สนับสนุนการทำกิจกรรม ส่งเสริมประชาธิปไตยของชาวเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์ประสานงานกลาง นปช.แดงเชียงใหม่

ชื่อบัญชี นปช.แดงเชียงใหม่ ธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี 02 0012142 65 7 ( มีผู้รับผิดชอบบัญชี 3 ท่าน )

ติดต่อเรา deangchiangmai@gmail.com

ราบสวัสดี พี่น้องทุกๆท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยือน บล็อค นปช.แดงเชียงใหม่ ขอเรียนชี้แจงสักนิดว่า เรา ”แดงเจียงใหม่” เป็นกลุ่มคนชาวเจียงใหม่ที่เคารพรัก กติกาประชาธิปไตย ต่อสู้และต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบ อยากเห็นประเทศชาติภายภาคหน้า มีความเจริญ ประชาชนรุ่นลูกหลานของเราอยู่อาศัยอย่างร่มเย็นเป็นสุขในประเทศของพวกเราเอง ไม่มีกลุ่มอภิสิทธิ์ชนกลุ่มใดมาสูบเลือดเนื้อ แอบอ้างบุญคุณเฉกเช่นในยุคนี้ที่พวกเราเห็น การที่จะได้รับในสิ่งที่มุ่งหวังก็ต้องมีการต่อสู้แสดงกำลังให้สังคมได้รับรู้ และเพื่อที่จะให้กลุ่มบุคคลที่มีอำนาจในปัจจุบันได้เข้าใจในสังคมที่ก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงไป ไม่อาจฝืนต่อกระแสการพัฒนาของโลก การต่อสู้ร่วมกับผองชนทั่วประเทศในครั้งนี้ เรา “ แดงเจียงใหม่ “ ได้ร่วมต่อสู้ทุกรูปแบบ และในรูปแบบที่ท่านได้เข้ามาร่วมอยู่นี้ คือการเผยแพร่ข่าวสารต่อสังคม เรา “ แดงเจียงใหม่ “ ได้สร้างเวปบล็อคไว้ 2 ที่ คือที่นี่ “ แดงเจียงใหม่” สำหรับการบอกกล่าวในเรื่องทั่วไป และอีกที่หนึ่งคือ “ Daeng ChiangMai “ สำหรับข่าวสารที่เราเห็นว่ามีประโยชน์ต่อการรับรู้ข่าวสารในการร่วมทำกิจกรรมของพี่น้องประชาชน


เชิญร่วมสร้างขวัญ และกำลังใจให้เพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมกันครับ
“แดงเจียงใหม่” " Daeng ChiangMai "

รักประชาธิปไตยไม่เอาเผด็จการ ต่อต้านการรัฐประหารทุกรูปแบบ สร้างขวัญกำลังใจและความสุขเพื่อปวงชน

การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ : สมุดปกขาวโดยสำนักกฎหมาย Amsterdam & Peroff การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ . ไพร่สู้บนเส้นทาง ๗๘ ปี ประชาธิปไตย ( ๒๔๗๕ - ๒๕๕๓ ) จรรยา ยิ้มประเสริฐ Voter's Uprising Thai

วันจันทร์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2553

กวีประชาไท: แด่...สหาย


Mon, 2010-09-06 00:37


น้ำปิง

สหาย ...

เธอได้ตาย วิญญาณละลอยจากร่าง

วิญญาณนักต่อสู้มิรู้หน่ายจาง

วิญญาณข้างคนจน ชนศักดินา

วิญญาณจิตสถิตในทุ่งกว้าง

วิญญาณคว้างในอากาศหวาดผวา

วิญญาณเปลี่ยวเทียวล้อดาริกา

วิญญาณท้ายุติธรรมนำชาวชน

วิญญาณโลมแมกไม้ที่ในป่า

วิญญาณกล้าแทงประทุลุทุกหน

วิญญาณชื่นดอกไม้ไล้สกล

วิญญาณปล้นกำแพงแห่งปรัตจุบัน

วิญญาณล่องลอยไปทุกสายน้ำ

วิญญาณคร่ำครวญครางกลางห้ำหั่น

วิญญาณสู้ขู่รุกคุกคามพลัน

วิญญาณนั้น รักเสรี ประชาธิปไตย

วิญญาณเหล่าสหาย ณ ปลายฟ้า

ดุจดารารุ่งราง...ส่องทางให้

ทุกวิญญาณหาญกล้ามาชูใจ

รุกเข้าไปคืบทางอย่าง...มหาชน

เพื่อทวงสิทธิ์ติดกายหญิงชายถ้วน

เพื่อปลดล้วนสิทธิศักดิ์จากนักปล้น

เพื่อเทียมเท่าเสมอภาคสิทธิชน

เพื่อดาลดลยุติธรรม นำ ประชาธิปไตยฯ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น