สนับสนุนการทำกิจกรรม ส่งเสริมประชาธิปไตยของชาวเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์ประสานงานกลาง นปช.แดงเชียงใหม่

ชื่อบัญชี นปช.แดงเชียงใหม่ ธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี 02 0012142 65 7 ( มีผู้รับผิดชอบบัญชี 3 ท่าน )

ติดต่อเรา deangchiangmai@gmail.com

ราบสวัสดี พี่น้องทุกๆท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยือน บล็อค นปช.แดงเชียงใหม่ ขอเรียนชี้แจงสักนิดว่า เรา ”แดงเจียงใหม่” เป็นกลุ่มคนชาวเจียงใหม่ที่เคารพรัก กติกาประชาธิปไตย ต่อสู้และต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบ อยากเห็นประเทศชาติภายภาคหน้า มีความเจริญ ประชาชนรุ่นลูกหลานของเราอยู่อาศัยอย่างร่มเย็นเป็นสุขในประเทศของพวกเราเอง ไม่มีกลุ่มอภิสิทธิ์ชนกลุ่มใดมาสูบเลือดเนื้อ แอบอ้างบุญคุณเฉกเช่นในยุคนี้ที่พวกเราเห็น การที่จะได้รับในสิ่งที่มุ่งหวังก็ต้องมีการต่อสู้แสดงกำลังให้สังคมได้รับรู้ และเพื่อที่จะให้กลุ่มบุคคลที่มีอำนาจในปัจจุบันได้เข้าใจในสังคมที่ก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงไป ไม่อาจฝืนต่อกระแสการพัฒนาของโลก การต่อสู้ร่วมกับผองชนทั่วประเทศในครั้งนี้ เรา “ แดงเจียงใหม่ “ ได้ร่วมต่อสู้ทุกรูปแบบ และในรูปแบบที่ท่านได้เข้ามาร่วมอยู่นี้ คือการเผยแพร่ข่าวสารต่อสังคม เรา “ แดงเจียงใหม่ “ ได้สร้างเวปบล็อคไว้ 2 ที่ คือที่นี่ “ แดงเจียงใหม่” สำหรับการบอกกล่าวในเรื่องทั่วไป และอีกที่หนึ่งคือ “ Daeng ChiangMai “ สำหรับข่าวสารที่เราเห็นว่ามีประโยชน์ต่อการรับรู้ข่าวสารในการร่วมทำกิจกรรมของพี่น้องประชาชน


เชิญร่วมสร้างขวัญ และกำลังใจให้เพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมกันครับ
“แดงเจียงใหม่” " Daeng ChiangMai "

รักประชาธิปไตยไม่เอาเผด็จการ ต่อต้านการรัฐประหารทุกรูปแบบ สร้างขวัญกำลังใจและความสุขเพื่อปวงชน

การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ : สมุดปกขาวโดยสำนักกฎหมาย Amsterdam & Peroff การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ . ไพร่สู้บนเส้นทาง ๗๘ ปี ประชาธิปไตย ( ๒๔๗๕ - ๒๕๕๓ ) จรรยา ยิ้มประเสริฐ Voter's Uprising Thai

วันอาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2553

จับตาภาคประชาชน: นันทพร เตชะประเสริฐกุล และ นปช.เชียงใหม่่ ต่อการเป็นตัวแทนภาคประชาชนของ NGO


Sat, 2010-08-14 18:40

นันทพร เตชะประเสริฐกุล มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม และศรีวรรณ จันทร์ผง นปช.เชียงใหม่ กับการแสดงทัศนะ ในซีรี่ส์ “NGO เป็นไงในขบวนการเคลื่อนไหวภาคประชาชน” โดยกลุ่มจับตาขบวนการประชาสังคมไทย

ตอน 13 นันทพร เตชะประเสริฐกุล มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม


