สนับสนุนการทำกิจกรรม ส่งเสริมประชาธิปไตยของชาวเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์ประสานงานกลาง นปช.แดงเชียงใหม่

ชื่อบัญชี นปช.แดงเชียงใหม่ ธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี 02 0012142 65 7 ( มีผู้รับผิดชอบบัญชี 3 ท่าน )

ติดต่อเรา deangchiangmai@gmail.com

ราบสวัสดี พี่น้องทุกๆท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยือน บล็อค นปช.แดงเชียงใหม่ ขอเรียนชี้แจงสักนิดว่า เรา ”แดงเจียงใหม่” เป็นกลุ่มคนชาวเจียงใหม่ที่เคารพรัก กติกาประชาธิปไตย ต่อสู้และต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบ อยากเห็นประเทศชาติภายภาคหน้า มีความเจริญ ประชาชนรุ่นลูกหลานของเราอยู่อาศัยอย่างร่มเย็นเป็นสุขในประเทศของพวกเราเอง ไม่มีกลุ่มอภิสิทธิ์ชนกลุ่มใดมาสูบเลือดเนื้อ แอบอ้างบุญคุณเฉกเช่นในยุคนี้ที่พวกเราเห็น การที่จะได้รับในสิ่งที่มุ่งหวังก็ต้องมีการต่อสู้แสดงกำลังให้สังคมได้รับรู้ และเพื่อที่จะให้กลุ่มบุคคลที่มีอำนาจในปัจจุบันได้เข้าใจในสังคมที่ก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงไป ไม่อาจฝืนต่อกระแสการพัฒนาของโลก การต่อสู้ร่วมกับผองชนทั่วประเทศในครั้งนี้ เรา “ แดงเจียงใหม่ “ ได้ร่วมต่อสู้ทุกรูปแบบ และในรูปแบบที่ท่านได้เข้ามาร่วมอยู่นี้ คือการเผยแพร่ข่าวสารต่อสังคม เรา “ แดงเจียงใหม่ “ ได้สร้างเวปบล็อคไว้ 2 ที่ คือที่นี่ “ แดงเจียงใหม่” สำหรับการบอกกล่าวในเรื่องทั่วไป และอีกที่หนึ่งคือ “ Daeng ChiangMai “ สำหรับข่าวสารที่เราเห็นว่ามีประโยชน์ต่อการรับรู้ข่าวสารในการร่วมทำกิจกรรมของพี่น้องประชาชน


เชิญร่วมสร้างขวัญ และกำลังใจให้เพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมกันครับ
“แดงเจียงใหม่” " Daeng ChiangMai "

รักประชาธิปไตยไม่เอาเผด็จการ ต่อต้านการรัฐประหารทุกรูปแบบ สร้างขวัญกำลังใจและความสุขเพื่อปวงชน

การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ : สมุดปกขาวโดยสำนักกฎหมาย Amsterdam & Peroff การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ . ไพร่สู้บนเส้นทาง ๗๘ ปี ประชาธิปไตย ( ๒๔๗๕ - ๒๕๕๓ ) จรรยา ยิ้มประเสริฐ Voter's Uprising Thai

วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2553

“สาม” พันธมาร from โรเบิร์ต อัมสเตอร์ดัม
หนังสือพิมพ์ Moscow Times ได้ตีพิมพ์บทความ “3 Wrongs Don’t Make a Right” ของผม
ในเดือนกันยายน 2553 และต่อถูกเผยแพร่ใน
Huffington Post
http://www.huffingtonpost.com/robert-ams...91622.html

บทความนี้ได้วิเคราะห์ให้เห็นถึงการปกครองประเทศในระบบ กงสี
ในประเทศเวเนซูเอล่า อิหร่าน และรัสเซีย ซึ่งกลุ่มอำมาตย์ที่โกงกินเหล่านี้
ได้ปกป้องเครือข่ายกลุ่มตนโดยการแทรกแซงอำนาจรัฐ

ผมไม่ต้องการเขียนบทความนี้ขึ้นมาใหม่ เพราะกลุ่มตระกูลผู้นำ
ของประเทศไทยนั้นมีลักษณะคล้ายคลึงกับประเทศที่ผมกล่าวถึง
และลักษณะอาการที่บ่งบอกถึงระบบดังกล่าวได้เกิดขึ้นในประเทศไทยอีกเช่นกัน
สิ่งที่แตกต่างคือลัทธิ ต่อต้านอเมริกา
ถึงแทนที่ด้วยลัทธิที่เรียบง่ายกว่านั้น
คือการที่ประชาชนไทยถูกครอบงำด้วยลัทธิ ต่อต้านความเป็นต่างชาติ

