สนับสนุนการทำกิจกรรม ส่งเสริมประชาธิปไตยของชาวเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์ประสานงานกลาง นปช.แดงเชียงใหม่

ชื่อบัญชี นปช.แดงเชียงใหม่ ธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี 02 0012142 65 7 ( มีผู้รับผิดชอบบัญชี 3 ท่าน )

ติดต่อเรา deangchiangmai@gmail.com

ราบสวัสดี พี่น้องทุกๆท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยือน บล็อค นปช.แดงเชียงใหม่ ขอเรียนชี้แจงสักนิดว่า เรา ”แดงเจียงใหม่” เป็นกลุ่มคนชาวเจียงใหม่ที่เคารพรัก กติกาประชาธิปไตย ต่อสู้และต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบ อยากเห็นประเทศชาติภายภาคหน้า มีความเจริญ ประชาชนรุ่นลูกหลานของเราอยู่อาศัยอย่างร่มเย็นเป็นสุขในประเทศของพวกเราเอง ไม่มีกลุ่มอภิสิทธิ์ชนกลุ่มใดมาสูบเลือดเนื้อ แอบอ้างบุญคุณเฉกเช่นในยุคนี้ที่พวกเราเห็น การที่จะได้รับในสิ่งที่มุ่งหวังก็ต้องมีการต่อสู้แสดงกำลังให้สังคมได้รับรู้ และเพื่อที่จะให้กลุ่มบุคคลที่มีอำนาจในปัจจุบันได้เข้าใจในสังคมที่ก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงไป ไม่อาจฝืนต่อกระแสการพัฒนาของโลก การต่อสู้ร่วมกับผองชนทั่วประเทศในครั้งนี้ เรา “ แดงเจียงใหม่ “ ได้ร่วมต่อสู้ทุกรูปแบบ และในรูปแบบที่ท่านได้เข้ามาร่วมอยู่นี้ คือการเผยแพร่ข่าวสารต่อสังคม เรา “ แดงเจียงใหม่ “ ได้สร้างเวปบล็อคไว้ 2 ที่ คือที่นี่ “ แดงเจียงใหม่” สำหรับการบอกกล่าวในเรื่องทั่วไป และอีกที่หนึ่งคือ “ Daeng ChiangMai “ สำหรับข่าวสารที่เราเห็นว่ามีประโยชน์ต่อการรับรู้ข่าวสารในการร่วมทำกิจกรรมของพี่น้องประชาชน


เชิญร่วมสร้างขวัญ และกำลังใจให้เพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมกันครับ
“แดงเจียงใหม่” " Daeng ChiangMai "

รักประชาธิปไตยไม่เอาเผด็จการ ต่อต้านการรัฐประหารทุกรูปแบบ สร้างขวัญกำลังใจและความสุขเพื่อปวงชน

การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ : สมุดปกขาวโดยสำนักกฎหมาย Amsterdam & Peroff การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ . ไพร่สู้บนเส้นทาง ๗๘ ปี ประชาธิปไตย ( ๒๔๗๕ - ๒๕๕๓ ) จรรยา ยิ้มประเสริฐ Voter's Uprising Thai

วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

แด่มวลชนคนเสื้อแดง


ถนอม ไชยวงษ์แก้ว

เรื่อง เล่าเล็กๆ จากกระท่อมทุ่งเสี้ยว18 มีนาคม, 2010 - 11:18 | โดย thanorm
ใช่หรือมิใช่
นอกจากอำนาจนิติรัฐ
และอำนาจจากกองทัพ ทหารตำรวจ
ที่คอยแวดล้อมปก ป้องครองรัฐบาล อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
ยังมีอำนาจที่น่า กลัวอีกอำนาจหนึ่ง
ที่สามารถกำหนดชัย ชนะและความพ่ายแพ้ของมวลชนคนเสื้อแดง
นั่นคือ อำนาจ ของ สื่อมวลชนกระแสหลัก
ที่ได้รับความเชื่อ ถือจากผู้คนส่วนใหญ่ในสังคม

