สนับสนุนการทำกิจกรรม ส่งเสริมประชาธิปไตยของชาวเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์ประสานงานกลาง นปช.แดงเชียงใหม่

ชื่อบัญชี นปช.แดงเชียงใหม่ ธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี 02 0012142 65 7 ( มีผู้รับผิดชอบบัญชี 3 ท่าน )

ติดต่อเรา deangchiangmai@gmail.com

ราบสวัสดี พี่น้องทุกๆท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยือน บล็อค นปช.แดงเชียงใหม่ ขอเรียนชี้แจงสักนิดว่า เรา ”แดงเจียงใหม่” เป็นกลุ่มคนชาวเจียงใหม่ที่เคารพรัก กติกาประชาธิปไตย ต่อสู้และต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบ อยากเห็นประเทศชาติภายภาคหน้า มีความเจริญ ประชาชนรุ่นลูกหลานของเราอยู่อาศัยอย่างร่มเย็นเป็นสุขในประเทศของพวกเราเอง ไม่มีกลุ่มอภิสิทธิ์ชนกลุ่มใดมาสูบเลือดเนื้อ แอบอ้างบุญคุณเฉกเช่นในยุคนี้ที่พวกเราเห็น การที่จะได้รับในสิ่งที่มุ่งหวังก็ต้องมีการต่อสู้แสดงกำลังให้สังคมได้รับรู้ และเพื่อที่จะให้กลุ่มบุคคลที่มีอำนาจในปัจจุบันได้เข้าใจในสังคมที่ก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงไป ไม่อาจฝืนต่อกระแสการพัฒนาของโลก การต่อสู้ร่วมกับผองชนทั่วประเทศในครั้งนี้ เรา “ แดงเจียงใหม่ “ ได้ร่วมต่อสู้ทุกรูปแบบ และในรูปแบบที่ท่านได้เข้ามาร่วมอยู่นี้ คือการเผยแพร่ข่าวสารต่อสังคม เรา “ แดงเจียงใหม่ “ ได้สร้างเวปบล็อคไว้ 2 ที่ คือที่นี่ “ แดงเจียงใหม่” สำหรับการบอกกล่าวในเรื่องทั่วไป และอีกที่หนึ่งคือ “ Daeng ChiangMai “ สำหรับข่าวสารที่เราเห็นว่ามีประโยชน์ต่อการรับรู้ข่าวสารในการร่วมทำกิจกรรมของพี่น้องประชาชน


เชิญร่วมสร้างขวัญ และกำลังใจให้เพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมกันครับ
“แดงเจียงใหม่” " Daeng ChiangMai "

รักประชาธิปไตยไม่เอาเผด็จการ ต่อต้านการรัฐประหารทุกรูปแบบ สร้างขวัญกำลังใจและความสุขเพื่อปวงชน

การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ : สมุดปกขาวโดยสำนักกฎหมาย Amsterdam & Peroff การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ . ไพร่สู้บนเส้นทาง ๗๘ ปี ประชาธิปไตย ( ๒๔๗๕ - ๒๕๕๓ ) จรรยา ยิ้มประเสริฐ Voter's Uprising Thai

วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

สายใยแห่งกวีนิพนธ์ ฉบับที่ ๑๔ มีชื่อว่า " อิ่มคิด "

โดยคัดเลือกเอาจากบทหนึ่งในรวมเล่มกวีนิพนธ์..สายรุ้ง รุ่งเยือน

28 ตุลาคม, 2010 - 10:20 | โดย narongyuth

จนที่สุดทุกข์ล้ำ ไพศาล

หากเล่าฟ้าประทาน กว่าพื้น

ด้วยโหมรุกโรมราน แว่วดั่ง

รั่วร่ำในอกรื้น รื่นร้าวเหมือนหนาว ฯลฯ

สายใยแห่งกวีนิพนธ์ฉบับ นี้..ได้เลือกเอาโคลงสี่สุภาพจากที่พิมพ์รวมเล่มไว้ในสายรุ้ง รุ่งเยือน..โดยมีชื่อบทว่า " อิ่มคิด" ขอเชิญมิตรภาพแห่งอารมณ์ที่เผลอผ่านเข้ามา..อ่านสะกิดพึงพิศแล ฯ

อิ่มคิด...

ธรรมชาติที่เคว้ง หมุนวน

โลกธาตุ ฤๅ สับสน หนุ่มเฝ้า

รอยสารแก่นแห่งหน จัดยิ่ง ฤๅยาม

มุ่งบ่ายถึงดึกเช้า ใช่ต้องดีเลว

โคลง-กลอนเหลวสิ้นท่า ทาสทาน

กาพย์กลั่นก้าวไหวปาน แว่วต้อง

ฉันทะที่วาดวาร เหลี่ยมว่าย

กระจัดกระจายคล้อง ปลุกก้าวเลยกระแส

แลน้ำกลั่นกอบแก้ว เจือละลาย

ดึกดื่มย้อนกลับกลาย นิ่งก้าว

บ่ายผ่านเพื่อเพียงหมาย ใหม่ - เก่า พรรค์เหวย

ชั่วครู่ด้านชาร้าว ชั่งล้ำลื่นหวา

ธาตุอากาศไหวล้ำ เวียนหมุน

กากก่าย ฤๅ การุณย์ แก่กล้า

เกลี่ยกลาดเกี่ยวพรางถุน - ถมที่ การใด

ทางคิดฝันฟุ้งหน้า น่าซื้อถมแถว...

หลักจอกแก้วจิบล้อม วังเวง

หลายเหลื่อมไหวครื้นเครง ครุ่นค้าง

หลักรู้เลื่อมละเลง หลายลู่ หยิมราย

หลายโลกแปลกเปรยข้าง หยั่งขย้อนจิบหาย....


ธรรมชาติรายปลอกปลิ้น ฤๅ ไฉน

โลกไม่ได้ตั้งใจ จากนี้

ธรรม์มาที่ทำไม มูมมุ่ง ฟุ้งไป

โลกเปี่ยมหมุนไป่ชี้ ใช่อ้างทางเอง.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น