"ภาคประชาชนคือพวกเราทุกคนที่... คือ เราเกิดขึ้นมาก็มีสถานะเป็นภาคประชาชนอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราอาจจะมีบทบาทที่มันแตกต่างกัน"

"เอ็นจีโอ เหมือนว่าเป็นกลไกล... เป็นกันชนกันกระแทกในการช่วยหนุนเสริมศักยภาพการทำงานของภาคประชาชน ไม่ได้บอกว่าเอ็นจีโอไม่ทำอะไร หรือไม่ได้บอกว่าเอ็นจีโอเก่งกว่าภาคประชาชน เพียงแต่ว่าเราอาจจะมีมีความถนัดคนละด้าน แล้วภาคประชาชนและเอ็นจีโอใช้ความถนัดของตนเองไปทำงานที่สนับสนุนส่งเสริม ซึ่งกันและกัน เดินไปด้วยกัน"

"สิ่งที่เอ็นจีโอเราทำอยู่ในวันนี้ มันอาจไม่จำเป็นแล้วในวันข้างหน้า สิ่งที่เราต้องทำตลอดคือการประเมินตัวเอง ประเมินสถานการณ์รอบข้างเพื่อที่จะกำหนดบทบาทของเราในอนาคต" นันทพร เตชะประเสริฐกุล มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม

000


ตอน 14 ศรีวรรณ จันทร์ผง นปช.เชียงใหม่


"ที่ผ่านมาขบวนการภาคประชาชนต่อสู้เพื่อความเป็นธรรม เพื่อปากท้อง เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ก็คือประชาธิปไตย ฉะนั้นขบวนการประชาชนที่ต่อสู้ผ่านมามันไม่ได้มีผลประโยชน์แอบแฝง เราต่อสู้เพื่อคนทุกคน ไม่ได้ต่อสู้เพื่อใคร"

"เอ็นจีโอที่ออกมาผม... ผมไม่ถือว่าเป็นตัวแทนภาคประชาชนทุกภาคส่วน... ก็ลองบอกมาว่าคุณเป็นตัวแทนภาคประชาชนส่วนไหน ภาคประชาชนที่แท้จริงมันต้องเอาตัวประชาชนไปสิ"

"คุณไปคิดแทน ไปทำแทนเขาได้อย่างไร"

"มันต้องขึ้นอยู่กันคนทำงานด้วย ขึ้นอยู่กับประเด็นทำงานด้วย ว่าสิ่งที่คุณทำมันเพื่อคนเพื่อสังคมจริงไหม ถ้ามันเป็นเพื่อคนและสังคมจริงผมก็เห็นด้วย แต่ถ้ามันเป็นการทำงานเพื่อผลประโยชน์ตน หรือขององค์กร หรือของใครคนใดคนหนึ่งผมก็ไม่เห็นด้วย หรือเป็นการวางแผนอะไรเพื่อไปเปลี่ยนระยะยาวที่จะไปกดขี่ประชาชน ผมก็ไม่เห็นด้วย" ศรีวรรณ จันทร์ผง แกนนำกลุ่ม นปช.แดงเชียงใหม่ ที่ถูกเจ้าหน้าที่ออกหมายเรียกเป็นผู้ต้องหากระทำผิดตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ จากการร่วมกับคนเสื้อแดงออกมาถือป้ายเดินขบวนประท้วงรัฐบาลขณะที่เชียงใหม่ เป็นพื้นที่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

.....................................................
หมายเหตุ: กลุ่มจับตาขบวนการประชาสังคมไทย (Thai Social Movement Watch: TSMW) เป็นการรวมตัวกันของนักกิจกรรมทางสังคม นักพัฒนา อดีตนักพัฒนา นักศึกษา และนักวิชาการ ซึ่งมีความเกี่ยวข้อง สนใจ และห่วงใยในสภาวการณ์ของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมไทยภายใต้สถานการณ์ความ ขัดแย้งทางการเมืองในปัจจุบัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น