สนับสนุนการทำกิจกรรม ส่งเสริมประชาธิปไตยของชาวเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์ประสานงานกลาง นปช.แดงเชียงใหม่

ชื่อบัญชี นปช.แดงเชียงใหม่ ธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี 02 0012142 65 7 ( มีผู้รับผิดชอบบัญชี 3 ท่าน )

ติดต่อเรา deangchiangmai@gmail.com

ราบสวัสดี พี่น้องทุกๆท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยือน บล็อค นปช.แดงเชียงใหม่ ขอเรียนชี้แจงสักนิดว่า เรา ”แดงเจียงใหม่” เป็นกลุ่มคนชาวเจียงใหม่ที่เคารพรัก กติกาประชาธิปไตย ต่อสู้และต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบ อยากเห็นประเทศชาติภายภาคหน้า มีความเจริญ ประชาชนรุ่นลูกหลานของเราอยู่อาศัยอย่างร่มเย็นเป็นสุขในประเทศของพวกเราเอง ไม่มีกลุ่มอภิสิทธิ์ชนกลุ่มใดมาสูบเลือดเนื้อ แอบอ้างบุญคุณเฉกเช่นในยุคนี้ที่พวกเราเห็น การที่จะได้รับในสิ่งที่มุ่งหวังก็ต้องมีการต่อสู้แสดงกำลังให้สังคมได้รับรู้ และเพื่อที่จะให้กลุ่มบุคคลที่มีอำนาจในปัจจุบันได้เข้าใจในสังคมที่ก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงไป ไม่อาจฝืนต่อกระแสการพัฒนาของโลก การต่อสู้ร่วมกับผองชนทั่วประเทศในครั้งนี้ เรา “ แดงเจียงใหม่ “ ได้ร่วมต่อสู้ทุกรูปแบบ และในรูปแบบที่ท่านได้เข้ามาร่วมอยู่นี้ คือการเผยแพร่ข่าวสารต่อสังคม เรา “ แดงเจียงใหม่ “ ได้สร้างเวปบล็อคไว้ 2 ที่ คือที่นี่ “ แดงเจียงใหม่” สำหรับการบอกกล่าวในเรื่องทั่วไป และอีกที่หนึ่งคือ “ Daeng ChiangMai “ สำหรับข่าวสารที่เราเห็นว่ามีประโยชน์ต่อการรับรู้ข่าวสารในการร่วมทำกิจกรรมของพี่น้องประชาชน


เชิญร่วมสร้างขวัญ และกำลังใจให้เพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมกันครับ
“แดงเจียงใหม่” " Daeng ChiangMai "

รักประชาธิปไตยไม่เอาเผด็จการ ต่อต้านการรัฐประหารทุกรูปแบบ สร้างขวัญกำลังใจและความสุขเพื่อปวงชน

การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ : สมุดปกขาวโดยสำนักกฎหมาย Amsterdam & Peroff การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ . ไพร่สู้บนเส้นทาง ๗๘ ปี ประชาธิปไตย ( ๒๔๗๕ - ๒๕๕๓ ) จรรยา ยิ้มประเสริฐ Voter's Uprising Thai

วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

<<< ระหว่างรอ อย่าอยู่เฉย >>>

ควรสร้างกลุ่มสร้างเครือข่าย
เท่าที่ตัวเองพอร่วมได้
อาจจับกลุ่มคุยกันทั้งในเน็ตและนอกเน็ต
หรือจับกลุ่มกินข้าวสังสรรกัน
จากกลุ่มเล็กๆ จับกันหลายๆ กลุ่ม
ก็กลายเป็นเครือข่ายที่ใหญ่โต
ไม่จำเป็นต้องรู้จักทุกคนในกลุ่มทุกๆ กลุ่ม
ขอแค่มีคนคอยติดต่อเชื่อมโยงกับกลุ่มอื่นๆ
แค่กลุ่มละคนสองคน
ถ้าทุกๆ คนในกลุ่ม
มีกลุ่มย่อยๆ ที่ติดต่อกันอีก
ก็จะคล้ายๆ รังผึ้ง
ที่แต่ละช่องจับตัวกันเยอะๆ
ก็กลายเป็นรังใหญ่ขึ้นมา
แล้วการกระจายข่าวสารลักษณะปากต่อปาก
จะสื่อสารได้ดีมีประสิทธิภาพ
อนาคตถ้าทำได้อย่างนี้
ภาคประชาชนจะแข็งแรงขึ้น
การระดมพลไปแสดงออกทางการเมือง
เช่นไปชุมนุมก็จะมีมากขึ้น
โดยเฉพาะเครือข่ายใกล้บ้าน
เผื่อเวลาไปไหน
ก็สามารถพากันนั่งรถไปด้วย กัน
ก็จะมีเพื่อนร่วมเดินทาง เยอะขึ้น
และทำให้จำนวนผู้ ร่วมชุมนุมมากขึ้นตามไปด้วย
จำนวน ผู้ชุมนุมมีผลต่อข้อเรียกร้อง
ข้อเรียกร้องใดๆ
ถ้ามีผู้ร่วมเรียกร้องไม่มากพอ
ก็อาจไม่ได้รับการพิจารณา
การรวมคนจนมีจำนวนคนมากๆ
ก็คือการสร้างกำลัง
เพิ่มอำนาจการเจรจาต่อรองใดๆ
นี่คือวิถีทางสันติวิธีรูปแบบหนึ่ง
แค่มีคนมากขึ้นเรื่อยๆ
แทบไม่ต้องใช้กำลังใดๆ
ก็สร้างความตื่นตะหนก
ให้ผู้มีอำนาจมาแล้วทุกยุคทุกสมัย
บางรายทนไม่ไหว
ต้องหาเรื่องปราบปรามก็มี
เพราะทนเห็นภาพคนเยอะๆ
มาต่อต้านพวกตนไม่ ได้
แต่ถ้ายิ่งปราบยิ่งเพิ่ม ยิ่งไม่เลิก
เชื่อเหอะว่า
สุดท้ายมวลชนจำนวนมาก
ที่ไม่เลิกไม่ท้อไปก่อน
จะพบกับความสำเร็จในที่สุด

โดย มาหาอะไร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น