สนับสนุนการทำกิจกรรม ส่งเสริมประชาธิปไตยของชาวเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์ประสานงานกลาง นปช.แดงเชียงใหม่

ชื่อบัญชี นปช.แดงเชียงใหม่ ธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี 02 0012142 65 7 ( มีผู้รับผิดชอบบัญชี 3 ท่าน )

ติดต่อเรา deangchiangmai@gmail.com

ราบสวัสดี พี่น้องทุกๆท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยือน บล็อค นปช.แดงเชียงใหม่ ขอเรียนชี้แจงสักนิดว่า เรา ”แดงเจียงใหม่” เป็นกลุ่มคนชาวเจียงใหม่ที่เคารพรัก กติกาประชาธิปไตย ต่อสู้และต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบ อยากเห็นประเทศชาติภายภาคหน้า มีความเจริญ ประชาชนรุ่นลูกหลานของเราอยู่อาศัยอย่างร่มเย็นเป็นสุขในประเทศของพวกเราเอง ไม่มีกลุ่มอภิสิทธิ์ชนกลุ่มใดมาสูบเลือดเนื้อ แอบอ้างบุญคุณเฉกเช่นในยุคนี้ที่พวกเราเห็น การที่จะได้รับในสิ่งที่มุ่งหวังก็ต้องมีการต่อสู้แสดงกำลังให้สังคมได้รับรู้ และเพื่อที่จะให้กลุ่มบุคคลที่มีอำนาจในปัจจุบันได้เข้าใจในสังคมที่ก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงไป ไม่อาจฝืนต่อกระแสการพัฒนาของโลก การต่อสู้ร่วมกับผองชนทั่วประเทศในครั้งนี้ เรา “ แดงเจียงใหม่ “ ได้ร่วมต่อสู้ทุกรูปแบบ และในรูปแบบที่ท่านได้เข้ามาร่วมอยู่นี้ คือการเผยแพร่ข่าวสารต่อสังคม เรา “ แดงเจียงใหม่ “ ได้สร้างเวปบล็อคไว้ 2 ที่ คือที่นี่ “ แดงเจียงใหม่” สำหรับการบอกกล่าวในเรื่องทั่วไป และอีกที่หนึ่งคือ “ Daeng ChiangMai “ สำหรับข่าวสารที่เราเห็นว่ามีประโยชน์ต่อการรับรู้ข่าวสารในการร่วมทำกิจกรรมของพี่น้องประชาชน


เชิญร่วมสร้างขวัญ และกำลังใจให้เพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมกันครับ
“แดงเจียงใหม่” " Daeng ChiangMai "

รักประชาธิปไตยไม่เอาเผด็จการ ต่อต้านการรัฐประหารทุกรูปแบบ สร้างขวัญกำลังใจและความสุขเพื่อปวงชน

การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ : สมุดปกขาวโดยสำนักกฎหมาย Amsterdam & Peroff การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ . ไพร่สู้บนเส้นทาง ๗๘ ปี ประชาธิปไตย ( ๒๔๗๕ - ๒๕๕๓ ) จรรยา ยิ้มประเสริฐ Voter's Uprising Thai

วันอาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2553

จับตาภาคประชาชน:คำ ผกา และจินดา บุญจันทร์ ทัศนะต่อ NGO ในขบวนภาคประชาชน


Wed, 2010-08-11 17:01

ภาคประชาชนที่ไม่ใช่เรื่องใหม่ในสายตา จินดา บุญจันทร์และวิพากษ์การปฏิรูปประเทศไทยอีเวนท์ใหม่ของภาคประชาชนโดยคำ ผกา ในซีรี่ส์ “NGO เป็นไงในขบวนการเคลื่อนไหวภาคประชาชนโดยกลุ่มจับตาขบวนการประชาสังคมไทย


ตอน 9 คำ ผกา นักเขียนอิสระ

ขบวนการภาคประชาชนเริ่มหมดพลังของมันไปตั้งแต่ อาจจะเป็นปัญหาเรื่องที่ทุนด้วย ที่ทำให้ขบวนการภาคประชาชนเข้ามารับทุนจากภาครัฐเข้าไปทำงานเคลื่อนไหวมาก ขึ้น ก็เลยทำให้หมดพลังที่จะตรวจสอบถ่วงดุลนโยบายของรัฐ ในขณะเดียวกันภาคประชาชนมองผลประโยชน์ระยะสั้น คือในแง่ที่จะลอบบี้เพื่อที่จะบรรลุผลในโครงการหรือพื้นที่ที่ตนลงไปทำงาน มากกว่าจะมองปัญหาในเชิงโครงสร้าง

