สนับสนุนการทำกิจกรรม ส่งเสริมประชาธิปไตยของชาวเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์ประสานงานกลาง นปช.แดงเชียงใหม่

ชื่อบัญชี นปช.แดงเชียงใหม่ ธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี 02 0012142 65 7 ( มีผู้รับผิดชอบบัญชี 3 ท่าน )

ติดต่อเรา deangchiangmai@gmail.com

ราบสวัสดี พี่น้องทุกๆท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยือน บล็อค นปช.แดงเชียงใหม่ ขอเรียนชี้แจงสักนิดว่า เรา ”แดงเจียงใหม่” เป็นกลุ่มคนชาวเจียงใหม่ที่เคารพรัก กติกาประชาธิปไตย ต่อสู้และต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบ อยากเห็นประเทศชาติภายภาคหน้า มีความเจริญ ประชาชนรุ่นลูกหลานของเราอยู่อาศัยอย่างร่มเย็นเป็นสุขในประเทศของพวกเราเอง ไม่มีกลุ่มอภิสิทธิ์ชนกลุ่มใดมาสูบเลือดเนื้อ แอบอ้างบุญคุณเฉกเช่นในยุคนี้ที่พวกเราเห็น การที่จะได้รับในสิ่งที่มุ่งหวังก็ต้องมีการต่อสู้แสดงกำลังให้สังคมได้รับรู้ และเพื่อที่จะให้กลุ่มบุคคลที่มีอำนาจในปัจจุบันได้เข้าใจในสังคมที่ก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงไป ไม่อาจฝืนต่อกระแสการพัฒนาของโลก การต่อสู้ร่วมกับผองชนทั่วประเทศในครั้งนี้ เรา “ แดงเจียงใหม่ “ ได้ร่วมต่อสู้ทุกรูปแบบ และในรูปแบบที่ท่านได้เข้ามาร่วมอยู่นี้ คือการเผยแพร่ข่าวสารต่อสังคม เรา “ แดงเจียงใหม่ “ ได้สร้างเวปบล็อคไว้ 2 ที่ คือที่นี่ “ แดงเจียงใหม่” สำหรับการบอกกล่าวในเรื่องทั่วไป และอีกที่หนึ่งคือ “ Daeng ChiangMai “ สำหรับข่าวสารที่เราเห็นว่ามีประโยชน์ต่อการรับรู้ข่าวสารในการร่วมทำกิจกรรมของพี่น้องประชาชน


เชิญร่วมสร้างขวัญ และกำลังใจให้เพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมกันครับ
“แดงเจียงใหม่” " Daeng ChiangMai "

รักประชาธิปไตยไม่เอาเผด็จการ ต่อต้านการรัฐประหารทุกรูปแบบ สร้างขวัญกำลังใจและความสุขเพื่อปวงชน

การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ : สมุดปกขาวโดยสำนักกฎหมาย Amsterdam & Peroff การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ . ไพร่สู้บนเส้นทาง ๗๘ ปี ประชาธิปไตย ( ๒๔๗๕ - ๒๕๕๓ ) จรรยา ยิ้มประเสริฐ Voter's Uprising Thai

วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

สายใยแห่งกวีนิพนธ์ ฉบับที่ 15 "จากภวังค์ไป-กลับ, พลบโลก" คัดเลือกมาจาก "สายรุ้ง รุ่งเืยือน"


6 พฤศจิกายน, 2010 - 20:42 | โดย narongyuth


เหมือนหนาวเทียมธาตุฟ้า เชือนเฉย

ดินนี่ร่ำร้าวเปรย ฉ่ำแล้ง

สายหยุดผ่องเวียนเผย เลือนจาก

ให้เหว่ว้างโหยแห้ง ห่วงให้สืบสรรค์ ฯ

จากภวังค์ไปกลับ, พลบโลก

อ่านโคลงกานท์ ร้อยบท ระนึกฝัน

เห็นหลั่นแหวนชีวัน ชนิดนี้

อยากเยือนหยุดแย้มวัน คืนกล่าว

เฝ้าแก่นเปลือกรู้กระพี้ กู่สูง...

สูงต่ำ, ทางแอ่นเกรี้ยว กราดแกร็น

สูงต่ำ, ยูงรำแพน กรีดเยื้อง

สูงต่ำ, หากหื่นแหน แหวกเหยียบ

สูงต่ำ, ผูกพลั้งเปลื้อง ปรับหมุน ฯลฯ

หวังสุญญา.. ว่างแร้น โลกหวัง

ฟื้นตื่นเช้าสายดัง เท่าฟื้น

โลกจินตพลบภวังค์ กอบโลก

ถือระยะย่ำย้ำพื้น วาดถือ ฯ

ฤา ผ้าพรรณ ผ่องเสื้อ สวมคลุม

ถือแย่ง ฤา ยุคกุม ร่วมขั้น

ฤา ใจจ่อฉายรุม ล้อมส่วน รายเอย

ถือชอบชัง ทั้งชั้น ชั่งถึง

ซึ่งการใดซื่อซื้อ บางหนา เสมอเทียม

เท่าหลั่นล้ำ เหลื่อมหา ดื่มสร้าง

กล่อมใจกล่อมเยียวยา เยื้อนส่อง

ขับตื่นรอยร้อยร้าง รื่นรอย ฯลฯ

รอยร้างทางขื่นข้าง ขมขัน

ที่เด่นดาลด้อยผัน แก่นเยื้อ

รอยหยัดที่แย้มหัน ยกหยิบ

ที่บทใดดั้นเฟื้อ เฟื่องเกริน ฯ

เผชิญโลกหากเลื่อนล้อ เกวียนเทียม

เริ่มหนึ่งร้อยพันเกรียม หวั่นใกล้

เผชิญจากใจเจียม ว้างจัด ใจเอย

เริ่มต่างตามด้านไร้ เรื่อหวัง ฯ

ลำพังข้าหนึ่งนี้ พลบภวังค์ ใจดล

ใดว่างหนอเงียบดัง ยากฟื้น

ไปกลับ, กับหน้าหลัง โลกพบ

โลกขับขานขึ้นชื้น อย่าสลาย ฯลฯ

เสียดายสายบ่ายเช้า จากถือ

คือเผ่าพันธุ์ใด ฤา ปลุกครั้ง

โลกอิสระใดหรือ - ไร้ขอบ แม่เอย

พันธุ์อิ่มถมอื้อทั้ง ไม่ถึง.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น