สนับสนุนการทำกิจกรรม ส่งเสริมประชาธิปไตยของชาวเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์ประสานงานกลาง นปช.แดงเชียงใหม่

ชื่อบัญชี นปช.แดงเชียงใหม่ ธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี 02 0012142 65 7 ( มีผู้รับผิดชอบบัญชี 3 ท่าน )

ติดต่อเรา deangchiangmai@gmail.com

ราบสวัสดี พี่น้องทุกๆท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยือน บล็อค นปช.แดงเชียงใหม่ ขอเรียนชี้แจงสักนิดว่า เรา ”แดงเจียงใหม่” เป็นกลุ่มคนชาวเจียงใหม่ที่เคารพรัก กติกาประชาธิปไตย ต่อสู้และต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบ อยากเห็นประเทศชาติภายภาคหน้า มีความเจริญ ประชาชนรุ่นลูกหลานของเราอยู่อาศัยอย่างร่มเย็นเป็นสุขในประเทศของพวกเราเอง ไม่มีกลุ่มอภิสิทธิ์ชนกลุ่มใดมาสูบเลือดเนื้อ แอบอ้างบุญคุณเฉกเช่นในยุคนี้ที่พวกเราเห็น การที่จะได้รับในสิ่งที่มุ่งหวังก็ต้องมีการต่อสู้แสดงกำลังให้สังคมได้รับรู้ และเพื่อที่จะให้กลุ่มบุคคลที่มีอำนาจในปัจจุบันได้เข้าใจในสังคมที่ก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงไป ไม่อาจฝืนต่อกระแสการพัฒนาของโลก การต่อสู้ร่วมกับผองชนทั่วประเทศในครั้งนี้ เรา “ แดงเจียงใหม่ “ ได้ร่วมต่อสู้ทุกรูปแบบ และในรูปแบบที่ท่านได้เข้ามาร่วมอยู่นี้ คือการเผยแพร่ข่าวสารต่อสังคม เรา “ แดงเจียงใหม่ “ ได้สร้างเวปบล็อคไว้ 2 ที่ คือที่นี่ “ แดงเจียงใหม่” สำหรับการบอกกล่าวในเรื่องทั่วไป และอีกที่หนึ่งคือ “ Daeng ChiangMai “ สำหรับข่าวสารที่เราเห็นว่ามีประโยชน์ต่อการรับรู้ข่าวสารในการร่วมทำกิจกรรมของพี่น้องประชาชน


เชิญร่วมสร้างขวัญ และกำลังใจให้เพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมกันครับ
“แดงเจียงใหม่” " Daeng ChiangMai "

รักประชาธิปไตยไม่เอาเผด็จการ ต่อต้านการรัฐประหารทุกรูปแบบ สร้างขวัญกำลังใจและความสุขเพื่อปวงชน

การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ : สมุดปกขาวโดยสำนักกฎหมาย Amsterdam & Peroff การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ . ไพร่สู้บนเส้นทาง ๗๘ ปี ประชาธิปไตย ( ๒๔๗๕ - ๒๕๕๓ ) จรรยา ยิ้มประเสริฐ Voter's Uprising Thai

วันอังคารที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2553

จับตาภาคประชาชน: วิไล คำเงิน จากเชียงราย และPhilip Hirsch นักวิชาการต่างชาติ เมื่อ NGO ไม่เท่ากับชาวบ้าน
Tue, 2010-08-24 00:48


วิไล คำเงิน ชาวบ้านคณะทำงานกองเลขาฝ่ายข้อมูล เครือข่ายสภาองค์กรชุมชน จ.เชียงราย และ Philip Hirsch นักวิชาการชาวต่างชาติ ในซีรี่ส์ "NGO เป็นไงในขบวนการเคลื่อนไหวภาคประชาชน" กิจกรรมตีปี๊บ "เวทีทบทวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในประเทศไทย" โดยกลุ่มจับตาขบวนการประชาสังคมไทย

ตอนที่ 21: วิไล คำเงิน ชาวบ้านคณะทำงานกองเลขาฝ่ายข้อมูล เครือข่ายสภาองค์กรชุมชน จ.เชียงราย

คนหลายคนชอบพูดถึงคำว่าภาคประชาชน แต่ในส่วนของภาคประชาชนเองเขาเป็นชาวบ้าน หมายถึงชาวบ้านที่ไม่ใช่เอ็นจีโอ ไม่ใช่นักวิชาการ แต่คนที่อยู่ในชุมชนและมีวิถีชีวิตทำมาหากินทั่วไป"

ถ้าพูดถึงพื้นที่เชียงรายเองภาคประชาชนก็มีการรวมตัวกัน รวมกลุ่มกันขึ้นมาเพื่อทำงานพัฒนา เพื่อทำงานแก้ไขปัญหาของตนเอง แล้วในส่วนหนึ่งของชาวบ้านที่ทำงานร่วมกันเขาก็พบว่ามีกระบวนการหลายอย่าง ที่เขาต้องเรียนรู้ ก็มีพี่น้องเอ็นจีโอส่วนหนึ่งเข้าไปหนุนเสริมในส่วนข้อมูลวิชาการและการเท่า ทันนโยบาย ตลอดถึงการชวนคิดชวนคุยเรื่องการวิเคราะห์ มันก็เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างภาคประชาชนชาวบ้านกับเอ็นจีโอ

