สนับสนุนการทำกิจกรรม ส่งเสริมประชาธิปไตยของชาวเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์ประสานงานกลาง นปช.แดงเชียงใหม่

ชื่อบัญชี นปช.แดงเชียงใหม่ ธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี 02 0012142 65 7 ( มีผู้รับผิดชอบบัญชี 3 ท่าน )

ติดต่อเรา deangchiangmai@gmail.com

ราบสวัสดี พี่น้องทุกๆท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยือน บล็อค นปช.แดงเชียงใหม่ ขอเรียนชี้แจงสักนิดว่า เรา ”แดงเจียงใหม่” เป็นกลุ่มคนชาวเจียงใหม่ที่เคารพรัก กติกาประชาธิปไตย ต่อสู้และต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบ อยากเห็นประเทศชาติภายภาคหน้า มีความเจริญ ประชาชนรุ่นลูกหลานของเราอยู่อาศัยอย่างร่มเย็นเป็นสุขในประเทศของพวกเราเอง ไม่มีกลุ่มอภิสิทธิ์ชนกลุ่มใดมาสูบเลือดเนื้อ แอบอ้างบุญคุณเฉกเช่นในยุคนี้ที่พวกเราเห็น การที่จะได้รับในสิ่งที่มุ่งหวังก็ต้องมีการต่อสู้แสดงกำลังให้สังคมได้รับรู้ และเพื่อที่จะให้กลุ่มบุคคลที่มีอำนาจในปัจจุบันได้เข้าใจในสังคมที่ก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงไป ไม่อาจฝืนต่อกระแสการพัฒนาของโลก การต่อสู้ร่วมกับผองชนทั่วประเทศในครั้งนี้ เรา “ แดงเจียงใหม่ “ ได้ร่วมต่อสู้ทุกรูปแบบ และในรูปแบบที่ท่านได้เข้ามาร่วมอยู่นี้ คือการเผยแพร่ข่าวสารต่อสังคม เรา “ แดงเจียงใหม่ “ ได้สร้างเวปบล็อคไว้ 2 ที่ คือที่นี่ “ แดงเจียงใหม่” สำหรับการบอกกล่าวในเรื่องทั่วไป และอีกที่หนึ่งคือ “ Daeng ChiangMai “ สำหรับข่าวสารที่เราเห็นว่ามีประโยชน์ต่อการรับรู้ข่าวสารในการร่วมทำกิจกรรมของพี่น้องประชาชน


เชิญร่วมสร้างขวัญ และกำลังใจให้เพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมกันครับ
“แดงเจียงใหม่” " Daeng ChiangMai "

รักประชาธิปไตยไม่เอาเผด็จการ ต่อต้านการรัฐประหารทุกรูปแบบ สร้างขวัญกำลังใจและความสุขเพื่อปวงชน

การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ : สมุดปกขาวโดยสำนักกฎหมาย Amsterdam & Peroff การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ . ไพร่สู้บนเส้นทาง ๗๘ ปี ประชาธิปไตย ( ๒๔๗๕ - ๒๕๕๓ ) จรรยา ยิ้มประเสริฐ Voter's Uprising Thai

วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ใคร ทำ..?

vinitaya

ใครทำ..?

ดินด้อยค่าราคาต่ำถูกย่ำ เหยียบ
คนเอาเปรียบมากมีทุกที่เห็น
ขุดดินทิ้งถมทางก่อสร้างเป็น
ถนน หลักรถวิ่งเล่นเห็นมากมี

คนดูถูกดินแท้ว่าแย่นัก
ช่างแสนหนักค่า น้อยด้อยศักดิ์ศรี
เหยียบย่ำเดินครั้งใดไม่ปราณี
บอกว่าดินอย่างข้า นี้นั้นอดทน

ดินอย่างข้าอยากร้องกู่ให้รู้ไว้
ถึงเป็นดินก็มีใจ ประจักษ์ผล
ถ้าเหยียบย่ำกันมากไปเกินใจทน
ดินจะด้นเดินดุ่มเกาะกุมกัน

ไป ฝังกลบกลืนหายทลายบ้าน
สิ้นสืบสานบ้านเมืองรุ่งเรืองหวัง
หมดสิ้นดิน ก็สิ้นบ้านถึงกาลพัง
ทำลายดินก็สิ้นหวังจะนั่งเมือง

เปรียบดินคือ เสาคานคอยต้านรับ
รองกำกับบ้านตั้งไม่พังเพื่อง
เมื่อดินพังบ้านพัง ไม่รังเรือง
เมืองทั้งเมืองก็สลายทลายพัง

หยุดเหยียบย่ำซ้ำเติม เพิ่มดินด้อย
ถ้าไม่ปล่อยให้ดินนี้มีความหวัง
ยังขุดดินทิ้งถมให้จม จัง
ดินก็ยังต้องดิ้นสู้ไม่รู้ลา

ถึงต่ำต้อยด้อยค่าราคาดิน
ไม่ หมดสิ้นความหวังทุกครั้งข้า
สักวันหนึ่งจะพลิกฟื้นกลับคืนมา
พอจะ เทียบเทียมฟ้าที่ต่ำลง

เพราะฟ้าต่ำดินจึงสูงจรูงค่า
ดินเทียบฟ้า ใครผิดคิดประสงค์
ฟ้าทำฟ้าสิ้นค่าราคาคง
ฟ้าต่ำลงสิ้นค่าเพราะฟ้าเอง

02/07/2553

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น