สนับสนุนการทำกิจกรรม ส่งเสริมประชาธิปไตยของชาวเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์ประสานงานกลาง นปช.แดงเชียงใหม่

ชื่อบัญชี นปช.แดงเชียงใหม่ ธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี 02 0012142 65 7 ( มีผู้รับผิดชอบบัญชี 3 ท่าน )

ติดต่อเรา deangchiangmai@gmail.com

ราบสวัสดี พี่น้องทุกๆท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยือน บล็อค นปช.แดงเชียงใหม่ ขอเรียนชี้แจงสักนิดว่า เรา ”แดงเจียงใหม่” เป็นกลุ่มคนชาวเจียงใหม่ที่เคารพรัก กติกาประชาธิปไตย ต่อสู้และต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบ อยากเห็นประเทศชาติภายภาคหน้า มีความเจริญ ประชาชนรุ่นลูกหลานของเราอยู่อาศัยอย่างร่มเย็นเป็นสุขในประเทศของพวกเราเอง ไม่มีกลุ่มอภิสิทธิ์ชนกลุ่มใดมาสูบเลือดเนื้อ แอบอ้างบุญคุณเฉกเช่นในยุคนี้ที่พวกเราเห็น การที่จะได้รับในสิ่งที่มุ่งหวังก็ต้องมีการต่อสู้แสดงกำลังให้สังคมได้รับรู้ และเพื่อที่จะให้กลุ่มบุคคลที่มีอำนาจในปัจจุบันได้เข้าใจในสังคมที่ก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงไป ไม่อาจฝืนต่อกระแสการพัฒนาของโลก การต่อสู้ร่วมกับผองชนทั่วประเทศในครั้งนี้ เรา “ แดงเจียงใหม่ “ ได้ร่วมต่อสู้ทุกรูปแบบ และในรูปแบบที่ท่านได้เข้ามาร่วมอยู่นี้ คือการเผยแพร่ข่าวสารต่อสังคม เรา “ แดงเจียงใหม่ “ ได้สร้างเวปบล็อคไว้ 2 ที่ คือที่นี่ “ แดงเจียงใหม่” สำหรับการบอกกล่าวในเรื่องทั่วไป และอีกที่หนึ่งคือ “ Daeng ChiangMai “ สำหรับข่าวสารที่เราเห็นว่ามีประโยชน์ต่อการรับรู้ข่าวสารในการร่วมทำกิจกรรมของพี่น้องประชาชน


เชิญร่วมสร้างขวัญ และกำลังใจให้เพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมกันครับ
“แดงเจียงใหม่” " Daeng ChiangMai "

รักประชาธิปไตยไม่เอาเผด็จการ ต่อต้านการรัฐประหารทุกรูปแบบ สร้างขวัญกำลังใจและความสุขเพื่อปวงชน

การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ : สมุดปกขาวโดยสำนักกฎหมาย Amsterdam & Peroff การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ . ไพร่สู้บนเส้นทาง ๗๘ ปี ประชาธิปไตย ( ๒๔๗๕ - ๒๕๕๓ ) จรรยา ยิ้มประเสริฐ Voter's Uprising Thai

วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ติช นัท ฮันห์ นำคณะนักบวชหมู่บ้านพลัมเยือนไทย ต.ค. นี้

มูลนิธิหมู่บ้านพลัม 16 สิงหาคม 2553 - พระอาจารย์ติช นัท ฮันห์ พระเถระแห่งพุทธศาสนานิกายเซน นำคณะนักบวชหมู่บ้านพลัม 80 รูป จาริกธรรมมายังเมืองไทยระหว่างวันที่ 11 ตุลาคม ถึง 1 พฤศจิกายนศกนี้ โดยการนิมนต์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) จัดกิจกรรมภาวนาและปาฐกถาธรรม ภายใต้ชื่อ จิตสงบ ใจเปิดกว้างเชื่อมสัมพันธ์เถรวาท-มหายาน