จากการทำงานที่ผ่านมาก็พบว่า เอ็นจีโอเองก็ต้องปรับบทบาทของตัวเองเหมือนกัน แต่ในส่วนของชาวบ้านเขามีกระบวนการที่จะพัฒนาตัวเองขึ้นมาพอสมควรในระดับ หนึ่ง จนชาวบ้านบางคนถูกมองว่าเป็นเอ็นจีโอหรือเปล่า อันนี้คือคำถามจากสังคมภายนอก

ในส่วนของเอ็นจีโอเอง ถ้าคุณยังทำงานแบบเดิม ไม่มีกระบวนการปรับปรุงตัวและกระบวนการเรียนรู้แบบจริงจังกับชาวบ้าน คุณก็จะอยู่ไม่ได้ เพราะว่าชาวบ้านก็มีกระบวนการพัฒนาตัวเองที่ดีขึ้นไปเรื่อยๆ และก็มีการพัฒนาศักยภาพในทุกๆ ด้าน

เพราะฉะนั้นเอ็นจีโอจำเป็นต้องมีการปรับตัวเองเพื่อให้เข้ากับยุคสมัย แต่ว่าในส่วนหนึ่งถึงจะปรับตัวอย่างไร การพึ่งพิงกันระหว่างชาวบ้านกับเอ็นจีโอก็จำเป็น มีความสำคัญที่จะต้องพึ่งพิงกันในหลายๆ เรื่อง และในส่วนประเด็นปัญหาเมื่อมันแก้ได้เรื่องหนึ่ง มันก็ขยับไปอีกเรื่องหนึ่ง เพราะฉะนั้นเราก็จำเป็นที่จะต้องทำงานร่วมกันวิไล คำเงิน ชาวบ้านคณะทำงานกองเลขาฝ่ายข้อมูล เครือข่ายสภาองค์กรชุมชน จ.เชียงราย

000

ตอนที่ 22: Prof. Philip Hirsch (ศ.ฟิลิป เฮิอร์ซช์) The University of Sydney - School of Geosciences

ถ้าถามว่าเอ็นจีโอเป็นตัวแทนของภาคประชาชนไหม ก็แน่นอนว่าเป็นส่วนหนึ่ง แต่ว่าไม่ใช่เฉพาะในเหตุการณ์เร็วๆ แต่ว่านานมาแล้วมีปัญหาหากว่าจะมองเอ็นจีโอว่าผูกขาดในความเป็นตัวแทนของภาค ประชาชน

คำว่าเป็นตัวแทนของใคร จะต้องดูว่ามีกลไกหลายด้าน ซึ่งที่ผ่านมาถ้าดูในเชิงประวัติศาสตร์ สังคมไทยเคยมีช่วงที่ขาดแคลนจริงๆ ขาดแคลนที่ประชาชนจะมีโอกาส มีเสียงของตนเอง แล้วเอ็นจีโอหลายกลุ่มสามารถที่จะออกมาพูด อธิบาย และเรียกร้องเกี่ยวกับปัญหาที่ประชาชนต้องเผชิญอยู่ แต่ขณะเดียวกันเอ็นจีโอก็ได้ก้าวไปพูดว่าเป็นตัวแทนของภาคประชาชนทั้งหมด ตั้งแต่สมัยนั้นซึ่งมันก็ไม่ถูก

แน่นอนว่าในช่วงที่ชาวบ้านหรือว่าประชาชนทั่วไปไม่มีสิทธิไม่มีเสียง ที่จะพูด บางครั้งก็จำเป็นที่จะต้องมีองค์กรเป็นบุคคลที่สาม เป็นบุคคลที่มีโอกาสในทางใดทางหนึ่ง มีการศึกษา หรือว่ามีช่องทางที่จะพูดแทน แต่แน่นอนไม่มีสิ่งที่ดีกว่า หรือว่าเป็นประชาธิปไตยมากกว่าการที่คนจะพูดแทนตัวเอง

เอ็นจีโอจะเป็นภาคประชาชนส่วนหนึ่งแน่นอนอยู่แล้ว ทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่ แต่ว่ามีหลายสิ่งหลายอย่าง มีหลายองค์กร มีกลไกในสังคมไทยทุกวันนี้ของภาคประชาชนที่ไม่ใช่เอ็นจีโอ

อีกอย่างหนึ่งคือถ้าใช้คำว่าเอ็นจีโอ เอ็นจีโอมีหลายประเภท มีหลายกลุ่มแล้วกลุ่มต่างๆ คงจะมีความเห็น มีวิธีการทำงานที่ไม่เหมือนกัน มีคนที่มีรากฐานการทำงานจากชาวบ้าน มีคนทำงานพื้นฐานบางกลุ่มอาจเรียกร้องปัญหาของคนในเมือง คำว่าภาคประชาชนคิดว่ามันกว้างเกินไปที่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือว่าองค์กรใดองค์กรหนึ่งที่จะอ้างว่าเป็นตัวแทน” Prof. Philip Hirsch The University of Sydney - School of Geosciences

.....................................................

หมายเหตุ: กลุ่มจับตาขบวนการประชาสังคมไทย (Thai Social Movement Watch: TSMW) เป็นการรวมตัวกันของนักกิจกรรมทางสังคม นักพัฒนา อดีตนักพัฒนา นักศึกษา และนักวิชาการ ซึ่งมีความเกี่ยวข้อง สนใจ และห่วงใยในสภาวการณ์ของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมไทยภายใต้สถานการณ์ความ ขัดแย้งทางการเมืองในปัจจุบัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น