ปัญหาของเอ็นจีโอ อันแรกเลยคือ Romanticize ชนบทกับ Romanticize ชาวบ้าน อันที่สองคือไป Dramatize ทุนกับโลกาภิวัตน์ คือมองทุนกับโลกาภิวัตน์เป็นผู้ร้ายหมดแล้วก็มองชาวบ้านเป็นพระเอกนางเอกหมด ในขณะเดียวกันก็ใช้ชาวบ้านในฐานะเป็น Object of Sympathy คือเป็นวัตถุที่รอรับความช่วยเหลือเป็นวัตถุที่รอรับความสงสารเห็นใจ แล้วก็เป็นวัตถุแห่งความจรรโลงใจในทางสุนทรียศาสตร์ของการโหยหาชนบทใน fantasy ของชนชั้นกลางด้วย

มันเป็นเรื่องหน่อมแน้มไร้เดียงสามาก มันเป็นเรื่องอัปยศอดสูของขบวนการภาคประชาชนอย่างที่สุด เพราะคุณก็รู้ว่าที่มาของรัฐบาลนี้เป็นอย่างไร คุณก็ยังไป สังฆกรรมกับมัน คุณไม่ควรจะอยู่สู้หน้าประชาชน และไม่ควรที่จะเรียกตัวเองว่าขบวนการภาคประชาชนอีกต่อไปทัศนะต่อการร่วมขบวนปฏิรูปประเทศไทยของภาคประชาชน โดยคำ ผกา นักเขียนอิสระสาว


000


ตอน 10 จินดา บุญจันทร์ แกนนำชาวบ้านเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก จ.ชุมพร

ภาคประชาชนมันไม่ได้เป็นเรื่องใหม่หรอก เป็นเรื่องของกลุ่มคนที่รวมตัวกันโดยวิถีวัฒนธรรม โดยการประกอบอาชีพ หรือโดยอะไรก็ตาม มันเป็นกลุ่มคนที่ไม่ว่าโดยธรรมชาติหรือการจัดตั้งก็ตามก็ตาม แต่ว่าเป้าหมายของภาคประชาชนก็คือ เขารวมตัวกันเพื่อแก้ปัญหาของเขาที่ใกล้ตัวที่สุด ที่เขาประสบอยู่

บทบาทของพี่น้องประชาชนเป็นบทบาทคู่ ถ้าไม่มีภาคประชาชนก็ไม่มีเอ็นจีโอ

ช่วงแรกๆ บทบาทของเอ็นจีโอค่อนข้างจะแข็งตัวอยู่กับการทำงานเต็มเวลา มีองค์กรที่ตัวเองทำและรับผิดชอบ แล้วก็ค่อนข้างยึดติดกับองค์กร ในขณะที่ขบวนการภาคประชาชนยังมีความหลากหลายและซับซ้อนอยู่ในพื้นที่ ถ้าขบวนการเอ็นจีโอปรับเปลี่ยนวิถีในการทำงาน ไปทำงานร่วมกับภาคประชาชน และเป็นเนื้อเดียวกับภาคประชาชนมากขึ้น

ถ้าเขาสามารถสร้างให้คนที่อยู่ในชุมชนทำหน้าที่เสมือนเอ็นจีโอ หรือเป็นเอ็นจีโอในพื้นที่ได้ กระบวนการเอ็นจีโอก็ต้องเปลี่ยนไปจินดา บุญจันทร์ แกนนำชาวบ้านเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก จ.ชุมพร คณะกรรมการประสานงานองค์กรชุมชนภาคใต้ (คปอ.ใต้) และผู้แทนบอร์ดภาคใต้ของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.)

.............................................................

หมายเหตุ: กลุ่มจับตาขบวนการประชาสังคมไทย (Thai Social Movement Watch: TSMW) เป็นการรวมตัวกันของนักกิจกรรมทางสังคม นักพัฒนา อดีตนักพัฒนา นักศึกษา และนักวิชาการ ซึ่งมีความเกี่ยวข้อง สนใจ และห่วงใยในสภาวการณ์ของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมไทยภายใต้สถานการณ์ความ ขัดแย้งทางการเมืองในปัจจุบัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น