จริงหรือไม่จริง
ใช่หรือมิใช่
ประวัติศาสตร์สังคม มิได้บอกเราไว้ดอกหรือ
บ่อยครั้งก่อนที่จะ เกิดความรุนแรงขึ้นในสังคม
ระหว่างรัฐบาลกับ มวลชนที่ต่อต้าน
มักจะต้องมีสื่อมวล ชนดังกล่าว
เป็นผู้พิพากษามวล ชนและแกนนำต่อต้านรัฐบาลให้เป็นผู้ร้ายก่อน...
จากนั้นรัฐบาลจึง ฉวยโอกาสเอาช่องทางนี้เป็นความชอบธรรม
ในการใช้อำนาจรัฐ อันรุนแรงปราบปรามมวลชน
ไม่ว่าพวกเขาจะทำไป ด้วยความสมัครใจ
หรือทำไปเพราะถูก อำนาจอิทธิพลบีบบังคับ
หรือทำไปเพราะว่า ได้รับเงินค่าจ้างเป็นจำนวนมหาศาล
ให้ทรยศต่อ จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพของตัวเองฯลฯ
หรือเพราะอะไรก็ ช่างเถิด
แต่ที่แน่ๆก็คือ
ถ้าสื่อมวลชนที่ทรง อิทธิพลเหล่านี้
พิพากษาให้ใครเป็น เช่นไร
ไม่ว่าจะจริงหรือ ไม่จริง
ผู้คนมากมายในสังคม เขาพร้อมที่จะเชื่อ...

เช่นเดียวกันกับ ครั้งนี้
ถ้าสื่อมวลชนดัง กล่าว
ต่างรวมหัวกันสื่อ สารออกไปสู่สังคมว่า
ม็อบของมวลชนคน เสื้อแดง
เป็นม็อบของคนไร้ การศึกษา
เป็นม็อบของคนป่า เถื่อน
เป็นม็อบของคนไม่มี เหตุผล
เป็นม็อบของคนพูด ไม่รู้เรื่อง
เป็นม็อบของคนที่ ชอบใช้กำลัง
เป็นม็อบรับจ้างของ ทักษิณ ชินวัตร ฯลฯ
ไม่ว่าจะจริงหรือ ไม่จริง
ไม่ว่าจะเป็นด้วย เหตุผลกลใด...
พวกคุณย่อมพ่ายแพ้ แก่รัฐบาลในทางสังคม
ในทันทีทันใด...
ที่วาทกรรมเหล่านี้ ได้ถูกสื่อสารออกไปสู่สังคมใหญ่

หรือใครจะปฏิเสธ...
ความตายดั่งใบไม้ ร่วงของนักศึกษาประชาชน
และ ผู้นำชาวนาทั่วประเทศในยุค ตุลามหาวิปโยค
มิได้เกิดจากสื่อ ที่ทรงพลังเหล่านี้
เป็นผู้พิพากษาให้ พวกเขาเป็นผู้ร้ายก่อน
ก่อนที่โศกนาฏกรรม อันใหญ่หลวงจะเกิดขึ้น...
ใช่
อำนาจของสื่อนี้ ช่างน่าสะพรึงกลัวเสียจริงๆ
เพราะมันทำให้แม้ กระทั่งพระผู้ใหญ่ท่านหนึ่งพูดออกมาในขณะนั้นว่า
การฆ่านักศึกษา ประชาชน และผู้นำชาวนา ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์
ไม่เป็นบาปและไม่ ผิดศีลธรรม...จริงหรือไม่จริง
ใช่หรือมิใช่
เพียงแค่พวกคุณ ประกาศเจาะเลือดตัวเอง1 ล้าน ซี.ซี.
เพื่อนำไปเทรอบๆ อาคารรัฐสภาตอบโต้รัฐบาลอภิสิทธิ์
ที่ไม่ยอมยุบสภาตาม คำเรียกร้องของพวกคุณ
ถ้าพวกเขาพากันสื่อ สาร
วิธีการต่อสู้ครั้ง นี้ของพวกคุณออกมาสู่สังคมว่า
มัน เป็นเรื่องที่น่าสมเพชของคนที่ไร้ความคิด
ที่ชักชวนให้ผู้คน เอาเลือดออกมาทิ้ง
ในขณะที่โรงพยาบาล มากมายหลายแห่งในประเทศ
กำลังขาดแคลนเลือด ให้ผู้ป่วย...
ผู้คนมากมายก็พร้อม ที่จะเชื่อกันว่า
มันเป็นเรื่องที่ น่าสมเพชของคนที่ไร้ความคิดเช่นนี้จริงๆ
แต่ถ้าพวกเขาพากัน สื่อสารออกมาว่า
มันเป็นเรื่องที่ น่าเคารพยกย่อง
เพราะเป็นสัญลักษณ์ ของการต่อสู้ด้วยสันติวิธีของมวลชน
ที่ยอมทำร้ายตัวเอง ดีกว่าที่จะต้องไปทำร้ายผู้อื่น...
ผู้คนมากมายก็พร้อม ที่จะเชื่อว่า
มัน เป็นเรื่องที่น่าเคารพยกย่องเช่นนี้จริงๆ


