สนับสนุนการทำกิจกรรม ส่งเสริมประชาธิปไตยของชาวเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์ประสานงานกลาง นปช.แดงเชียงใหม่

ชื่อบัญชี นปช.แดงเชียงใหม่ ธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี 02 0012142 65 7 ( มีผู้รับผิดชอบบัญชี 3 ท่าน )

ติดต่อเรา deangchiangmai@gmail.com

ราบสวัสดี พี่น้องทุกๆท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยือน บล็อค นปช.แดงเชียงใหม่ ขอเรียนชี้แจงสักนิดว่า เรา ”แดงเจียงใหม่” เป็นกลุ่มคนชาวเจียงใหม่ที่เคารพรัก กติกาประชาธิปไตย ต่อสู้และต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบ อยากเห็นประเทศชาติภายภาคหน้า มีความเจริญ ประชาชนรุ่นลูกหลานของเราอยู่อาศัยอย่างร่มเย็นเป็นสุขในประเทศของพวกเราเอง ไม่มีกลุ่มอภิสิทธิ์ชนกลุ่มใดมาสูบเลือดเนื้อ แอบอ้างบุญคุณเฉกเช่นในยุคนี้ที่พวกเราเห็น การที่จะได้รับในสิ่งที่มุ่งหวังก็ต้องมีการต่อสู้แสดงกำลังให้สังคมได้รับรู้ และเพื่อที่จะให้กลุ่มบุคคลที่มีอำนาจในปัจจุบันได้เข้าใจในสังคมที่ก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงไป ไม่อาจฝืนต่อกระแสการพัฒนาของโลก การต่อสู้ร่วมกับผองชนทั่วประเทศในครั้งนี้ เรา “ แดงเจียงใหม่ “ ได้ร่วมต่อสู้ทุกรูปแบบ และในรูปแบบที่ท่านได้เข้ามาร่วมอยู่นี้ คือการเผยแพร่ข่าวสารต่อสังคม เรา “ แดงเจียงใหม่ “ ได้สร้างเวปบล็อคไว้ 2 ที่ คือที่นี่ “ แดงเจียงใหม่” สำหรับการบอกกล่าวในเรื่องทั่วไป และอีกที่หนึ่งคือ “ Daeng ChiangMai “ สำหรับข่าวสารที่เราเห็นว่ามีประโยชน์ต่อการรับรู้ข่าวสารในการร่วมทำกิจกรรมของพี่น้องประชาชน


เชิญร่วมสร้างขวัญ และกำลังใจให้เพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมกันครับ
“แดงเจียงใหม่” " Daeng ChiangMai "

รักประชาธิปไตยไม่เอาเผด็จการ ต่อต้านการรัฐประหารทุกรูปแบบ สร้างขวัญกำลังใจและความสุขเพื่อปวงชน

การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ : สมุดปกขาวโดยสำนักกฎหมาย Amsterdam & Peroff การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ . ไพร่สู้บนเส้นทาง ๗๘ ปี ประชาธิปไตย ( ๒๔๗๕ - ๒๕๕๓ ) จรรยา ยิ้มประเสริฐ Voter's Uprising Thai

วันอังคารที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2553

บัวจมน้ำ โดย กาหลิบ

คอลัมน์ เมืองไทยหรือเมืองใคร?

เรื่อง บัวจมน้ำ

โดย กาหลิบ

ยิ่ง อายุมากขึ้น พุทธศาสนิกชนอย่างผมก็ยิ่งเข้าใจในการเปรียบเทียบมนุษย์กับบัวต่างระดับของ องค์สมเด็จพระสัมมาพระพุทธเจ้าลึกซึ้งขึ้น เพราะจริงเสียยิ่งกว่าจริง

มนุษย์ บางคนมีจิตพิสุทธิ์สว่างไสว เสมือนบัวที่ชูช่อพ้นระดับน้ำเป็นอันมาก เกินกว่าที่ความทุกข์ยากในบ่อบัวอันเกิดจากปลาหรือเต่าจะเบียดเบียนทำร้าย ได้

บาง คนอยู่ในระดับเรี่ยน้ำ มองสู่ที่สูงและทำจิตให้สูงตามได้เป็นระยะๆ แต่ก็ยังอยู่ในระดับที่สัตว์ทั้งหลายยังตอดเล็มและลากจมน้ำได้ หากไม่ระวังให้ดี

และ หลายคนก็เป็นบัวใต้น้ำ ยังไม่ได้ผุดได้เกิดไม่เห็นเดือนเห็นตะวัน มีสภาพที่เกลือกกลั้วมั่วอยู่กับสรรพสิ่งในบ่อแคบๆ จนเนื้อตัวเต็มไปด้วยโคลนตม สุดท้ายก็กลายเป็นอาหารเต่าปลาไป