การเยือนกรุงมอสโควและกรุงเตหะรานของนายฮูโก้ ชาเวซ เมื่อไม่นานมานี้
ทำให้หลายคนกังวลว่าการเยือนครั้งนี้จะเป็นการสร้างความความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศรัสเซีย อิหร่าน และเวเนซูเอล่าให้แนบแน่นยิ่งขึ้น

หลายคนมักเข้าใจผิดในเรื่องของแรงจูงใจในการสานความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม
ประเทศอย่างรัสเซีย อิหร่าน และเวเนซูเอล่า ความเข้าใจผิดประการแรกคือ
เหล่าผู้นำกลุ่มนี้ต้องการที่จะสร้างผลประโยชน์ร่วมของคนในชาติ
โดยรวมตัวกันต่อต้านภัยนอกประเทศและเพิ่มอำนาจในภูมิภาคให้แก่ประเทศของ
ตน


ประการที่สองคือ กลุ่มประเทศเหล่านี้รวนตัวกันเพื่อจะสร้าง
โครงสร้างสถาปัตยกรรมทางเลือกโดยการรวมกลุ่มกันเพื่อต่อต้านอเมริกา
โดยกลุ่มคนเหล่านี้ไม่ได้สนใจเรื่องสิทธิมนุษยชนหรือระบอบแต่อย่างใด

ข้อสันนิษฐานสองข้อนี้เป็นการเข้าใจผิดอย่างร้ายแรง เพราะความเป็นจริง
แรงจูงใจในการร่างนโยบายต่างประเทศของประเทศเหล่านี้
คือผลประโยชน์ของกลุ่มตระกูลของตน
โดยคนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ควบคุมองค์กรระดับสูงในรัฐบาล

นอกจากจะมีแนวความคิดในเรื่องผู้นำตลอดกาลร่วมกันแล้ว
กลุ่มผู้นำเหล่านี้ยังใช้อำนาจรัฐเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มธุรกิจของตระกูลตนเอง
โดยเฉพาะธุรกิจด้านการค้าอาวุธและพลังงาน
วัตถุประสงค์ที่รองนายกรัฐมนตรีไอกอร์
เชชินเดินทางเยือนประเทศเวเนซูเอล่า (นายเชชินเดินทางเยือนกรุงคาราคัส
เมืองหลวงประเทศเวเนซูเอล่าบ่อยจนผิดสังเกต) แทบจะแยกไม่ออกว่าไป
ในนามของนักการทูตหรือเรื่องผลประโยชน์การเงิน
ส่วนตัวที่มีในข้อตกลงของบริษัทน้ำมันรัสเซีย Rosneft
และบริษัทน้ำมันเวเนซูเอล่า PAVSA
และเมื่อกลุ่มผู้นำอิหร่านเดินทางเยือนกรุงคาราคัส
พวกเขาได้รับการต้อนรับอย่างหรูหราจากรัฐบาลเวเนซูล่า
และถูกชักชวนให้ร่วมลงทุนในอุตสาหกรรมโรงงานและเครือข่ายการการฟอกเงิน

กลุ่มตระกูลของนายชาเวชและกลุ่มนายทหารฝ่ายนายชาเวชได้กลายเป็นมหาเศรษฐี
เมื่อนายชาเวชขึ้นสู่อำนาจ ซึ่งเป็นที่รู้จักในนามของกลุ่ม boligarchs
(กลุ่มที่ร่ำรวยขึ้นอย่างรวดเร็วผิดปกติ)
กลุ่มคนเหล่านี้ได้รับผลประโยชน์โดยตรงจากการสามสัมพันธ์กับประเทศรัสเซีย
และอิหร่าน
เพราะเป็นการสร้างความชอบธรรมและความน่าเชื่อถือให้กับการปล้นประเทศ
ของคนกลุ่มนี้ และเพื่อเป็นการตอบแทนการกระทำดังกล่าว
นายชาเวชได้เดินทางเยือนกรุงมอสโควเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมา
และกล่าวยอมรับการประกาศอิสรภาพของรัฐ South Ossetia
Abkhaziaที่แยกตัวออกมาจากประเทศจอร์เจีย ระหว่างการเยือนดังกล่าว และ
นายชาเวชได้แวะที่ประเทศ Turkmenistan
เพื่อเชิญชวนให้ประธานาธิบดีของประเทศดังกล่าวร่วมลงทุนกับกลุ่มบริษัทน้ำ
มันที่ตั้งขึ้นโดยรัสเซีย แม้ว่าข้อเท็จจริงแล้วประเทศเวเนซูเอล่า
จะนำเข้าก๊าซธรรมชาติจากประเทศโคลัมเบียแล้วก็ตาม

เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง
ที่จะมองเห็นว่ากลไกเหล่านี้ที่สร้างเข็งแกร่งให้กับระบบคอรัปชั่นที่ใช้สถาบัน
รัฐบาลเป็นเคื่องมือในประเทศดังกล่าว ระบบเหล่านี้เป็นระบบที่หลอกลวง
มีใช้กฎหมายและอำนาจรัฐเป็นเครื่องมือเพิ่มการคอรัปชั่นมากกว่าที่จะใช้
เพื่อควบคุม มีการใช้ใช้ลัทธิชาตินิยม
ศาสนาและภัยนอกประเทศเป็นเครื่องมือในการปกปิดการคอร์รัปชั่น
ความสัมพันธ์ของพลเรือนและทหารในประเทศเหล่านี้เต็มไปด้วยตึงเครียดในการ
ใช้อำนาจที่ไม่มีขอบเขตและความสามารถที่จำกัดในการควบคุมเหล่ากลุ่มผล
ประโยชน์ที่สำคัญเหล่านี้ ระหว่างสามประเทศนี้
ประเทศเวเนซูล่าเป็นประเทศที่มีปัญหามากที่สุด
และสิ่งที่ตลกร้ายคือประเทศอิหร่านเป็นประเทศที่มีการเปิดกว้างให้กลุ่มคนอื่น
มากที่สุด

อะไรคือสิ่งที่บ่งบอกว่าประเทศนี้ถูกปกครองด้วยระบบวงศคนาญาติ?

ความไร้สมรรถภาพของกลุ่มคนในตระกูลดังกล่าว
มากกว่าจะเป็นการล้มเหลาวในการสั่งการจากเบื้องบน :
การล้มเหลวอย่างเป็นระบบในการกระจายอำนาจภายในกลุ่มตนเพราะขาดความ
เชื่อถือในกลุ่มพวกพ้องตนเองและการแบ่งอำนาจความรับผิดชอบระหว่างองค์กร
ไม่มีความชัดเจน

วิสัยทัศที่สั้น
มีการต่อสู้และต่อรองอำนาจผลประโยชน์ระหว่างกลุ่มพวกพ้องตลอดเวลา
โดยกลุ่มผู้นำทั้งสามประเทศนี้ให้ความสนใจในการต่อสู้กับคนในประเทศมาก
กว่านอกประเทศ การเปลี่ยนแปลงนโยบายไปมาถือเป็นเรื่องปกติ
และมีการสร้างปัญหาภายในเพื่อการสร้างความมั่งคงให้กับประเทศ
ปัญหาสงครามจอร์เจีย ในรัสเซีย ปัญหากลุ่ม FARC
และนโยบายต่อต้านและเกลียดชังคนยิวของนายชาเวช
และประธานาธิบดีอิหร่าน มาห์มุด อาห์มาดิเนจาด
ปัญหาเหล่านี้สร้างความจำเป็นในการใช้กองกำลังพิเศษเพื่อที่จะควบคุมฝ่าย
ตรงข้าม การลงโทษฝ่ายตรงข้ามทันทีทันในเป็นรูปแบบหนึ่งของการสร้างความมั่นคง
ให้กับประเทศ

การลัทธิต่อต้านอเมริกา โดยการสร้างภาพว่าอเมริกาคือปิศาจร้าย
และแนวคิดนี้คือสิ่งที่ต้องคงไว้เพื่อความมั่นคงของประเทศ
กลุ่มผู้นำที่พูดจากลับกลอกนี้
จำเป็นอย่างมากที่จะพุ่งเป้าสนใจไปที่อำนาจของรัฐบาลสหรัฐและมีการใช้
ลัทธิต่อต้านอเมริกาในการสร้างความเป็นหนึ่งให้ประเทศของตนอย่างต่อเนื่อง
แต่ภายใต้การนำของรัฐบาลโอบามา
ทำให้การรักษาลัทธิเหล่านี้มีความยากลำบากมากขึ้น

