สนับสนุนการทำกิจกรรม ส่งเสริมประชาธิปไตยของชาวเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์ประสานงานกลาง นปช.แดงเชียงใหม่

ชื่อบัญชี นปช.แดงเชียงใหม่ ธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี 02 0012142 65 7 ( มีผู้รับผิดชอบบัญชี 3 ท่าน )

ติดต่อเรา deangchiangmai@gmail.com

ราบสวัสดี พี่น้องทุกๆท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยือน บล็อค นปช.แดงเชียงใหม่ ขอเรียนชี้แจงสักนิดว่า เรา ”แดงเจียงใหม่” เป็นกลุ่มคนชาวเจียงใหม่ที่เคารพรัก กติกาประชาธิปไตย ต่อสู้และต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบ อยากเห็นประเทศชาติภายภาคหน้า มีความเจริญ ประชาชนรุ่นลูกหลานของเราอยู่อาศัยอย่างร่มเย็นเป็นสุขในประเทศของพวกเราเอง ไม่มีกลุ่มอภิสิทธิ์ชนกลุ่มใดมาสูบเลือดเนื้อ แอบอ้างบุญคุณเฉกเช่นในยุคนี้ที่พวกเราเห็น การที่จะได้รับในสิ่งที่มุ่งหวังก็ต้องมีการต่อสู้แสดงกำลังให้สังคมได้รับรู้ และเพื่อที่จะให้กลุ่มบุคคลที่มีอำนาจในปัจจุบันได้เข้าใจในสังคมที่ก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงไป ไม่อาจฝืนต่อกระแสการพัฒนาของโลก การต่อสู้ร่วมกับผองชนทั่วประเทศในครั้งนี้ เรา “ แดงเจียงใหม่ “ ได้ร่วมต่อสู้ทุกรูปแบบ และในรูปแบบที่ท่านได้เข้ามาร่วมอยู่นี้ คือการเผยแพร่ข่าวสารต่อสังคม เรา “ แดงเจียงใหม่ “ ได้สร้างเวปบล็อคไว้ 2 ที่ คือที่นี่ “ แดงเจียงใหม่” สำหรับการบอกกล่าวในเรื่องทั่วไป และอีกที่หนึ่งคือ “ Daeng ChiangMai “ สำหรับข่าวสารที่เราเห็นว่ามีประโยชน์ต่อการรับรู้ข่าวสารในการร่วมทำกิจกรรมของพี่น้องประชาชน


เชิญร่วมสร้างขวัญ และกำลังใจให้เพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมกันครับ
“แดงเจียงใหม่” " Daeng ChiangMai "

รักประชาธิปไตยไม่เอาเผด็จการ ต่อต้านการรัฐประหารทุกรูปแบบ สร้างขวัญกำลังใจและความสุขเพื่อปวงชน

การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ : สมุดปกขาวโดยสำนักกฎหมาย Amsterdam & Peroff การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ . ไพร่สู้บนเส้นทาง ๗๘ ปี ประชาธิปไตย ( ๒๔๗๕ - ๒๕๕๓ ) จรรยา ยิ้มประเสริฐ Voter's Uprising Thai

วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2553

5 พ.ค. 10, 08:13

เปี๊ยกแดง:
**
อย่า-แอบอิงเอ่ยอ้าง.........มาครอง
ดึง-อำนาจประชาผอง.........บ่มเร้น
ฟ้า-อยู่เพียงฟ้าป้อง........ปกแผ่ ไกลภัย
ต่ำ-ต้อยเราไพร่เว้น..........ยกให้ อยู่สูง


**อย่า-ไฝ่มุ่งหมายแค้น.........ปวงชน
ทำ-เยี่ยงบ่มิคน...........เข่นข้า
หิน-หนักแน่นฤาทน..........ทุบถอง ราวี
แตก-ร้าวบิ่นไม่ช้า..........ล่มบ้าน ด้วยมิจฉา


**อย่า-ยุยงแบ่งบ้าน..........เมืองหลาย
แยก-แคว้นแตกกระจาย.........ต่อสู้
แผ่น-แผนที่มลาย.........ปฎิปักษ์ ราญณรงค์
ดิน-ไทยกว่าฟื้นกู้..........เลือดเนื้อ เทียมภูเขา


** ปิด- ปกคลุมกีดกั้น............สื่อสาร
หู-ดั่งหนวกพิการ..........สั่งห้าม
ปิด-ความจริงกลัวส้าน..........ชนเห็น ความแตก
ตา-คนบ่บอด ข้าม.........หลับรู้ สว่างเห็น


ที่มา : Hello - Siam

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น