สนับสนุนการทำกิจกรรม ส่งเสริมประชาธิปไตยของชาวเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์ประสานงานกลาง นปช.แดงเชียงใหม่

ชื่อบัญชี นปช.แดงเชียงใหม่ ธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี 02 0012142 65 7 ( มีผู้รับผิดชอบบัญชี 3 ท่าน )

ติดต่อเรา deangchiangmai@gmail.com

ราบสวัสดี พี่น้องทุกๆท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยือน บล็อค นปช.แดงเชียงใหม่ ขอเรียนชี้แจงสักนิดว่า เรา ”แดงเจียงใหม่” เป็นกลุ่มคนชาวเจียงใหม่ที่เคารพรัก กติกาประชาธิปไตย ต่อสู้และต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบ อยากเห็นประเทศชาติภายภาคหน้า มีความเจริญ ประชาชนรุ่นลูกหลานของเราอยู่อาศัยอย่างร่มเย็นเป็นสุขในประเทศของพวกเราเอง ไม่มีกลุ่มอภิสิทธิ์ชนกลุ่มใดมาสูบเลือดเนื้อ แอบอ้างบุญคุณเฉกเช่นในยุคนี้ที่พวกเราเห็น การที่จะได้รับในสิ่งที่มุ่งหวังก็ต้องมีการต่อสู้แสดงกำลังให้สังคมได้รับรู้ และเพื่อที่จะให้กลุ่มบุคคลที่มีอำนาจในปัจจุบันได้เข้าใจในสังคมที่ก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงไป ไม่อาจฝืนต่อกระแสการพัฒนาของโลก การต่อสู้ร่วมกับผองชนทั่วประเทศในครั้งนี้ เรา “ แดงเจียงใหม่ “ ได้ร่วมต่อสู้ทุกรูปแบบ และในรูปแบบที่ท่านได้เข้ามาร่วมอยู่นี้ คือการเผยแพร่ข่าวสารต่อสังคม เรา “ แดงเจียงใหม่ “ ได้สร้างเวปบล็อคไว้ 2 ที่ คือที่นี่ “ แดงเจียงใหม่” สำหรับการบอกกล่าวในเรื่องทั่วไป และอีกที่หนึ่งคือ “ Daeng ChiangMai “ สำหรับข่าวสารที่เราเห็นว่ามีประโยชน์ต่อการรับรู้ข่าวสารในการร่วมทำกิจกรรมของพี่น้องประชาชน


เชิญร่วมสร้างขวัญ และกำลังใจให้เพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมกันครับ
“แดงเจียงใหม่” " Daeng ChiangMai "

รักประชาธิปไตยไม่เอาเผด็จการ ต่อต้านการรัฐประหารทุกรูปแบบ สร้างขวัญกำลังใจและความสุขเพื่อปวงชน

การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ : สมุดปกขาวโดยสำนักกฎหมาย Amsterdam & Peroff การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ . ไพร่สู้บนเส้นทาง ๗๘ ปี ประชาธิปไตย ( ๒๔๗๕ - ๒๕๕๓ ) จรรยา ยิ้มประเสริฐ Voter's Uprising Thai

วันอังคารที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2553

บทกวี "คือแม่ที่แท้จริง"

บทกวีโดย ดาว วัญ กุ๋ย

๑. คือแม่ที่แท้จริง
สงครามทั้งสิ้น
ให้กำเนิดนิยายพลัดถิ่นโหดร้าย
ใบไม้พรากรากเหง้าแรมรอน
จากเหงะอาน-ฮาติญ ใจกลางแผ่นดินรูปพระจันทร์เสี้ยวบิหัก

สงครามทั้งนั้น
กำหนดเข็มชีวิตลัดเลาะป่าเขาภายนอกผืนดินเกิด
ลอยคอข้ามแม่น้ำโขงละลายธารน้ำตาสู่แผ่นดินที่สามอย่างอาวรณ์

เมล็ดพันธุ์พลัดรากก่อกำเนิดในยามแผ่นดินแม่ผจญทุกข์
จากชีวิตแรก โหมด ชีวิตที่สอง ฮาย ชีวิตต่อมา บา โบน หนาม เสา ไบ่ ต่าม จิ๋น และชีวิตสุดท้อง เหมื่อย
เดือน ปี เคลื่อนผ่านความยาวนานอย่างยากลำบาก
คนไร้แผ่นดิน การหมิ่นหยามและสายลมลัทธิแตกต่าง
ในนามแม่ผู้ให้ชีวิตลูกชายหญิง

บทเพลงขับกล่อมลูกน้อยล้วนปลุกขวัญพลังใจ
ชัยชนะ ความดี ความสุข อิสรภาพ สันติภาพ ตะวันแรก ปราดเปรื่อง เกียรติภูมิ พิสุทธิ์ เอกราช
รหัสนัยแห่งนามทั้งสิบลูกหลานโฮ่จิมิญ
ยังผูกโยงดวงใจอยู่กับการต่อสู้ผู้รุกรานและอยุติธรรม
แม้ความหวังร่วงโรย ล่วงเลยผ่านหน้าอย่างเย็นชาเพียงลำพัง

แม่เพียงคนเดียว
มิได้กลับคืนมาตุภูมิรูปพระจันทร์เสี้ยวริมเสียงคลื่นพร้อมตายาย น้าชายและน้าหญิง
แม่เพียงคนเดียว
แบกความฝันแห้งเหี่ยว ดิ้นรนอยู่กับทุกข์ระทมและปากท้องเมล็ดพันธุ์พลัดรากทั้งสิบ
แม่เพียงคนเดียว
จิตใจแข็งแกร่งบนดวงหน้าโอบอ้อมอารี
คล้ายแววตาดวงดาวลุงโฮ่จิมิญในกรอบรูปติดผนังบ้านเหวียตเกี่ยว*
แม่เพียงคนเดียวของฉัน
แม่เพียงคนเดียว...เท่านั้น

๒. และแม่ที่แท้จริง
ไวน์ขวดหนึ่งกักเก็บแม่น้ำทั้งสายไว้
เครื่องประทินกายล้วนหยาดเหงื่อความศรัทธา
ประดับประดาอัญมณีเม็ดโตซึ่งมิใช่ของใคร

ใบไม้บนดอยสูงย่อมแตกสีสัน
เย็นชื่น เบ่งบานดอกในอุทยานกว้างใหญ่
งานการที่ทำสิ่งแรกในวันอันเร่งรีบคือ นอน และ นอน
เขียนหน้าทาปากขณะคิดคำนวณเมล็ดพันธุ์ผลผลิตที่มิเคยหว่านดำ
ตามความพึงพอใจบรรจุซองสีเงินหลังฤดูเก็บเกี่ยว

หยิบยืมมือเหี่ยวย่น
ถักสานเครือข่ายสูบเลือดหยาดหยดเพื่อชุบชูชีวิตอันเป็นนิรันดร์
ดอกไม้กลิ่นหอม
เป็นแต่มลทินแปดเปื้อนมาลัยมาลี
จากใจบริสุทธิ์ระลึกบุญคุณอันใหญ่หลวง
หรือบันทึกกรรมเวรลอยเด่นบนใบหน้าขาวโพลนล้นพ้นอยุติธรรม
มุมมองย่อมแตกต่าง
ฟ้ากับดิน

*เหวียตนามพลัดถิ่น เรียกตัวเองว่าเหวียตเกี่ยว
( อาจเป็นที่มาของคำว่า แกว ที่คนไทย,ลาว บางพวกใช้เรียกคนเหวียตนาม )

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น