สภานิติบัญญัติของรัสเซียออกกฎหมายปกป้อง ปัจจัยยุทธศาสตร์” (น้ำมัน
/พลังงาน) ในภาคธุรกิจ
แสดงให้เห็นถึงตัวอย่างที่ดีในการปกป้องผลประโยชน์ของกลุ่มธุรกิจครอบครัว
ซึ่งน่าจะเรียกยุทธศาสตร์นี้ว่าแผนการเกษียณของเหล่า siloviki
(กลุ่มนักการเมือง/นายทหาร)มากกว่า
เพราะแผนการดังกล่าวช่วยปกป้องผลประโยชน์ทางธุรกิจของกลุ่มสมาชิกคน
สำคัญที่มีสายสัมพันธ์กับรัฐบาล
แต่ที่ดีกว่านั้นก็คือเป็นการเปิดโอกาสให้เหล่าพวกพ้องของตนมีโอกาสทำข้อ
ตกลงทางธุรกิจเกี่ยวกับอาวุธ พลังงานและเทคโนโลยีพลังงานนิวเคลียร์
และหากคุณคือนายชาเวช การประกาศรับรองการแยกตัวของรัฐ Abkhazia
และ South Ossetia จะทำให้คุณได้รับส่วนลดในการซื้อรถถังของรัสเซีย
100คัน

การกำจัดกลุ่มพลเรือนที่เคลื่อนไหวเพื่อเสรีภาพเมื่อไม่นานมานี้ในกรุงเตหะราน
คาราคัสและมอสโควแสดงให้เห็นถึงความกลัวของเหล่ารัฐบาลทหารเหล่านี้
ซึ่งเป็นรัฐบาลที่ขาดความชอบธรรมภายในประเทศและยังเป็นแสดงให้เห็นว่า
คนกลุ่มนี้พยายามต่อสู้เพื่อรักษาทรัพย์สินที่ตนเองได้สะสมมาช้านาน
การทรมาน การคุมขังที่อำมหิต และกระบวนการศาลอันจอมปลอม ที่กลุ่ม
boligarchs ในเวเนซุเอล่า, กองกำลังปฎิวัติในอิหร่าน (กองกำลังหัวรุนแรง)
ในอิหร่าน หรือกลุ่ม siloviki ในรัสเซีย
ได้กระทำถือเป็นการกระทำเพื่อที่จะรักษาผลประโยชน์ของกลุ่มตนเอง กลุ่มคนเหล่านี้
ปฏิเสธที่จะรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเอง
โดยการแสวงหาอาวุธนิวเคลียร์ อย่างผู้นำในประเทศเวเนซูเอล่าและอิหร่าน
ความสำเร็จในเกาหลีเหนือคือตัวอย่างที่ผู้นำเหล่านี้ยึดถือ
ไม่น่าแปลกใจที่รัฐบาลรัสเซียไม่สนใจที่จะหยุดการสร้างโครงการพลังงานนิวเคลียร์
ในประเทศอิหร่าน

อย่างไรก็ตามอันตรายที่แท้จริงคือการที่เรามักจะสับสนระหว่างสาเหตุและอาการ
ทั้งยังล้มเหลวที่จะมองเห็นถึงการบริหารประเทศอันจอมปลอมของผู้นำเหล่านี้
ข้อวิเคราะห์เกี่ยวกับปัญหาภายในหรือภายนอกเกือบทั้งหมด
เป็นการมองระบบเหล่านี้ผ่านแก้วปิรามิดที่มักจะบดปังอำนาจของกลุ่มตระกูล
และพวกพ้อง เพื่อการเริ่มต้นที่จะกำหนดนโยบายตอบโต้พันธมิตรประเทศอย่างรัสเซีย
เวเนซูเอล่าและอิหร่าน
เราควรจะเริ่มทำความเข้าใจว่าแรงจูงใจที่แท้จริงของการสามสัมพันธ์ของประเทศ
เหล่านี้คืออะไร

Read more from โรเบิร์ต อัมสเตอร์ดัม

http://robertamsterdam.com/thai/?p=380

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น