดยไม่มีข้อแย้งเพราะสอนให้เราคิด เองเป็น ส่วนการที่จะให้อาจารย์ต้องทำอย่างนี้อย่างนั้นเพื่อเป็นการพิสูจน์สาย สัมพันธ์กับเน
วินนั้นอันนี้มันเป็นดุลย์พินิจของอาจารย์ค่ะดิฉันคงไม่ไป ก้าวล่วงหรอกนะคะ ส่วนใครจะเชื่อว่าอย่างไรนั้นต้องให้เวลาพิสูจน์คน ประมาณว่าทองแท้ไม่กลัวไฟค่ะ


โพสต์โดย : ben007
พสต์เมื่อ : 2009-06-07 20:03:12 _ ปิดข้อความ


สวัสดีค่ะทุกท่าน.....พึ่งกลับมา....รีบแวะมาอ่านค่ะอ่าน่จตนมึน.....!

คุณบังสกุลค่ะ...อย่าพึ่งตัดสินอาจารชูพงษ์เร็วเกินไป....อย่างน้อยก็เคยเคียงข้างคนเสื้อแดง

แล้วก็อุดมการณ์เดียวกัน.....อาจารย์ชูพงษ์มีแนวคิด....คล้ายๆคุณเพียงดินล่ะค่ะ

ใจเย็นๆค่ะให้โอกาศกันบ้าง...ระยะทางพิสูจน์ม้ากาลเว่ลาพิสูจน์คน...รอ...รอดูวัน

ข้างหน้าก่อนถ้าเป็นอย่างที่ว่าคงได้รู้กัน....ที่นี้จะว่าอะไรก็เชญค่ะ....จะไม่แย้งสักคำ....ตามนั้น.....!!!


โพสต์โดย : กอหญ้า1
โพสต์เมื่อ : 2009-06-07 20:37:46 _ ปิดข้อความ


ขอต่ออีกนิดนะคะเรื่องที่ K. piangdin พูดเรื่องโครงการต่างๆของเนวินนั้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา อ. ได้พูดไปหมดแล้วนี่คะว่าทุกโครงการที่รัฐบาลทำนั้นผลประโยชน์ส่วนใหญ่ไม่ได้ เกิดกับป
ระชาชนเลย เพราะมันเป็นระบบเศรษฐกิจผูกขาดผลประโยชน์ก็จะไปตกที่ผู้มีอำนาจเผด็จการ เท่านั้นไม่มีประเทศไหนในโลกที่เป็นประชาธิปไตยจะทำได้เยี่ยงนี้นอกจาก เผด็จการเท่านั้น กฎหมายที่ออกมาในระบบเผด็จการก็ไปรับใช้เผด็จการ โครงการต่างๆที่ออกมาทำกันนั้นผลประโยชน์ก็ไปตกอยู่ที่เผด็จการส่วนประชาชน คือผลพลอยได้เล็กๆน้อยๆ การที่เราจะไปไล่ตีโครงการต่างๆที่มันทำกันนั้นก็เป็นเรื่องปลีกย่อย แต่ใครมีแรงจะทำอย่างไรก็ทำกันไปก็ร่วมมือร่วมใจกัน เรื่องเงินกู้นั้นใครจะเสนอแนวทางว่าจะทำอย่างไรก็ว่ามาส่วน อ.ก็ทำหน้าที่อธิบายบอกกล่าวทางวิทยุของ อ.ไปอันนี้ก็แล้วแต่ อ.นะคะก็รวมๆคือต้องช่วยกันหลายๆทางอยู่แล้วก็ขอแค่นี้ก่อนนะคะ


โพสต์โดย : varee
โพสต์เมื่อ : 2009-06-07 20:46:00 _ ปิดข้อความ


คุณเพียงดิน ครับผมรู้แล้วว่าอะไรที่อยู่เหนือ "รัฐธรรมนูญ" ก้อ ไม่หันอากาศ ไงครับโพสต์โดย : songvit1
โพสต์เมื่อ : 2009-06-07 20:52:16 _ ปิดข้อความ


การ กานไม้ คือ การขวั้นรอบๆ โคนต้นไม่ยืนต้นในป่า เพื่อให้ต้นไม้ตาย..

การ กานเป็นการ บั้งให้เปลือกไม้ ไม่สามารถส่งอาหาร น้ำ ให้แก่ยอดและใบ ด้านบนได้ เพราะถูกบั้งให้ขาดจากกัน โดยรอบ..ต้นไม้อาศัยเปลือกไม้ ส่งอาหาร

ผลคือต้นไม้ยืนต้นตาย ..