นำ มามองสังคมไทยในขณะนี้ จะเห็นชัดเจนทีเดียวว่ามวลชนคนธรรมดาที่เริ่มตาสว่างและเรียกหาประชาธิปไตย อันแท้จริง เปรียบได้กับบัวระดับที่หนึ่งซึ่งโผล่พ้นน้ำมานานแล้วและกำลังชูช่องดงาม ด้วยกำลังปัญญาตน

มวล ชนส่วนใหญ่ในจำนวนนี้รวมทั้งตัวคนเขียน เป็นบัวใต้น้ำมาก่อนเก่า ครั้งหนึ่งเคยเอาปัญญาของตัวทั้งหมดฝากไว้กับความเชื่อเรื่องยอดมนุษย์ คิดว่าตัวเราก็เท่านี้ จะไปเปลี่ยนแปลงอะไรรอบตัวได้อย่างไร สยบยอมและรับเอาสิ่งที่เป็นอยู่ ก้มหัวให้กับผู้กุมอำนาจอย่างเต็มที่มาตลอด

ถาม เพื่อนฝูงญาติพี่น้องกี่คนๆ ก็แนะนำให้ทำอย่างนั้นทุกที เราก็ทำตามอย่างเซื่องๆ จนรับเชื่อมาเสียนานว่าหน้าที่ชี้นำสังคมมันไม่ใช่ของคนธรรมดาอย่างเรา แต่เป็นของใครก็ไม่รู้ที่เขามีบารมียิ่งไปกว่าเรา จนสุดท้ายก็ไม่เชื่อว่าระบบการเมืองที่ถือว่าเราทุกคนต่างเท่าเทียมและเสมอ ภาคกัน ที่เขาเรียกว่าระบอบประชาธิปไตยมันจะเป็นไปได้จริง

ระบอบ มหาอัศจรรย์เลยเฟื่องฟูอยู่บนหัวของประชาชนที่ถูกหลอกให้หมดความเชื่อมั่นใน ตัวเองลงไป เหมือนสัตว์ที่กินเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายเป็นอาหารมาตลอดหลายปีที่ผ่านมา

พูดให้ง่ายเข้าก็คือ ระบอบประชาธิปไตยถูกกัดกินด้วยระบอบเผด็จการโบราณอย่างช้าๆ เคี้ยวเอื้องและเนิ่นนาน จนกระทั่งเหลือแต่กระดูก

แต่ แล้วเหตุการณ์รอบๆ ตัวก็กลายเป็นวิภวตัณหาผลักดันให้คนไทยดิ้นรนหนีห่างไปจากเหตุแห่งทุกข์ ซึ่งเพิ่งจะรู้ว่าอยู่ที่ใคร และพัฒนาตัวเองในทางธรรมขึ้นมาทุกวันจนตัณหานั้นกลายเป็นกุศลจิตขึ้นมาแทน

วันนี้ คนไทยทั้งมวล ไม่ว่าจะเป็นพุทธ คริสต์ อิสลามหรืออื่นใดก็ตาม จึงเรียกร้องในสิ่งที่บัวเหนือน้ำควรได้รับตามธรรมชาติ นั่นคือโอกาสที่จะได้เป็นคนโดยสมบูรณ์ เพียบพร้อมไปด้วยโอกาสที่จะโตขึ้นในทางปัญญาในแบบฉบับของตัวเองและไม่ต้อง ได้มาด้วยการยอมตัวเป็นทาสใครก่อน

แต่วันน้ีมีแนวโน้มแปลกประหลาดอย่างหนึ่ง บัวใต้น้ำหลายกอดูเหมือนกำลังจะกอดรัดมิให้บัวอื่นๆ สามารถชูช่อขึ้นเหนือน้ำได้

บัวเรี่ยน้ำที่กำลังจะโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำบางช่อถูกลากลงไปในน้ำ กลายเป็นบัวจมน้ำไป

นาน ไปก็จะไม่มีบัวที่ชูช่อเหนือน้ำได้อีกเลย เต่า ปลา และสารพัดสัตว์ก็อิ่มเอมเปรมใจ เพราะไร้ปัญญากันไปทั้งบ่อ เวียนว่ายตายเกิดกันอยู่อย่างนั้น

ทั้งนี้จากฝีมือของบัวล้าหลังในบ่อเดียวกันนั้นเอง

จะ เป็นเพราะกำลังต่อรองราคากับเต่า ปลา และสารพัดสัตว์ในเปือกโคลนนั้น เพื่อความอยู่รอดเพียงช่วงสั้นๆ ของตัวเองหรืออย่างไรก็ไม่รู้ได้ ก็เลยกลัวบัวบางช่อจะชูขึ้นเหนือน้ำและรับแสงได้ก่อน

ก็เลยต้องลากลงมาดักดานเท่ากัน.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

เรียบเรียงโดย Nangfa

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น