สนับสนุนการทำกิจกรรม ส่งเสริมประชาธิปไตยของชาวเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์ประสานงานกลาง นปช.แดงเชียงใหม่

ชื่อบัญชี นปช.แดงเชียงใหม่ ธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี 02 0012142 65 7 ( มีผู้รับผิดชอบบัญชี 3 ท่าน )

ติดต่อเรา deangchiangmai@gmail.com

ราบสวัสดี พี่น้องทุกๆท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยือน บล็อค นปช.แดงเชียงใหม่ ขอเรียนชี้แจงสักนิดว่า เรา ”แดงเจียงใหม่” เป็นกลุ่มคนชาวเจียงใหม่ที่เคารพรัก กติกาประชาธิปไตย ต่อสู้และต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบ อยากเห็นประเทศชาติภายภาคหน้า มีความเจริญ ประชาชนรุ่นลูกหลานของเราอยู่อาศัยอย่างร่มเย็นเป็นสุขในประเทศของพวกเราเอง ไม่มีกลุ่มอภิสิทธิ์ชนกลุ่มใดมาสูบเลือดเนื้อ แอบอ้างบุญคุณเฉกเช่นในยุคนี้ที่พวกเราเห็น การที่จะได้รับในสิ่งที่มุ่งหวังก็ต้องมีการต่อสู้แสดงกำลังให้สังคมได้รับรู้ และเพื่อที่จะให้กลุ่มบุคคลที่มีอำนาจในปัจจุบันได้เข้าใจในสังคมที่ก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงไป ไม่อาจฝืนต่อกระแสการพัฒนาของโลก การต่อสู้ร่วมกับผองชนทั่วประเทศในครั้งนี้ เรา “ แดงเจียงใหม่ “ ได้ร่วมต่อสู้ทุกรูปแบบ และในรูปแบบที่ท่านได้เข้ามาร่วมอยู่นี้ คือการเผยแพร่ข่าวสารต่อสังคม เรา “ แดงเจียงใหม่ “ ได้สร้างเวปบล็อคไว้ 2 ที่ คือที่นี่ “ แดงเจียงใหม่” สำหรับการบอกกล่าวในเรื่องทั่วไป และอีกที่หนึ่งคือ “ Daeng ChiangMai “ สำหรับข่าวสารที่เราเห็นว่ามีประโยชน์ต่อการรับรู้ข่าวสารในการร่วมทำกิจกรรมของพี่น้องประชาชน


เชิญร่วมสร้างขวัญ และกำลังใจให้เพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมกันครับ
“แดงเจียงใหม่” " Daeng ChiangMai "

รักประชาธิปไตยไม่เอาเผด็จการ ต่อต้านการรัฐประหารทุกรูปแบบ สร้างขวัญกำลังใจและความสุขเพื่อปวงชน

การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ : สมุดปกขาวโดยสำนักกฎหมาย Amsterdam & Peroff การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ . ไพร่สู้บนเส้นทาง ๗๘ ปี ประชาธิปไตย ( ๒๔๗๕ - ๒๕๕๓ ) จรรยา ยิ้มประเสริฐ Voter's Uprising Thai

วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

กล้า..ตาย ครั้งเดียว โดย พญาไม้

Porsche

ก็อย่างที่คนโบราณเตือนไว้หนักหนา...ว่าอันใด ที่มีประโยชน์ อันนั้นก็มีโทษมหันต์
ยกตัวอย่างไฟฟ้า...ที่เป็นพลังงาน มหึมาในการเปลี่ยนโลก...ในแต่ละปีไฟฟ้าก็ล้างผลาญ
และเข่นฆ่ามนุษย์ไปอาจ จะมากกว่าโรคใดๆ ว่ากันว่าในแต่ละวันมีพลโลกตายเพราะไฟฟ้า...
ไม่น้อย หน้ากว่าโรคมะเร็งหรืออย่างมีด 2 คม...กฎหมายฉุกเฉิน...


หัวใจ แห่งอำนาจปกครองของ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ...
นายกรัฐมนตรีที่มาจากการ เลือกตั้งคนแรกที่ใช้กองกำลังในการรักษาความปลอดภัย
มากยิ่งกว่า จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์...นายกรัฐมนตรีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในระบอบเผด็จการ...ว่ากันว่า...
จอม พล ท่านนั้น...มีเพียงคนขับและคนนั่งหน้าแค่ 1 คนเท่านั้น...สำหรับการตระเวณ...
ให้ความอบอุ่นกับภริยาทั้งหลายกฎหมาย ฉุกเฉินมาประโยชน์...

เพราะทำให้รัฐบาล...เป็นใหญ่ใน 3 สถานะ...คือ บริหาร-นิติบัญญัติและตุลาการ...
ปรับและจำโดยไม่ต้องขึ้นศาล...
หรือ อาจจะทำได้มากกว่านั้นในทุกขั้นตอนของการบังคับควบคุมความมั่นคงของรัฐ...

ใคร จะแยกได้ระหว่างคำว่า...รัฐบาลและรัฐไทย

ถ้าความมั่นคงของรัฐไทยคือ ความมั่นคงของรัฐบาล...ฝ่ายค้านกับงานกำกับดูแลของเขา...
ก็เป็นอันตราย ต่อความมั่นคง...และยิ่งมีอำนาจที่จะเรียกคนมาสอบโดยไม่ต้องมีข้อหา...
กฎหมาย นี้ก็เหนือกว่ารัฐธรรมนูญ...

อำนาจที่เหนือกว่ารัฐธรรมนูญ...ก็คือ รัฐธรรมนูญใหม่...
.
ดังนั้น...ฝ่ายตรงกันข้ามหรือผู้ไม่เห็นด้วยกับ รัฐบาล...จึงต้องดำดินลงไปเพราะหวาดกลัวภัยจากอำนาจเบ็ดเสร็จ...ประชาธิปไตย ไม่ใช่แบบนี้...ประชาธิปไตยทำให้การต่อสู้กันทางการเมือง...
แพ้ชนะกันใน ที่ประชุม ไม่ใช่สนามรบ...แพ้ชนะกันที่มือที่ยกขึ้นไม่ใช่มือที่แบอยู่ข้างกายหงายรับ น้ำ..

ไม่ว่าวันหนึ่งวันใด..อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ...ก็จะต้องยกเลิก...กฎหมายฉุกเฉิน...
ก็ทำไมไม่กล้าที่จะยก เลิกเสียตั้งแต่วันนี้..คนกล้าตายครั้งเดียว...เชื่อหรือไม่...

กล้า ซิกลับไม่ตาย

http://www.bangkok-today.com/node/5747

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น