โพสต์โดย : ysostupid
โพสต์เมื่อ : 2009-06-07 21:27:46 _ ปิดข้อความ


ขอเติมข้อแปดครับ มาแสนตายแสน ใครใจสัตว์นรกให้ไอ้มาร์คสั่งทหารเอารถถังปืนเอ็ม๑๖ออกมาไล่ฆ่าประชาชนกลาง ถนนในยามฟ
้ามืดมิด เพียงเพื่อปกป้องอำนาจของตนที่โกหกหลอกลวงโกงจากประชาชนมาเนิ่นนาน


โพสต์โดย : ลุงธรรม
โพสต์เมื่อ : 2009-06-07 22:12:17 _ ปิดข้อความ


ขออภัยครับเข้ามาสายไปหน่อย
มัวแต่ทำ Blog สินค้าของคนเสื้อแดง
เลยมาเจอข้อความของท่าน อ.มังกรดำ
(ไม่รู้ว่าจำผมและแฟนได้หรือเปล่า ที่เข้าไปทักท่าน อาจารย์
ในงานเสื้อแดงฃลบุรีประมาณปลายเดือน มี.ค.
ที่คุณจักรภพ และคุณณัฐวุฒิ ไปเป็นแขกรับเชิญ)


ให้ ลุงธรรม เข้ามาตอบดีไหม
ท่านอายุมาก เป็น ประชาชนอาวุโสในที่นี้
ท่านจะได้เล่าได้ละเอียดๆ


ขอบคุณที่ให้เกียรติ แหมถ้าไม่รักกันจริง
ก็จะต่อว่า ๆ หาเรื่องให้คนแก่เข้าไปกินกาแฟในมุ้งสายบัว

เรื่องนี้ลุงไม่กล้าพูดอะไรอีกแล้ว เพราะ
1. กลัวคุก
2. ทุกคนรู้ดีกว่าลุงเสียอีก

สำหรับลุง มันไร้ค่าที่จะพูดถึงอีกแล้ว
ลุงเอาเวลาไปเพิ่มแนวร่วมภาคสนามดีกว่า


โพสต์โดย : ben007
โพสต์เมื่อ : 2009-06-07 22:33:06 _ ปิดข้อความ


สำหรับลุง มันไร้ค่าที่จะพูดถึงอีกแล้ว
ลุงเอาเวลาไปเพิ่มแนวร่วมภาคสนามดีกว่า
-------------------------------------------------------

น่านนนนน........แหละ.!...สำคัญและถูกต้องที่สุดค่ะ.....!


โพสต์โดย : vizz
โพสต์เมื่อ : 2009-06-07 23:08:23 _ ปิดข้อความ

คุณอาครับดูกล่องข้อความด้วยนะครับ
วิสส์


โพสต์โดย : easyboy
โพสต์เมื่อ : 2009-06-07 23:10:50 _ ปิดข้อความ


you know who


โพสต์โดย : kamton
โพสต์เมื่อ : 2009-06-07 23:21:20 _ ปิดข้อความ


ขอบคุณสำหรับบทความ....ที่พวกเราแล้วรู้ว่าใคร...แต่มีประโยชน์ไปลัดเลี่ยง ไปให้คนกลางๆ..คนไม่รู้หรือยังสับสนได้ตริตรองอ่านและพัฒนา...ไปเป็นความ เข้าใจที่ถูกต้อง....เช่นเดียวกับพวกเราหลายต่อหลายคน...ตาสว่างหลัง 19 กย.49...ส่วนผมเป็นคนตุลา..รับรู้มาก่อนและพยายามใช้เวลาเปิดโปงมาตลอด ...แต่เวลาเพียง 3 ปีที่ผ่านมาสามารถให้การศึกษามวลชนได้มากกว่า 60 ปี ตั้งแต่เขาเริ่มสร้างภาพ...


โพสต์โดย : เทวโด่
โพสต์เมื่อ : 2009-06-08 05:03:19 _ ปิดข้อความ


ผมทำหน้าที่สุมหัวนินทาไปเรื่อยๆ อย่างที่ท่านอาจารย์ชูพงค์บอก ได้ผลดีจริงๆ

ไม่เคยสงสัยในตัวอาจารย์ชูพงค์เลย ท่านเป็นนักประชาชาธิปไตยเกิน100 ครับ

1 ความคิดเห็น:

  1. ถึงคุณบังสกุล เห็นเขาบอกผมว่า เด็กวัด เก่งเรื่องระบอบ..จริงเปล่าครับ แล้วคุณบังรู้จัก เด็กวัดหรือเปล่าครับ..เห็นเขาบอกว่า เด็กวัด จบ ป.2 เป็นผู้หญิงตัวดำ แต่มีความรู้เรื่องการปกครอง มากว่า คนที่จบด๊อกเตอร์เสียอีก. คุณบังสกุลรุ้จักเด็กวัดใหมครับ..

    ตอบลบ