มวลชนคนเสื้อแดง
ถ้าแกนนำของพวกคุณ ยังไม่รู้
ช่วยบอกเขาด้วยเถิด
ว่านอกจากรัฐบาล อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ จะมีอำนาจนิติรัฐ
อำนาจจากกองทัพทหาร ตำรวจ
เป็นอำนาจที่น่า กลัวในการต่อสู้ของพวกคุณแล้ว
สังคมไทย ยังมีสื่อมวลชนกระ แสหลัก
เป็นอำนาจที่น่า กลัวอีกอำนาจหนึ่ง
และอาจจะน่ากลัว ยิ่งกว่า
อำนาจทั้งหมดที่มี อยู่ในมือของรัฐบาล อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
ในการกำหนดชัยชนะ และความพ่ายแพ้ของพวกคุณ
เพราะตราบใดที่สื่อ ที่ทรงพลังเหล่านี้
ไม่ทำให้พวกคุณเป็น ผู้ร้าย
ถึงแม้ในความเป็น จริงพวกคุณอาจจะเป็นผู้ร้าย...
แต่ถ้าสื่อที่ทรง พลังเหล่านี้
ช่วยกันสื่อสารแก่ คนในสังคมทั้งประเทศว่า คน เสื้อแดงไม่ใช่ผู้ร้าย
ไม่มีนายตำรวจนาย ทหารคนไหนหรอก
ที่จะกล้าลุกขึ้นมา สั่งไพร่พล
หยิบปืนเข้าไปล้อม ปราบและเข่นฆ่าประชาชน ที่ ยังไม่ได้ถูกทำให้เป็นผู้ร้าย
เพื่อเป็นตราบาปแก่ ตัวเองไปจนชั่วลูกชั่วหลาน...

ลืมแล้วหรือไร
ที่ผู้นำกองทัพที่ เหี้ยมหาญที่สุดในโลกคนหนึ่งในอดีต
ได้กล่าวเอาไว้ว่า
“ข้าพเจ้า กลัวปากกาด้ามหนึ่งของนักหนังสือพิมพ์
ยิ่งกว่ากองทัพที่ ถืออาวุธครบมือทั้งกองทัพเสียอีก”
ใช่
ไม่ว่าโดยแท้จริง แล้ว
พวกคุณจะติดตามแกน นำต่อสู้กับรัฐบาลนี้ให้ยุบสภาให้จงได้
เพียงแค่เพื่อช่วย ทักษิณ ชินวัตร คืนกลับมาโดยปราศจากมลทิน
ซึ่งเป็นเรื่องที่ ยากแสนยาก
ยิ่งกว่าพาอูฐเดิน ลอดเข้ารูเข็ม
หรือเพื่อเป้าหมาย ที่สูงส่งกว้างไกลกว่านี้...
ไม่ว่าจะได้หรือไม่ ได้ ทักษิณ ชินวัตร คืนกลับมา
หรือว่าเพื่ออะไรก็ ได้
สุดแล้วแต่ว่าแกนนำ ของพวกคุณจะเป็นผู้ชี้นำ
เป็นผู้ปลุกระดมให้ พวกคุณฮึกเหิม
และดาหน้าเข้าไป...

ระวัง !
อย่าลืมบอกแกนนำของ พวกคุณ
และตัวของพวกคุณเอง ด้วยว่า...

16 - 17 มีนาคม 2553
กระท่อมทุ่งเสี้ยว เชียงใหม่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น