สนับสนุนการทำกิจกรรม ส่งเสริมประชาธิปไตยของชาวเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์ประสานงานกลาง นปช.แดงเชียงใหม่

ชื่อบัญชี นปช.แดงเชียงใหม่ ธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี 02 0012142 65 7 ( มีผู้รับผิดชอบบัญชี 3 ท่าน )

ติดต่อเรา deangchiangmai@gmail.com

ราบสวัสดี พี่น้องทุกๆท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยือน บล็อค นปช.แดงเชียงใหม่ ขอเรียนชี้แจงสักนิดว่า เรา ”แดงเจียงใหม่” เป็นกลุ่มคนชาวเจียงใหม่ที่เคารพรัก กติกาประชาธิปไตย ต่อสู้และต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบ อยากเห็นประเทศชาติภายภาคหน้า มีความเจริญ ประชาชนรุ่นลูกหลานของเราอยู่อาศัยอย่างร่มเย็นเป็นสุขในประเทศของพวกเราเอง ไม่มีกลุ่มอภิสิทธิ์ชนกลุ่มใดมาสูบเลือดเนื้อ แอบอ้างบุญคุณเฉกเช่นในยุคนี้ที่พวกเราเห็น การที่จะได้รับในสิ่งที่มุ่งหวังก็ต้องมีการต่อสู้แสดงกำลังให้สังคมได้รับรู้ และเพื่อที่จะให้กลุ่มบุคคลที่มีอำนาจในปัจจุบันได้เข้าใจในสังคมที่ก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงไป ไม่อาจฝืนต่อกระแสการพัฒนาของโลก การต่อสู้ร่วมกับผองชนทั่วประเทศในครั้งนี้ เรา “ แดงเจียงใหม่ “ ได้ร่วมต่อสู้ทุกรูปแบบ และในรูปแบบที่ท่านได้เข้ามาร่วมอยู่นี้ คือการเผยแพร่ข่าวสารต่อสังคม เรา “ แดงเจียงใหม่ “ ได้สร้างเวปบล็อคไว้ 2 ที่ คือที่นี่ “ แดงเจียงใหม่” สำหรับการบอกกล่าวในเรื่องทั่วไป และอีกที่หนึ่งคือ “ Daeng ChiangMai “ สำหรับข่าวสารที่เราเห็นว่ามีประโยชน์ต่อการรับรู้ข่าวสารในการร่วมทำกิจกรรมของพี่น้องประชาชน


เชิญร่วมสร้างขวัญ และกำลังใจให้เพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมกันครับ
“แดงเจียงใหม่” " Daeng ChiangMai "

รักประชาธิปไตยไม่เอาเผด็จการ ต่อต้านการรัฐประหารทุกรูปแบบ สร้างขวัญกำลังใจและความสุขเพื่อปวงชน

การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ : สมุดปกขาวโดยสำนักกฎหมาย Amsterdam & Peroff การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ . ไพร่สู้บนเส้นทาง ๗๘ ปี ประชาธิปไตย ( ๒๔๗๕ - ๒๕๕๓ ) จรรยา ยิ้มประเสริฐ Voter's Uprising Thai

วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2553

ตาย( ไ ป จ า ก ใ จ )


ฉันจะทำให้อำมาตย์ศักดินาตายใจ
นอกจากเขียนบทกวีเทิดทูน

กราบเช้ากราบเย็น

ระลึกถึงบุญคุณอันล้นฟ้าแล้ว

ฉันจะหลอกล่อให้ทั้งหมดเชื่อใจ

ด้วยการทำความดีตามคำเทศนา

เหมือนจะง่ายคล้ายจะยากแม้จะฝืน...บ้าง

แต่การต่อสู้ต้องเสียสละและอดทนอดกลั้นไม่ใช่หรือ ?

เหวียตมิญชนะศึกอเมริกัน

ไม่เคยลืมเสื้อไหมพรมกันหนาวจากฝีมือหญิงสาวแนวหลัง


กลางดึกคืนหนึ่ง

ฉันตื่นขึ้น

นึกถึงกวีบทนิรนาม

ที่ไม่อาจบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร

ฉันจะทำให้ศักดินาตายไปจากใจได้อย่างไร ?


ลมราตรีชำแรกบานมุ้งลวดหลังกรอบหน้าต่าง

บทกวีปลิวกระจาย

ความจริงค่อยๆเปิดเผยตัวตน

หลายคนหลุดพ้นจากเส้นแบ่งเฉียบบางบดบังตาแต่อดีต

เดินเหยียบย่ำบนกระดาษหนังสือพิมพ์ได้ทุกหน้า

ไม่ว่ารูปดาราหรือพระเครื่องฯ


การเปลี่ยนแปลงก่อรูปขบวนอย่างต่อเนื่องบนความหวั่นวิตก

หน่วยซุ่มยิงขะมักเขม้นทำความดีเสียยิ่งกว่าวันนั้น

ในความมืดมีแสงสว่าง

ลมราตรีตลบพัดบทกวีกลับมาวางอยู่ที่เดิม

ฉันเริ่มลงมือเขียนกวีบทใหม่

เทิดทูนอำมาตย์ศักดินาด้วยสำบัดสำนวนเหนือจริงอย่างถึงที่สุดโดย ดาว วัญ กุ๋ย

Posted by นักข่าวชาวรากหญ้า

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น