สนับสนุนการทำกิจกรรม ส่งเสริมประชาธิปไตยของชาวเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์ประสานงานกลาง นปช.แดงเชียงใหม่

ชื่อบัญชี นปช.แดงเชียงใหม่ ธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี 02 0012142 65 7 ( มีผู้รับผิดชอบบัญชี 3 ท่าน )

ติดต่อเรา deangchiangmai@gmail.com

ราบสวัสดี พี่น้องทุกๆท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยือน บล็อค นปช.แดงเชียงใหม่ ขอเรียนชี้แจงสักนิดว่า เรา ”แดงเจียงใหม่” เป็นกลุ่มคนชาวเจียงใหม่ที่เคารพรัก กติกาประชาธิปไตย ต่อสู้และต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบ อยากเห็นประเทศชาติภายภาคหน้า มีความเจริญ ประชาชนรุ่นลูกหลานของเราอยู่อาศัยอย่างร่มเย็นเป็นสุขในประเทศของพวกเราเอง ไม่มีกลุ่มอภิสิทธิ์ชนกลุ่มใดมาสูบเลือดเนื้อ แอบอ้างบุญคุณเฉกเช่นในยุคนี้ที่พวกเราเห็น การที่จะได้รับในสิ่งที่มุ่งหวังก็ต้องมีการต่อสู้แสดงกำลังให้สังคมได้รับรู้ และเพื่อที่จะให้กลุ่มบุคคลที่มีอำนาจในปัจจุบันได้เข้าใจในสังคมที่ก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงไป ไม่อาจฝืนต่อกระแสการพัฒนาของโลก การต่อสู้ร่วมกับผองชนทั่วประเทศในครั้งนี้ เรา “ แดงเจียงใหม่ “ ได้ร่วมต่อสู้ทุกรูปแบบ และในรูปแบบที่ท่านได้เข้ามาร่วมอยู่นี้ คือการเผยแพร่ข่าวสารต่อสังคม เรา “ แดงเจียงใหม่ “ ได้สร้างเวปบล็อคไว้ 2 ที่ คือที่นี่ “ แดงเจียงใหม่” สำหรับการบอกกล่าวในเรื่องทั่วไป และอีกที่หนึ่งคือ “ Daeng ChiangMai “ สำหรับข่าวสารที่เราเห็นว่ามีประโยชน์ต่อการรับรู้ข่าวสารในการร่วมทำกิจกรรมของพี่น้องประชาชน


เชิญร่วมสร้างขวัญ และกำลังใจให้เพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมกันครับ
“แดงเจียงใหม่” " Daeng ChiangMai "

รักประชาธิปไตยไม่เอาเผด็จการ ต่อต้านการรัฐประหารทุกรูปแบบ สร้างขวัญกำลังใจและความสุขเพื่อปวงชน

การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ : สมุดปกขาวโดยสำนักกฎหมาย Amsterdam & Peroff การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ . ไพร่สู้บนเส้นทาง ๗๘ ปี ประชาธิปไตย ( ๒๔๗๕ - ๒๕๕๓ ) จรรยา ยิ้มประเสริฐ Voter's Uprising Thai

วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2553

" ใต้ฟ้า ทรราช " นิยายจากขุนเขา เรื่องเล่าจากแดนใกล

นิยายจากขุนเขา เรื่องเล่าจากแดนใกล


ขุนเขาเล่าเรื่อง :


บทนำ.......
การบูชาเทพที่ไร้คุณธรรม
ผลแห่งกรรม ย่อมตกแก่ผู้ สักการะ
ฉันได ฉันนั้น.............
ผู้นำที่มีคุณธรรม ย่อมนำพาเรา..."สู่ความวิไล"

สาธยาย..
ลำนำเรื่องเล่า ของผู้นำต่างดินแดน
ผู้ปกครอง เขตแคว้น แดนสารขันฑ์
ผู้ครอบครอง สินทรัพย์ นับอนันต์
ผู้เทียบทัน เทียบเท่า เจ้าดวงใจ

ทั่วเขตแดน ไร้ข้าศึก เป็นปึกแผ่น
ทั่วแว่นแคว้น ล้วนรัก สมัครสมาน
ความเป็นอยู่ ไม่แร้นแค้น แสนสำราญ
งบประมาณ จากภาษี มีเหลือเฟือ

จากตำนาน เล่าเรื่องเทพ แห่งสวรรค์
สารขันฑ์ ทั่วแดน แสนเทิดไท้
ภาพแห่งเทพ ติดเป็นคู่ อยู่ทั่วไป
ชาววิไล ล้วนสุขเสพ เทพประทาน

อายุกาล หกปี ที่ครองแคว้น
เพื่อนต่างด้าว ชาวต่างแดน แสนสรรเสริญ
อารยธรรม เริ่มเปลี่ยนตาม ความเจริญ
กลับเผชิญ เหตุพลิกผัน " อันตราย "

เอาแค่ลองใจ อยากฟังกันต่อใหม....ขอกำลังใจ....ให้มา.....

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น