สนับสนุนการทำกิจกรรม ส่งเสริมประชาธิปไตยของชาวเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์ประสานงานกลาง นปช.แดงเชียงใหม่

ชื่อบัญชี นปช.แดงเชียงใหม่ ธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี 02 0012142 65 7 ( มีผู้รับผิดชอบบัญชี 3 ท่าน )

ติดต่อเรา deangchiangmai@gmail.com

ราบสวัสดี พี่น้องทุกๆท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยือน บล็อค นปช.แดงเชียงใหม่ ขอเรียนชี้แจงสักนิดว่า เรา ”แดงเจียงใหม่” เป็นกลุ่มคนชาวเจียงใหม่ที่เคารพรัก กติกาประชาธิปไตย ต่อสู้และต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบ อยากเห็นประเทศชาติภายภาคหน้า มีความเจริญ ประชาชนรุ่นลูกหลานของเราอยู่อาศัยอย่างร่มเย็นเป็นสุขในประเทศของพวกเราเอง ไม่มีกลุ่มอภิสิทธิ์ชนกลุ่มใดมาสูบเลือดเนื้อ แอบอ้างบุญคุณเฉกเช่นในยุคนี้ที่พวกเราเห็น การที่จะได้รับในสิ่งที่มุ่งหวังก็ต้องมีการต่อสู้แสดงกำลังให้สังคมได้รับรู้ และเพื่อที่จะให้กลุ่มบุคคลที่มีอำนาจในปัจจุบันได้เข้าใจในสังคมที่ก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงไป ไม่อาจฝืนต่อกระแสการพัฒนาของโลก การต่อสู้ร่วมกับผองชนทั่วประเทศในครั้งนี้ เรา “ แดงเจียงใหม่ “ ได้ร่วมต่อสู้ทุกรูปแบบ และในรูปแบบที่ท่านได้เข้ามาร่วมอยู่นี้ คือการเผยแพร่ข่าวสารต่อสังคม เรา “ แดงเจียงใหม่ “ ได้สร้างเวปบล็อคไว้ 2 ที่ คือที่นี่ “ แดงเจียงใหม่” สำหรับการบอกกล่าวในเรื่องทั่วไป และอีกที่หนึ่งคือ “ Daeng ChiangMai “ สำหรับข่าวสารที่เราเห็นว่ามีประโยชน์ต่อการรับรู้ข่าวสารในการร่วมทำกิจกรรมของพี่น้องประชาชน


เชิญร่วมสร้างขวัญ และกำลังใจให้เพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมกันครับ
“แดงเจียงใหม่” " Daeng ChiangMai "

รักประชาธิปไตยไม่เอาเผด็จการ ต่อต้านการรัฐประหารทุกรูปแบบ สร้างขวัญกำลังใจและความสุขเพื่อปวงชน

การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ : สมุดปกขาวโดยสำนักกฎหมาย Amsterdam & Peroff การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ . ไพร่สู้บนเส้นทาง ๗๘ ปี ประชาธิปไตย ( ๒๔๗๕ - ๒๕๕๓ ) จรรยา ยิ้มประเสริฐ Voter's Uprising Thai

วันพุธที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2553

สายใยแห่งกวีนิพนธ์ ฉบับที่ ๗ " ปัจเจกปัจจุบัน "


11 กันยายน, 2010 - 12:19 | โดย narongyuth

แม้ไร้ความคิดเห็น ความอยู่เป็นลำเค็ญลี้

เพียงสื่อใสวจี จากใจต่อทอถึงกัน ฯ

สายใยแห่งกวีนิพนธ์ ฉบับที่ ๗ นี้ ได้คัดจากรวมบทกวีเล่มสายรุ้ง รุ่งเยือน โดยเลือกชื่อบทว่า

" ปัจเจกปัจจุบัน "

ปัจเจกปัจจุบัน

๏ ปัจจุบันปัจเจกชั้น ชนเหวย

งกเงี่ยนงกงมเงย งอกแง้ม

ง้างถามตอบเฉลย เองหมด

เงินทดแทนกายแย้ม เยี่ยมหน้าแลเหลียว

๏ เหลียวแลความคิดครั้น คลุมหัว

ต่างหวั่นหวัวร่ากลัว ร่ำไห้

เปรยช้ำ, ชื่นหม่นมัว ยืดหยุ่น ใดฤๅ

ฤๅ มุ่นหมกมากไส้ สืบสร้างหทัยถึง

๏ ถึงต่างเหมือนต่างบ้าง บางที

ถึงต่างเหมือนวจี ว่าด้วย

ถึงตามต่อวลี วัฏฏะ

วัฏฏสงสารม้วย เทียบเท้าความเหลือ ฯ

๏ เหนือความคิดเที่ยงแท้ เทียมทน

เหลือเหตุนัยแห่งหน หอบร้าง

ด้วยสรรสืบสะดวกผล ฝากรับ ไว้นา

ยุคสรรพ ฤา สล้าง เก่าช้ำใหม่ฉาย...?

๏เงาความหมายหอบครั้ง คำนวณ

ต่างตื่นถามตามตรวน ตรวจต้น

ต่อข้อต่อกระบวน ความแปลก

แต่แยกยกคุณค้น - ค่าครั้นคราฝัน...

๏ ปัจจุบันปัจเจกปั้น น้ำลาย ฤาพ่อ

เหมือนต่างสาระสาย สุดแก้

ต่างคุณค่ามากมาย หมกมุ่น แม่นา

ตามรุ่นอายอิ่มแปล้ พอกหน้าพรางผัน.

.......................................

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น