เราให้ชื่อของการจาริกธรรมครั้งนี้ว่า จิตสงบ ใจเปิดกว้าง เพราะแนวทางปฏิบัติธรรมของหมู่บ้านพลัมเน้นที่การฝึกสติในชีวิตประจำวัน เมื่อเราฝึกจนจิตใจของเราเข้าถึงความสงบสันติ หัวใจของเราจะเปิดออกทำให้เรามองเข้าไปเห็นสิ่งที่อยู่ในใจของเราได้อย่าง ลึกซึ้ง และสามารถเปิดใจรับสิ่งต่างๆ ที่เข้ามาอย่างที่เป็นได้ภิกษุณีนิรามิสา พระธรรมจารย์รูปหนึ่งของหมู่บ้านพลัมซึ่งขณะนี้ประจำอยู่ที่ประเทศไทย เล่าให้ฟังถึงที่มาของชื่อการจาริกธรรมครั้งนี้

การเดินทางมายังประเทศไทยของคณะนักบวชหมู่บ้านพลัมครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการจาริกธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปี 2553 (Thich Nhat Hanh Southeast Asia Tour 2010) โดยเริ่มจากประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ก่อนที่จะมายังประเทศไทย และไปสิ้นสุดที่ฮ่องกง

ในช่วงเวลาเกือบเดือนที่พระอาจารย์ติช นัท ฮันห์และสังฆะหมู่บ้านพลัมอยู่ที่ประเทศไทย ท่านจะแสดงปาฐกถาธรรม 2 ครั้ง ครั้งแรก วันที่ 18 ตุลาคม 2553 ในหัวข้อ ปาฏิหารย์แห่งปัจจุบันขณะที่หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ (ประตูเปิดเวลา 17:00 น.) และครั้งที่สอง วันที่ 23 ตุลาคม 2553 ภายใต้หัวข้อ สันติคือหนทางที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย จ.อยุธยา ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานปาฐกถาทั้งสองงานได้โดยไม่เสียค่าลงทะเบียนแต่ อย่างใด หรือสามารถบริจาคได้ตามจิตศรัทธา

นอกจากนั้น วันที่ 24-28 ตุลาคม 2553 จะมีงานภาวนา 5 วันสำหรับครอบครัวและบุคคลทั่วไป ที่วังรีรีสอร์ท จ.นครนายก งานภาวนานี้รับสมัครตั้งแต่เด็กอายุ 6 ปีขึ้นไป โดยมีข้อกำหนดว่าเด็กอายุระหว่าง 6-14 ปีจะต้องมีผู้ปกครองมาด้วย (มีค่าลงทะเบียน)

กิจกรรมสุดท้ายก่อนที่จะเดินทางต่อไปยังประเทศฮ่องกง พระอาจารย์ติช นัท ฮันห์ จะเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่า ซึ่งจัดขึ้นโดยสังฆะหมู่บ้านพลัม*ในประเทศไทย ในวันที่ 30 ตุลาคม ณ สถานปฏิบัติธรรมชั่วคราวหมู่บ้านพลัม อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ออนไลน์ได้ทาง www.thaiplumvillage.org หรือ สอบถามรายละเอียดได้ที่อีเมล์ awakeningsource@yahoo.com โทร 085-318-2939, 086-688-4984 ในเวลา 8:00 น. – 17:00 น. วันจันทร์ถึงศุกร์ เท่านั้น

ดูกำหนดการกิจกรรมได้ที่
http://prachatai.com/activity/2010/08/30760

การจาริกธรรมของพระอาจารย์ ติช นัท ฮันห์ ในประเทศไทย 18 – 30 ตุลาคม 2553

Thu, 2010-08-19 11:41

Activity Date:

Mon, 2010-10-18 17:00

กำหนดการกิจกรรม

การจาริกธรรมของ

พระอาจารย์ ติช นัท ฮันห์ ในประเทศไทย

18 – 30 ตุลาคม 2553

**************************

18 ตุลาคม 2553

ปาฐกถาธรรม เรื่อง ปาฏิหาริย์แห่งปัจจุบันขณะ

ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ (ประตูเปิด
เวลา 17:00 น.)

23 ตุลาคม 2553

ปาฐกถาธรรม เรื่อง สันติคือหนทาง

ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.)
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

24-28 ตุลาคม 2553

กิจกรรมภาวนา 5 วัน จิตสงบ ใจเปิดกว้าง

สำหรับ ครอบครัวและบุคคลทั่วไป (รับเด็กอายุ 6 ปีขึ้นไป)
ณ วังรีรีสอร์ท จังหวัดนครนายก

30 ตุลาคม 2553

ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสร้างสถานปฏิบัติธรรมหมู่บ้านพลัมในประเทศไทย

ณ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

https://www.suresome.com/proxy/nph-secure/00A/http/www.prachatai3.info/journal/2010/08/30761

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น