สนับสนุนการทำกิจกรรม ส่งเสริมประชาธิปไตยของชาวเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์ประสานงานกลาง นปช.แดงเชียงใหม่

ชื่อบัญชี นปช.แดงเชียงใหม่ ธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี 02 0012142 65 7 ( มีผู้รับผิดชอบบัญชี 3 ท่าน )

ติดต่อเรา deangchiangmai@gmail.com

ราบสวัสดี พี่น้องทุกๆท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยือน บล็อค นปช.แดงเชียงใหม่ ขอเรียนชี้แจงสักนิดว่า เรา ”แดงเจียงใหม่” เป็นกลุ่มคนชาวเจียงใหม่ที่เคารพรัก กติกาประชาธิปไตย ต่อสู้และต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบ อยากเห็นประเทศชาติภายภาคหน้า มีความเจริญ ประชาชนรุ่นลูกหลานของเราอยู่อาศัยอย่างร่มเย็นเป็นสุขในประเทศของพวกเราเอง ไม่มีกลุ่มอภิสิทธิ์ชนกลุ่มใดมาสูบเลือดเนื้อ แอบอ้างบุญคุณเฉกเช่นในยุคนี้ที่พวกเราเห็น การที่จะได้รับในสิ่งที่มุ่งหวังก็ต้องมีการต่อสู้แสดงกำลังให้สังคมได้รับรู้ และเพื่อที่จะให้กลุ่มบุคคลที่มีอำนาจในปัจจุบันได้เข้าใจในสังคมที่ก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงไป ไม่อาจฝืนต่อกระแสการพัฒนาของโลก การต่อสู้ร่วมกับผองชนทั่วประเทศในครั้งนี้ เรา “ แดงเจียงใหม่ “ ได้ร่วมต่อสู้ทุกรูปแบบ และในรูปแบบที่ท่านได้เข้ามาร่วมอยู่นี้ คือการเผยแพร่ข่าวสารต่อสังคม เรา “ แดงเจียงใหม่ “ ได้สร้างเวปบล็อคไว้ 2 ที่ คือที่นี่ “ แดงเจียงใหม่” สำหรับการบอกกล่าวในเรื่องทั่วไป และอีกที่หนึ่งคือ “ Daeng ChiangMai “ สำหรับข่าวสารที่เราเห็นว่ามีประโยชน์ต่อการรับรู้ข่าวสารในการร่วมทำกิจกรรมของพี่น้องประชาชน


เชิญร่วมสร้างขวัญ และกำลังใจให้เพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมกันครับ
“แดงเจียงใหม่” " Daeng ChiangMai "

รักประชาธิปไตยไม่เอาเผด็จการ ต่อต้านการรัฐประหารทุกรูปแบบ สร้างขวัญกำลังใจและความสุขเพื่อปวงชน

การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ : สมุดปกขาวโดยสำนักกฎหมาย Amsterdam & Peroff การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ . ไพร่สู้บนเส้นทาง ๗๘ ปี ประชาธิปไตย ( ๒๔๗๕ - ๒๕๕๓ ) จรรยา ยิ้มประเสริฐ Voter's Uprising Thai

วันจันทร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2553

สายใยแห่งกวีนิพนธ์ ฉบับที่ ๙ " สนุข...ยนตรกรรม "


สายใยแห่งกวีนิพนธ์ ฉบับที่ ๙ " สนุข...ยนตรกรรม "

" จากบทกวีรวมเล่ม สายรุ้ง รุ่งเยือน "

25 กันยายน, 2010 - 11:38 | โดย narongyuth

แต่นี้และต่อไป จะไม่เรียกร้องรำ่เริ่ม

โหยไห้หรือหาเหิม เพียงรู้นึกรู้สึกทำ...

สายใยแห่งกวีนิพนธ์ฉบับนี้ได้คัดเลือก..โคลงสี่สุภาพบทหนึ่งในหนังสือกวีนิพนธ์..สายรุ้ง รุ่งเยือน..

โดยเลือกเอาบทอันมีชื่อว่า..สนุข...ยนตรกรรม --ในลำนำแห่งวัตถุจากชีวิต..เชิญพิศอ่านแล..

สนุข...ยนตรกรรม

๏ อัศจรรย์อะไหล่ร้อย ยนตรกรรม

สเปกตรัมผลึกหนำ ม่วงส้ม

ครามเหลืองแถบเขียวนำ ขาบขนาบ

แดงดุจดั่งกรายก้ม กรอบกล้ำกลืนกุม

๏ สุมสุนทรียภาพสืบสั่งสร้อย กำสรวล

อิสระสลดรัญจวน จากนี้

ระบาดร่ำหลักหวน สิทธิภาพ

สนุข...ซาบซึมซับกระพี้ เฟื่องฟุ้งฟ้อแหน...?

๏ แหงนสนุข, ครอบเครื่องคล้อย ครามฝัน

สานสื่อสีเสกสรร - สืบเส้า

วิถีผกผายผัน - พอกขณะ

ณ สนุขยนตรกรรมเข้า ขย่อนย้อนขยะขยาย...

๏ ตราซื้อ ขาย พรั่งเพี้ยง..! โอมเฉลย

หากเป่ากระหม่อมเหวย เหลี่ยมหน้า

เหมือนแลต่างชาเฉย ฉบับแบบ

ยกแยบอัศจรรย์อ้า... อะไหล่ร้อยยื้อกราย..?!

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น