สนับสนุนการทำกิจกรรม ส่งเสริมประชาธิปไตยของชาวเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์ประสานงานกลาง นปช.แดงเชียงใหม่

ชื่อบัญชี นปช.แดงเชียงใหม่ ธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี 02 0012142 65 7 ( มีผู้รับผิดชอบบัญชี 3 ท่าน )

ติดต่อเรา deangchiangmai@gmail.com

ราบสวัสดี พี่น้องทุกๆท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยือน บล็อค นปช.แดงเชียงใหม่ ขอเรียนชี้แจงสักนิดว่า เรา ”แดงเจียงใหม่” เป็นกลุ่มคนชาวเจียงใหม่ที่เคารพรัก กติกาประชาธิปไตย ต่อสู้และต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบ อยากเห็นประเทศชาติภายภาคหน้า มีความเจริญ ประชาชนรุ่นลูกหลานของเราอยู่อาศัยอย่างร่มเย็นเป็นสุขในประเทศของพวกเราเอง ไม่มีกลุ่มอภิสิทธิ์ชนกลุ่มใดมาสูบเลือดเนื้อ แอบอ้างบุญคุณเฉกเช่นในยุคนี้ที่พวกเราเห็น การที่จะได้รับในสิ่งที่มุ่งหวังก็ต้องมีการต่อสู้แสดงกำลังให้สังคมได้รับรู้ และเพื่อที่จะให้กลุ่มบุคคลที่มีอำนาจในปัจจุบันได้เข้าใจในสังคมที่ก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงไป ไม่อาจฝืนต่อกระแสการพัฒนาของโลก การต่อสู้ร่วมกับผองชนทั่วประเทศในครั้งนี้ เรา “ แดงเจียงใหม่ “ ได้ร่วมต่อสู้ทุกรูปแบบ และในรูปแบบที่ท่านได้เข้ามาร่วมอยู่นี้ คือการเผยแพร่ข่าวสารต่อสังคม เรา “ แดงเจียงใหม่ “ ได้สร้างเวปบล็อคไว้ 2 ที่ คือที่นี่ “ แดงเจียงใหม่” สำหรับการบอกกล่าวในเรื่องทั่วไป และอีกที่หนึ่งคือ “ Daeng ChiangMai “ สำหรับข่าวสารที่เราเห็นว่ามีประโยชน์ต่อการรับรู้ข่าวสารในการร่วมทำกิจกรรมของพี่น้องประชาชน


เชิญร่วมสร้างขวัญ และกำลังใจให้เพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมกันครับ
“แดงเจียงใหม่” " Daeng ChiangMai "

รักประชาธิปไตยไม่เอาเผด็จการ ต่อต้านการรัฐประหารทุกรูปแบบ สร้างขวัญกำลังใจและความสุขเพื่อปวงชน

การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ : สมุดปกขาวโดยสำนักกฎหมาย Amsterdam & Peroff การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ . ไพร่สู้บนเส้นทาง ๗๘ ปี ประชาธิปไตย ( ๒๔๗๕ - ๒๕๕๓ ) จรรยา ยิ้มประเสริฐ Voter's Uprising Thai

วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2553

สายใยแห่งกวีนิพนธ์ ฉบับที่ 5 " สายรุ้ง รุ่งเยือน "

27 สิงหาคม, 2010 - 21:10 | โดย narongyuth

กลั่นเป็นอารมณ์บ่ม

ร้าวลั่นระทมข่มใ้ห้

ผุดพ้นในหวังไว้

ก่อนจากสาย บ่าย ขวัญที ฯลฯ

สาย ใยแ่ห่งกวีนิพนธ์ ฉบับที่ 5 นี้ ได้คัดเลือก หนังสือรวมบทกวี "สายรุ้ง รุ่งเยือน" หนึ่งในโคลงสี่สุภาพ อันมีชื่อบทว่า "แบบปรับปรน"

เชิญยลและพิศอ่านแล...

แบบ, ปรับปรน

๏ ครึ่งความสุข ทุกข์ นั้น ในนาม

ฤา ระยะ วับแวมวาม วาดรู้

กัป, ตื้น ลึก, ตอบ ถาม ท่วงท่า

กรรทบกรรกรายกู้ - กรุ่นก้อนกัปกัลป์...

