สนับสนุนการทำกิจกรรม ส่งเสริมประชาธิปไตยของชาวเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์ประสานงานกลาง นปช.แดงเชียงใหม่

ชื่อบัญชี นปช.แดงเชียงใหม่ ธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี 02 0012142 65 7 ( มีผู้รับผิดชอบบัญชี 3 ท่าน )

ติดต่อเรา deangchiangmai@gmail.com

ราบสวัสดี พี่น้องทุกๆท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยือน บล็อค นปช.แดงเชียงใหม่ ขอเรียนชี้แจงสักนิดว่า เรา ”แดงเจียงใหม่” เป็นกลุ่มคนชาวเจียงใหม่ที่เคารพรัก กติกาประชาธิปไตย ต่อสู้และต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบ อยากเห็นประเทศชาติภายภาคหน้า มีความเจริญ ประชาชนรุ่นลูกหลานของเราอยู่อาศัยอย่างร่มเย็นเป็นสุขในประเทศของพวกเราเอง ไม่มีกลุ่มอภิสิทธิ์ชนกลุ่มใดมาสูบเลือดเนื้อ แอบอ้างบุญคุณเฉกเช่นในยุคนี้ที่พวกเราเห็น การที่จะได้รับในสิ่งที่มุ่งหวังก็ต้องมีการต่อสู้แสดงกำลังให้สังคมได้รับรู้ และเพื่อที่จะให้กลุ่มบุคคลที่มีอำนาจในปัจจุบันได้เข้าใจในสังคมที่ก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงไป ไม่อาจฝืนต่อกระแสการพัฒนาของโลก การต่อสู้ร่วมกับผองชนทั่วประเทศในครั้งนี้ เรา “ แดงเจียงใหม่ “ ได้ร่วมต่อสู้ทุกรูปแบบ และในรูปแบบที่ท่านได้เข้ามาร่วมอยู่นี้ คือการเผยแพร่ข่าวสารต่อสังคม เรา “ แดงเจียงใหม่ “ ได้สร้างเวปบล็อคไว้ 2 ที่ คือที่นี่ “ แดงเจียงใหม่” สำหรับการบอกกล่าวในเรื่องทั่วไป และอีกที่หนึ่งคือ “ Daeng ChiangMai “ สำหรับข่าวสารที่เราเห็นว่ามีประโยชน์ต่อการรับรู้ข่าวสารในการร่วมทำกิจกรรมของพี่น้องประชาชน


เชิญร่วมสร้างขวัญ และกำลังใจให้เพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมกันครับ
“แดงเจียงใหม่” " Daeng ChiangMai "

รักประชาธิปไตยไม่เอาเผด็จการ ต่อต้านการรัฐประหารทุกรูปแบบ สร้างขวัญกำลังใจและความสุขเพื่อปวงชน

การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ : สมุดปกขาวโดยสำนักกฎหมาย Amsterdam & Peroff การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ . ไพร่สู้บนเส้นทาง ๗๘ ปี ประชาธิปไตย ( ๒๔๗๕ - ๒๕๕๓ ) จรรยา ยิ้มประเสริฐ Voter's Uprising Thai

วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ข้อคิดสำหรับพี่น้องร่วมขบวนการแดง?by Piangdin Rakthai

Porscheหมายเหตุ: เขียบทความนี้มานานเกือบปีแล้วครับ
แต่วันนี้ ความคิดเหล่านี้ก็ยังนำมาปรุุงต่อ
และเสริมกับแนวทางมดแดงล้มช้างได้ครับ
ขอฝากพิจารณานะครับ

อุปสรรคสำคัญที่คนสีแดงต้องก้าวข้ามให้ได้

ในขณะที่คนหัวใจสีแดงได้ต่อสู้เพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยมาต่อเนื่อง
ตั้งแต่รัฐประหาร 49
และขยายตัวจนแดงไปทั่วแผ่นดินในขณะนี้นั้น คนเสื้อแดงได้
เรียนรู้และปรับเปลี่ยนความคิดรวมถึงแนวทางการเคลื่อนไหวมากมาย
และยังมีอะไรอีกมากมายที่พวกเราจะต้องทำเพิ่มอีกมากมาย
เพราะกลุ่มเผด็จการที่แย่งอำนาจมาครองเกือบทุกระบบ
ภายใต้ระบอบเผด็จการนั้น
ท่าทางจะไม่ยอมหยุด
และคงจะปล่อยพิษออกมาอีกหลายยก...

