สนับสนุนการทำกิจกรรม ส่งเสริมประชาธิปไตยของชาวเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์ประสานงานกลาง นปช.แดงเชียงใหม่

ชื่อบัญชี นปช.แดงเชียงใหม่ ธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี 02 0012142 65 7 ( มีผู้รับผิดชอบบัญชี 3 ท่าน )

ติดต่อเรา deangchiangmai@gmail.com

ราบสวัสดี พี่น้องทุกๆท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยือน บล็อค นปช.แดงเชียงใหม่ ขอเรียนชี้แจงสักนิดว่า เรา ”แดงเจียงใหม่” เป็นกลุ่มคนชาวเจียงใหม่ที่เคารพรัก กติกาประชาธิปไตย ต่อสู้และต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบ อยากเห็นประเทศชาติภายภาคหน้า มีความเจริญ ประชาชนรุ่นลูกหลานของเราอยู่อาศัยอย่างร่มเย็นเป็นสุขในประเทศของพวกเราเอง ไม่มีกลุ่มอภิสิทธิ์ชนกลุ่มใดมาสูบเลือดเนื้อ แอบอ้างบุญคุณเฉกเช่นในยุคนี้ที่พวกเราเห็น การที่จะได้รับในสิ่งที่มุ่งหวังก็ต้องมีการต่อสู้แสดงกำลังให้สังคมได้รับรู้ และเพื่อที่จะให้กลุ่มบุคคลที่มีอำนาจในปัจจุบันได้เข้าใจในสังคมที่ก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงไป ไม่อาจฝืนต่อกระแสการพัฒนาของโลก การต่อสู้ร่วมกับผองชนทั่วประเทศในครั้งนี้ เรา “ แดงเจียงใหม่ “ ได้ร่วมต่อสู้ทุกรูปแบบ และในรูปแบบที่ท่านได้เข้ามาร่วมอยู่นี้ คือการเผยแพร่ข่าวสารต่อสังคม เรา “ แดงเจียงใหม่ “ ได้สร้างเวปบล็อคไว้ 2 ที่ คือที่นี่ “ แดงเจียงใหม่” สำหรับการบอกกล่าวในเรื่องทั่วไป และอีกที่หนึ่งคือ “ Daeng ChiangMai “ สำหรับข่าวสารที่เราเห็นว่ามีประโยชน์ต่อการรับรู้ข่าวสารในการร่วมทำกิจกรรมของพี่น้องประชาชน


เชิญร่วมสร้างขวัญ และกำลังใจให้เพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมกันครับ
“แดงเจียงใหม่” " Daeng ChiangMai "

รักประชาธิปไตยไม่เอาเผด็จการ ต่อต้านการรัฐประหารทุกรูปแบบ สร้างขวัญกำลังใจและความสุขเพื่อปวงชน

การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ : สมุดปกขาวโดยสำนักกฎหมาย Amsterdam & Peroff การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ . ไพร่สู้บนเส้นทาง ๗๘ ปี ประชาธิปไตย ( ๒๔๗๕ - ๒๕๕๓ ) จรรยา ยิ้มประเสริฐ Voter's Uprising Thai

วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

กวีชาว Internet Freedom

So kind

อันความกรุณาปรานี
จะมีใครบังคับก็หาไม่
หลั่งมาเองเหมือนฝนอันชื่นใจ
จากฟากฟ้าสุราลัยสู่แดนดิน

กรุณาปรานีที่มอบให้
บังคับกายบังคับใจไพร่ยอมสิ้น
ท่องคำว่ากรุณาเป็นอาจินต์
ว่าไหลรินจากสวรรค์เหนือชั้นฟ้า

กรุณาปรานีที่อวดอ้าง
ถูกจัดวางท่ามกลางความมุสา
และล่องลอยเบื้องหลังเมฆบังตา
พรรณนาภาพสวยด้วยสีเทา

กรุณาปรานีมีมากล้น
ประชาชนไพร่ทาสผู้ขลาดเขลา
จงน้อมรับจงสดับแล้วรับเอา
ภาพที่เขามอมเมาว่ามีจริง

กรุณาปรานีที่ได้รับ_
ก็นำไปประดับไว้บนหิ้ง

ห้ามสงสัย.....ห้ามไต่ถาม.....ห้ามท้วงติง

จงพึ่งพิง...ภาพความงาม...ภาพความดี


เพียงภาพฝันบรรเจิดบรรจงสร้าง

ที่จัดวางไว้ให้เห็นเป็นสักขี

บังคับว่ากรุณาและปราณี

เป็นศักดิ์ศรีแห่ง.....”สยามที่เคยยิ้ม”.....


เฮ้อ...

เพิ่งกลับมาจากโรงพะบาล เยี่ยมคุณแม่เพื่อน อยู่ซีซียูแล้วล่ะ

กรุณาของหมอ คือ ให้ผู้ป่วยหาย ไม่ก็หายไปเลย ...อย่างสงบ
กรุณาของบิดรมารดา คือ อุ้มชูเลี้ยงดูเจ้าทุกโมงยาม
กรุณาของผู้ทรงศีล คือ ชี้ทางสว่างทางสงบแก่ผู้ทุกข์ใจ
กรุณาของครูบาฯ คือ ให้วิชาความรู้ ปลูกฝังคุณธรรม


...ใครหนอ ไม่ใช่หมอ แต่มีกรุณา ให้ผู้ทุกข์เข็ญ หายไปเลย อย่างไม่สงบ ณ ราชประสงค์
...ใครหนอ ไม่ใช่บิดรมารดา แต่มีกรุณา ให้ประชาเลี้ยงดูอุ้มชู ไม่ละอาย
...ใครหนอ ไม่ใช่ผู้ทรงศีล แต่มีกรุณา สงบนิ่งเฉย ให้ปวงชนร้อนรน ไม่รู้อาทร
...ใครหนอ ไม่ใช่ครูบา แต่มีกรุณา ประสิทธิ์ประสาทวิชาตนเอง เหนือผู้คน

ใครหนอ ??? ช่างมีเมตตากรุณา


Same Old Unter

Faked kindness- I knew it not too long ago
Torlae about kindness- I knew it for sometimes ago

Make believed of kindness-It's in my head for life


Advert of kindness- It happened for ages.


Burina

กรุณา และปราณี
หากทำด้วยใจบริสุทธิ์........ดีมาก

แต่คนในเมืองของเราชอบสร้างภาพ
ให้เห็นว่า ฉันมีความกรุณาและปราณี..........เลวมาก


Same Old Unter

From my childhood to adult till old,
I've seen too many faked kindness, seen too much.
All of faked kindness given by elites.


ChilliRed

They had done an extreme great propaganda job.
And because of the past Red Rally months, every inch
of truth is known to public.
Thanks to Dr Taksin who doesnot give up and shows us
light to see the truth!!!!!

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น