๏ ยันเยื้องยุคแยบแย้ง สบสมัย

ยามยึดยื่นยึดนัย อิ่มนั้น

ร้าวเบือนบิดไฉน ฉ้อเฉก

รวบรกรอยรัดรั้น ร่ายร้องเรื้อรา ฯลฯ

๏ อเนก นา อก ว้าง อยู่เข็น

แม้นสุดความอยู่เป็น ปลอบร้าว

ครวญครามครั่นขื่นเข็ญ ขวักไขว่

ฝั่งใฝ่ฝันฝังก้าว ฝึกก้าวฝ่าเฝือ

๏ เหลือตะวันเดือนเคลื่อนด้าน ดาลดาว

ช่วยซาบซึมร้อนหนาว - เหน็บครั้ง

เพียรระยิบระยับพราว - พรายเพ่ง

เก็บผ่านเผลอพลาดพลั้ง ผูกไว้เตือนใจ...

๏ ทางสืบค้นสืบเค้น ทางไหน

ทางขุ่นทางสว่างใส สืบเฝ้า

ทางด้านด่างด้านใด ดลแห่ง

ทางแบ่งแยกออกเข้า รุกเร้าร่ำหนี

๏ นี้ประดับจารึกได้ สืบสาน

หวังสถิตเคียงกัปกาล ชีพด้วย

แม้นหยั่งร่ายคำหวาน ไม่จับ ใจใด

ใด...สุดรอยรายถ้วย แยกช้ำดำขาว!?

๏ หนาว โลก ร้อน ลุ่มแล้ง ฤา กวี

เหน็บคลื่นครืนวจี ว่าล้อม

ร้อนลมลิ่ว ฤา ผี กเลวซาก

ฤา ปากน้ำลายย้อม ยั่วแย้มแยบฉาย...

๏ ให้ภูตพรายฝั่งโพ้น ฝากเหลือ

โลมหลอกหลอนลวงเขือ ขยิบแก้

ทุกคราบปลอกจุนเจือ จากอก

ห้วงแห่งต่างเหมือนแท้ ที่เท้าทวนไหว...

๏ นัยแพะแบบทเบื้อง อุบาย

เพื่อฝ่าฝันเงากาย เกลือกเกลี้ย

กรีดกรายถ่มกลืนหมาย คุณค่า

ความครอบหยั่งยั้วเยี้ย ยุยิ้มยื่นหมู

๏ หูฟังว่าแว่วทั้ง ทอดทด

ตาหลับใจสลด รุ่มล้อม

ตะกายเกียกโกยกด เกรียมเก่า

กงเก่าเกรียมกรมก้อม กระพี้กระผลาม...๏ ถามก็ร้างก็ร้าง รอบปาง

ตอบตื่นตามสะดวกทาง ท่วมท้น

ณ ประวัติหนุ่มนาง - สาวเหตุ

อาเพศผลเหตุค้น ต่างหน้าเปิดสรร...

๏ หันเกาะขอบเกาะเคว้ง ลอยคลอ

ดั่งสมัยสาปหนอ สืบทั้ง

สรรพทุกข์ สุข รอ - คอยเอ่ย

เลือนลับอกเลือนรั้ง รอบร้างอาดูร

๏ อาดูรดายดื่มบ้าง บางสม

เสพใคร่ครวญสูดดม ด่ำด้วน

สาระแก่นขุ่นขม ขอดดับ

ขานรับล้ำหวัวล้วน ลึกลิ้นหลีกแฝง....

๏เบื้องแถลงบทตั้ง ตราตน

โลกแห่งใจเวียนวน ว่ายกู้

โศลกอาจสับสน สืบแบบ

หยั่งแยบหยัดสัจจารู้ - สึกหน้าพอกหา...

๏ หาเหตุผลทักทั้ง - ทายเฉลย

อกซื่อสัตย์ย้ำเปรย - บอกใบ้

ล้ำลึกต่ำตื้นเกย - การเหตุ

ฝากเศษเหลือรอยไซร้ - ซับเสี้ยวความหมาย...

๏ จารจรดสายเรื่อรุ้ง รุ่งเยือน

อาจสั่งฝนสืบเตือน ต่อกล้า

ยามลมแดดแกร่งเหมือน มามอบ

แด่มิ่งขวัญจักรวาลฟ้า แผ่นหล้าอเนกอนันต์.

..........................................

พ.ศ 2547

https://www.suresome.com/proxy/nph-secure/00A/http/www.blogazine.in.th/blogs/narongyuth/post/3123


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น