สนับสนุนการทำกิจกรรม ส่งเสริมประชาธิปไตยของชาวเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์ประสานงานกลาง นปช.แดงเชียงใหม่

ชื่อบัญชี นปช.แดงเชียงใหม่ ธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี 02 0012142 65 7 ( มีผู้รับผิดชอบบัญชี 3 ท่าน )

ติดต่อเรา deangchiangmai@gmail.com

ราบสวัสดี พี่น้องทุกๆท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยือน บล็อค นปช.แดงเชียงใหม่ ขอเรียนชี้แจงสักนิดว่า เรา ”แดงเจียงใหม่” เป็นกลุ่มคนชาวเจียงใหม่ที่เคารพรัก กติกาประชาธิปไตย ต่อสู้และต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบ อยากเห็นประเทศชาติภายภาคหน้า มีความเจริญ ประชาชนรุ่นลูกหลานของเราอยู่อาศัยอย่างร่มเย็นเป็นสุขในประเทศของพวกเราเอง ไม่มีกลุ่มอภิสิทธิ์ชนกลุ่มใดมาสูบเลือดเนื้อ แอบอ้างบุญคุณเฉกเช่นในยุคนี้ที่พวกเราเห็น การที่จะได้รับในสิ่งที่มุ่งหวังก็ต้องมีการต่อสู้แสดงกำลังให้สังคมได้รับรู้ และเพื่อที่จะให้กลุ่มบุคคลที่มีอำนาจในปัจจุบันได้เข้าใจในสังคมที่ก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงไป ไม่อาจฝืนต่อกระแสการพัฒนาของโลก การต่อสู้ร่วมกับผองชนทั่วประเทศในครั้งนี้ เรา “ แดงเจียงใหม่ “ ได้ร่วมต่อสู้ทุกรูปแบบ และในรูปแบบที่ท่านได้เข้ามาร่วมอยู่นี้ คือการเผยแพร่ข่าวสารต่อสังคม เรา “ แดงเจียงใหม่ “ ได้สร้างเวปบล็อคไว้ 2 ที่ คือที่นี่ “ แดงเจียงใหม่” สำหรับการบอกกล่าวในเรื่องทั่วไป และอีกที่หนึ่งคือ “ Daeng ChiangMai “ สำหรับข่าวสารที่เราเห็นว่ามีประโยชน์ต่อการรับรู้ข่าวสารในการร่วมทำกิจกรรมของพี่น้องประชาชน


เชิญร่วมสร้างขวัญ และกำลังใจให้เพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมกันครับ
“แดงเจียงใหม่” " Daeng ChiangMai "

รักประชาธิปไตยไม่เอาเผด็จการ ต่อต้านการรัฐประหารทุกรูปแบบ สร้างขวัญกำลังใจและความสุขเพื่อปวงชน

การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ : สมุดปกขาวโดยสำนักกฎหมาย Amsterdam & Peroff การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ . ไพร่สู้บนเส้นทาง ๗๘ ปี ประชาธิปไตย ( ๒๔๗๕ - ๒๕๕๓ ) จรรยา ยิ้มประเสริฐ Voter's Uprising Thai

วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

<<< คัมภีร์ ประชาธิปไตย สมัยใหม่ >>>


3 กล้า

1. กล้าคิด
2. กล้าทำ
3. กล้านำตนเอง


http://maha-arai.blogspot.com/2009/09/blog-post_03.html

---------------------------------------------

5 มี

1. มีอุดมการณ์
2. มีเหตุผล
3. มีสติ
4. มีปัญญา
5. มีความมุ่งมั่น

http://maha-arai.blogspot.com/2009/09/blog-post_06.html

---------------------------------------------

4 อหิงสา


1. ศีล
2. สมาธิ
3. สติ
4. ปัญญา


http://maha-arai.blogspot.com/2009/05/blog-post_678.html

---------------------------------------------

13 อย่า

1. อย่าถวิลหาเผด็จการ
2. อย่าเน้นผลาญเงินทุนเหมือนเคย
3. อย่าละเลยหลักประชาธิปไตยเด็ดขาด
4. อย่าคาดหวังลาภยศสรรเสริญ
5. อย่ามัวเพลินกับผลประโยชน์
6. อย่าโทษกันไปมา
7. อย่าสร้างอาณาจักรส่วนตน
8. อย่าหวังผลเลิศ
9. อย่าเชิดชูบุคคลเหนืออุดมการณ์
10. อย่าพาลพูดเท็จบิดเบือน
11. อย่าเคลื่อนไหวผิดกฏหมาย
12. อย่าลืมว่ามีสายสืบอยู่ทุกที่
13. อย่าคิดว่าคนภักดีจะไม่เปลี่ยนไป


http://maha-arai.blogspot.com/2009/09/blog-post_14.html

---------------------------------------------

8 เน้น


1. เน้นบุ๋นมากกว่าบู๊
2. เน้นสู้อย่างเปิดเผย
3. เน้นเหมือนเคยตัดสินด้วยเหตุผล
4. เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง
5. เน้นสร้างคนให้ฉลาด
6. เน้นเด็ดขาดต้องสู้จนชนะ
7. เน้นพบปะแบ่งงานกันทำ
8. เน้นประจำให้เพิ่มมวลชน


http://maha-arai.blogspot.com/2009/09/blog-post_14.html

---------------------------------------------

10 แนวทาง

1. รักการโต้ตอบ
2. ชอบการหาข้อมูล
3. สูญเสียหน้าต้องยอม
4. ถนอมกำลังใช้แต่สมอง
5. ลองทำทันทีตั้งแต่วันนี้
6. มีความรู้ต้องบอกต่อ
7. อย่ารอใครสั่งให้ทำ
8. อย่าเน้นจดจำมากกว่าทำความเข้าใจ
9. อย่าเชื่ออะไรในทันที
10. มีอุดมการณ์ประชาธิปไตย


http://maha-arai.blogspot.com/2009/09/blog-post_10.html

---------------------------------------------

3 ต่อต้าน

1. ต่อต้านความอยุติธรรม ไม่ให้เกิด
2. ต่อต้านการละเมิดสิทธิ เสรีภาพ เป็นประจำ
3. ต่อต้านการทำรัฐประหาร ในทันที


http://maha-arai.blogspot.com/2009/03/1.html

---------------------------------------------

โดย ผู้แนะนำ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น