สนับสนุนการทำกิจกรรม ส่งเสริมประชาธิปไตยของชาวเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์ประสานงานกลาง นปช.แดงเชียงใหม่

ชื่อบัญชี นปช.แดงเชียงใหม่ ธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี 02 0012142 65 7 ( มีผู้รับผิดชอบบัญชี 3 ท่าน )

ติดต่อเรา deangchiangmai@gmail.com

ราบสวัสดี พี่น้องทุกๆท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยือน บล็อค นปช.แดงเชียงใหม่ ขอเรียนชี้แจงสักนิดว่า เรา ”แดงเจียงใหม่” เป็นกลุ่มคนชาวเจียงใหม่ที่เคารพรัก กติกาประชาธิปไตย ต่อสู้และต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบ อยากเห็นประเทศชาติภายภาคหน้า มีความเจริญ ประชาชนรุ่นลูกหลานของเราอยู่อาศัยอย่างร่มเย็นเป็นสุขในประเทศของพวกเราเอง ไม่มีกลุ่มอภิสิทธิ์ชนกลุ่มใดมาสูบเลือดเนื้อ แอบอ้างบุญคุณเฉกเช่นในยุคนี้ที่พวกเราเห็น การที่จะได้รับในสิ่งที่มุ่งหวังก็ต้องมีการต่อสู้แสดงกำลังให้สังคมได้รับรู้ และเพื่อที่จะให้กลุ่มบุคคลที่มีอำนาจในปัจจุบันได้เข้าใจในสังคมที่ก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงไป ไม่อาจฝืนต่อกระแสการพัฒนาของโลก การต่อสู้ร่วมกับผองชนทั่วประเทศในครั้งนี้ เรา “ แดงเจียงใหม่ “ ได้ร่วมต่อสู้ทุกรูปแบบ และในรูปแบบที่ท่านได้เข้ามาร่วมอยู่นี้ คือการเผยแพร่ข่าวสารต่อสังคม เรา “ แดงเจียงใหม่ “ ได้สร้างเวปบล็อคไว้ 2 ที่ คือที่นี่ “ แดงเจียงใหม่” สำหรับการบอกกล่าวในเรื่องทั่วไป และอีกที่หนึ่งคือ “ Daeng ChiangMai “ สำหรับข่าวสารที่เราเห็นว่ามีประโยชน์ต่อการรับรู้ข่าวสารในการร่วมทำกิจกรรมของพี่น้องประชาชน


เชิญร่วมสร้างขวัญ และกำลังใจให้เพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมกันครับ
“แดงเจียงใหม่” " Daeng ChiangMai "

รักประชาธิปไตยไม่เอาเผด็จการ ต่อต้านการรัฐประหารทุกรูปแบบ สร้างขวัญกำลังใจและความสุขเพื่อปวงชน

การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ : สมุดปกขาวโดยสำนักกฎหมาย Amsterdam & Peroff การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ . ไพร่สู้บนเส้นทาง ๗๘ ปี ประชาธิปไตย ( ๒๔๗๕ - ๒๕๕๓ ) จรรยา ยิ้มประเสริฐ Voter's Uprising Thai

วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ใครคุมคณะสงฆ์? โดย กาหลิบ


คอลัมน์ : เมืองไทยหรือเมืองใคร?
เรื่อง : ใครคุมคณะสงฆ์?
โดย : กาหลิบ

ทราบ ข่าวที่เจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามฯ ท่านไม่ยอมให้คนเสื้อแดงเข้าไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับวีรชนผู้เสียชีวิตใน บริเวณราชประสงค์แล้วก็เศร้าใจ

เศร้าใจแทนชาวประชาธิปไตย

เศร้าใจแทนวีรชนผู้กล้าเพื่อประชาธิปไตย

และเศร้าใจแทนพระสงฆ์ไทย ผู้ทรงศีลสูงกว่าฆราวาส

ข่าว แจ้งว่าท่านเจ้าอาวาสท่านเปลี่ยนใจ ทั้งที่ผู้จัดงานเข้าไปประสานงานและจองวัดไว้ล่วงหน้าตามระเบียบทุกอย่างของ ทางวัด จนออกข่าวและประชาสัมพันธ์ไปอย่างกว้างขวางแล้ว สุดท้ายก็เร่งประสานและเปลี่ยนไปทำบุญที่วัดหัวลำโพงแทน ออกจะทุลักทุเลอย่างไม่ควรที่

อ่านตามหน้าข่าวแล้วก็สรุปเป็นอื่นไม่ ได้ นอกจากว่า ได้เกิดแรงกดดันจากภายนอกกำแพงวัดมาสู่องค์ของท่านเจ้าอาวาส ให้ทบทวนท่าทีเสียใหม่ว่าท่านจะ เข้าข้างมวลชนฝ่ายประชาธิปไตยและผู้ที่ถูกฆาตกรรมกลางเมืองแน่หรือ

แรงกดดันนั้นคงจะสูงพอ มีน้ำหนักพอ และรุนแรงพอที่พระสงค์ผู้ทรงสมณศักดิ์ระดับนี้ได้รับแล้วถึงกับต้องเปลี่ยนใจกลางคัน