สิ่งที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จของคนสีแดง คือจำนวนคนไทยมหาศาล
ที่ตื่นแล้วจากความหลง
ตื่นแล้วจากความหลอกลวง
ตื่นแล้วจากความเป็นไทยแบบผิด ๆ
ตื่นแล้วจากการแบ่งแยกชนชั้น
ตื่นแล้วจากการเป็นทาสของระบอบที่ตอแหล
หากจำนวนคนไทยที่ตื่นแล้วนี้ เกินครึ่งของประชาชนที่มีสิทธิในการเลือกตั้ง
หากมีการเลือกตั้งหรือลงประชามติระดับชาติหรือระดับท้องถิ่น
พรรคของประชาชนก็จะชนะทุกครั้ง
หากมีการแสดงพลังต่อต้านสิ่งใด ก็จะเป็นผลสมเจตนา
อยากเปลี่ยนสีฟ้าก็จะทำได้ อยากเปลี่ยนหน้าดินก็จะทำได้
และพลังมหาศาลที่พิสูจน์รู้ได้ชัดเจนนี้เอง หากมีการจัดการให้ดี
ก็จะเป็นชัยชนะกว่าครึ่งหนี่งของการต่อสู้
เพราะใครก็ได้ที่มานำฝูงชน จะทำอะไรก็จะได้ดั่งใจ

แต่อุปสรรคสำคัญของคนเสื้อแดงก็คือ
คุณภาพในหัวใจและความคิดของคนเสื้อแดงเอง
หากหนทางประชาธิปไตย คือ
การเคารพในเสรีภาพ ความเสมอภาค และการสร้างภราดรภาพ
คนเสื้อแดงต้องแสดงออกในคุณลักษณะเหล่านี้ให้ประจักษ์
เพราะความเชื่อที่เป็นอุดมการณ์
และนำไปสู่การแสดงออกอย่างกลมกลืนแท้จริงเท่านั้น
ที่จะดลใจให้คนที่ยังไม่ตื่น ไม่รู้ ไม่เลิกหลง กลับตัวได้
และคนสีแดง จำเป็นต้องทำให้คนอีกมากมายกลับตัวให้ได้
แล้วหันมามองคุณค่าประชาธิปไตย ร่วมทางเดินเดียวกัน
สู่เป้าหมายเดียวกันกับพวกเรา

เมื่อเราสามารถดึงคนไทยมาร่วมใจ ร่วมแนวทางได้เพิ่มขึ้นแล้วนั่นแหละ
ที่เราจะทำในสิ่งที่ต้องทำ
เพื่อให้เกิดสิ่งที่ต้องเกิดก่อนการได้มาซึ่งเสรีประชาธิปไตย

คนมหาศาลเหล่านี้ จะเริ่มทำสิ่งต่าง ๆ เช่น
ถือไฟฉาย จุดตะเกียง
หรือแม้แต่เทียน พร้อมส่องไปยังเจ้าของลัทธิเผด็จการ
จนคนถูกส่องไฟอายต้องยอมถอดหน้ากากยอมแพ้

แค่ส่งเสียงพร้อมกัน ทหารก็ต้องถอยทัพกลับ

แค่เลิกทำงานพร้อมกัน ก็ทำให้ประเทศไทยเป็นอัมพาตได้

แค่พร้อมใจกันเลิกสนับสนุนกิจการใด ก็ทำให้กิจการนั้นล่มจมได้

แค่กระซิบเสียงพร้อมกัน ก็ทำให้เสียงสะท้านไปทั่วแผ่นดินได้ ฯลฯ

เมื่อใดก็ตามเราก้าวถึงจุดนี้ ประเทศไทยจะถูกจารึกว่า
เป็นประเทศแรก ที่ได้มาซึ่งเสรีประชาธิปไตยฉบับเต็ม
โดยไม่นองเลือด เช่นเดียวกับการเลิกทาส ที่เคยเกิดขึ้นมาแล้ว

วันนี้ คุณอดทนที่จะอยู่ร่วมและเรียนรู้กับคนสีอื่นบนพื้นฐานภราดรภาพ
และการเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นคน เสรีภาพ
และความเสมอภาคของการแสดงออกได้หรือไม่?

วันนี้ คุณอดทนที่จะอธิบายและรับฟังความเห็นต่างได้ดีหรือไม่?

วันนี้ คุณพูดเหตุผลให้คนหลงได้เข้าใจเจตนาดี
และผลดีที่ทุกฝ่ายจะได้ด้วยความอดทนและด้วยเหตุผลที่แท้จริงหรือไม่?

และมีอีกหลายคำถาม ที่คนเสื้อแดงต้องถามตัวเอง
เพื่อให้แน่ใจว่า เราเป็นและทำตัวสอดคล้องกับสิ่งที่เราเรียกร้องหามาตลอด

อุปสรรคสำคัญที่สุด ไม่ได้อยู่ที่ไหนไกล
... อยู่ส่วนบนสุดของร่างกาย ระหว่างสองไหล่นั่นเอง

วันนี้...
ประชาชน ต้องผันตัวเป็นเหมือนมดแดงจำนวนมหาศาล
ที่เกิดจากแต่ละตัวที่มุ่งมั่นด้วยความเชื่อว่า
มดแดงตัวน้อย ๆ นี้
หากรวมตัวกัน หากมีเป้าหมายเดียวกัน หากไม่ย่อท้อ
หากวิ่งไปหาจุดตายช้างอย่างไม่ย่อท้อ วันหนึ่ง เราล้มช้างได้....

http://www.facebook.com/?sk=messages#!/?page=1&sk=messages&tid=1498773079742

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น