ลำพังรัฐบาลน่ะหรือจะไปสั่งการหรือกดดันอะไรกับท่านได้

ความ จริงเรื่องเท่านี้ไม่กระทบผิวพวกเราชาวประชาธิปไตยอยู่แล้ว ผู้ร่วมจัดงานแต่ละคนเก่งพอที่จะรับแรงกดดันและวิชามารเยี่ยงนี้ได้สบาย

แต่ กรณีไม่ให้สาธุชนเข้าวัดของพระพุทธเจ้าเที่ยวนี้ เป็นสัญลักษณ์ที่ชี้เลยทีเดียวว่า ผู้เผด็จการตัวหลักของไทยเขาเข้าเขมือบและครอบงำสังคมทุกตารางนิ้ว รวมทั้งสังฆมณฑลของไทยอย่างไร พูดง่ายกว่านั้นคือ ทำให้เราเห็นได้ทีเดียวว่าพระสงฆ์องค์เจ้าถูกเหลือบระดับชาติรายเดียวกันนี้ ดูดกินเลือดเนื้ออย่างไร ไม่เฉพาะกับพวกเราที่เป็นคฤหัสถ์หรอก

พระ ศรีปริยัติโมลี หรือ ท่าน ดร.สมชัย กุศลจิตโต แห่งมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ได้ผลิตงานที่ยอดเยี่ยมทางวิชาการในประเด็นนี้ออกมาหลายเล่ม เรียกว่าประเด็นการปกครองคณะสงฆ์ ใครเปิดอ่านอย่างตั้งใจจะพบว่า รัฐอันสามานย์ของไทยโบราณ โดยเฉพาะในช่วงร้อยกว่าปีที่ผ่านมานี้ ได้ปล้นเอาอำนาจพุทธคุณอันบริสุทธิ์ที่ใช้ผ่านสาวกผู้ทรงศีลขององค์พระสัมมา สัมพุทธเจ้าไปอย่างไร


นอกจากจะออกกฎหมายที่อ้างอำนาจสูง สุดมาบังคับผู้ที่มีศีลสูงกว่า ยังใช้ความเลวร้ายที่ไม่ผิดอะไรกับโจรมาทำร้ายพระศาสนาและพระสาวกอย่างต่อ เนื่องอีกนับครั้งไม่ถ้วน

สมเด็จพระสังฆราชบางพระองค์เคยถูกฆาตกรรม มาแล้ว โดยทำให้เป็นอุบัติเหตุอำพราง โดยออกข่าวว่ารถพระประเทียบถูกรถใหญ่ชนจนตกทาง ทำให้ถึงกับสิ้นพระชนม์

สมเด็จ รองสมเด็จ พระสงฆ์ผู้มีสมณศักดิ์รายใดที่ไม่ฝักใฝ่ในเขา แถมแสดงความเลื่อมใสศรัทธาในของ นอกรีตอย่างประชาธิปไตย ก็จะโดนของหนักและแรงจนแทบจะเอาองค์ไม่รอดอย่างที่เกิดกับพระพิมลธรรมแห่ง วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์จนพลาดโอกาสที่จะเป็นสมเด็จพระสังฆราช


ไม่ รวมพระสงฆ์ที่มีชื่อเสียงน้อยกว่าอีกหลายพันหลายหมื่นรูปที่ถูกละเมิดสิทธิ์ และละเมิดศีลของพระ ถูกจับสึกและเปลื้องผ้ากาสาวพัสตร์ออกจากองค์ ทั้งที่ท่านไม่เคยเปล่งวาจาขอลาสิกขาเลย


ไม่ต้องอื่นไกล ภาพที่เปลื้องผ้าเหลืองพระและบังคับสึกที่ราชประสงค์ก็ยังคงสะเทือนสะท้าน อยู่ในใจของหลายคน เหมือนเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานนี้

หน้าไหนในเมืองไทยเล่าครับที่มันทำร้ายพระทำร้ายเจ้าได้ลงคอขนาดนี้?

หน้าไหนในเมืองไทยเล่าครับที่มันมีอำนาจตามกฎหมายและจารีตถึงขนาดนี้?

ก็ หน้าเดียวกับที่ประกาศตัวเองว่าลุโสดาบันสำเร็จอรหันต์มีคุณอันวิเศษ จนสามารถสั่งรัฐบาลให้ยิงหัวคนไทยผู้ไร้อาวุธได้กลางถนน เพื่อเอาตัวและครอบครัวรอดนั่นไง.

--------------------------------------------------------------------------------

ข่าวSMSของ ฝ่ายประชาธิปไตย เชิญสมัครสมาชิก SMS-TPNews โดยทีมงานเสื้อแดง เที่ยงตรง ไม่บิดเบือน ส่งตรงถึงมือถือทุกวัน สมัครวันนี้ ใช้ฟรี 14 วัน พิมพ์ PN ส่งมาที่เบอร์ 4552146 ทุกระบบ เพียง 29 บาท/เดือน Call center: 084-4566794-5 (จ.- ศ. 9.30-17.30 น.)

เรียบเรียงโดย Nangfa

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น