สนับสนุนการทำกิจกรรม ส่งเสริมประชาธิปไตยของชาวเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์ประสานงานกลาง นปช.แดงเชียงใหม่

ชื่อบัญชี นปช.แดงเชียงใหม่ ธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี 02 0012142 65 7 ( มีผู้รับผิดชอบบัญชี 3 ท่าน )

ติดต่อเรา deangchiangmai@gmail.com

ราบสวัสดี พี่น้องทุกๆท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยือน บล็อค นปช.แดงเชียงใหม่ ขอเรียนชี้แจงสักนิดว่า เรา ”แดงเจียงใหม่” เป็นกลุ่มคนชาวเจียงใหม่ที่เคารพรัก กติกาประชาธิปไตย ต่อสู้และต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบ อยากเห็นประเทศชาติภายภาคหน้า มีความเจริญ ประชาชนรุ่นลูกหลานของเราอยู่อาศัยอย่างร่มเย็นเป็นสุขในประเทศของพวกเราเอง ไม่มีกลุ่มอภิสิทธิ์ชนกลุ่มใดมาสูบเลือดเนื้อ แอบอ้างบุญคุณเฉกเช่นในยุคนี้ที่พวกเราเห็น การที่จะได้รับในสิ่งที่มุ่งหวังก็ต้องมีการต่อสู้แสดงกำลังให้สังคมได้รับรู้ และเพื่อที่จะให้กลุ่มบุคคลที่มีอำนาจในปัจจุบันได้เข้าใจในสังคมที่ก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงไป ไม่อาจฝืนต่อกระแสการพัฒนาของโลก การต่อสู้ร่วมกับผองชนทั่วประเทศในครั้งนี้ เรา “ แดงเจียงใหม่ “ ได้ร่วมต่อสู้ทุกรูปแบบ และในรูปแบบที่ท่านได้เข้ามาร่วมอยู่นี้ คือการเผยแพร่ข่าวสารต่อสังคม เรา “ แดงเจียงใหม่ “ ได้สร้างเวปบล็อคไว้ 2 ที่ คือที่นี่ “ แดงเจียงใหม่” สำหรับการบอกกล่าวในเรื่องทั่วไป และอีกที่หนึ่งคือ “ Daeng ChiangMai “ สำหรับข่าวสารที่เราเห็นว่ามีประโยชน์ต่อการรับรู้ข่าวสารในการร่วมทำกิจกรรมของพี่น้องประชาชน


เชิญร่วมสร้างขวัญ และกำลังใจให้เพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมกันครับ
“แดงเจียงใหม่” " Daeng ChiangMai "

รักประชาธิปไตยไม่เอาเผด็จการ ต่อต้านการรัฐประหารทุกรูปแบบ สร้างขวัญกำลังใจและความสุขเพื่อปวงชน

การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ : สมุดปกขาวโดยสำนักกฎหมาย Amsterdam & Peroff การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ . ไพร่สู้บนเส้นทาง ๗๘ ปี ประชาธิปไตย ( ๒๔๗๕ - ๒๕๕๓ ) จรรยา ยิ้มประเสริฐ Voter's Uprising Thai

วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2553

สายใยแห่งกวีนิพนธ์ ฉบับที่ ๑๐ " ตลาดนัดเพื่อชีวิตกับข้าพเจ้าร่ำเมามาย " " จากบทกวีรวมเล่ม สายรุ้ง รุ่งเยือน "


2 ตุลาคม, 2010 - 16:36 | โดย narongyuth

ความลับแห่งชีวิต

ฤๅ ลิขิตที่เผลอพล้ำ

ความล้าถอยรอยกรรม

ก็ร้อยเหนี่ยวเกี่ยวรอยทาง ฯ..

สายใยแห่งกวีนิพนธ์ ฉบับที่ ๑๐ นี้ได้คัดเลือกเอาบทโคลงสี่สุภาพจากรวมเล่ม สายรุ้ง รุ่งเยือน โดยมีชื่อบท ว่า

" ตลาดนัดเพื่อชีวิตกับข้าพเจ้ารำ่เมามาย" ...ขอเชิญผู้ที่บังเอิญเผลอผ่านเข้ามาเชิญพิศอ่านแล..

ตลาดนัดเพื่อชีวิตกับข้าพเจ้าร่ำเมามาย

๏ เช้า สาย บ่าย, ป่ายพ้น เรียดราง

โรยเรื่อเฉดสีวาง หว่างหล้า

พื้นผืนผ่องพรายพราง พร่าพอก

ดอมดอกดาวเดื่อนฟ้า ระหย้าหยั่งฝัน ฯลฯ

๏ พรรณรายหวั่นคร้าม ความเมา

จิบจอกผ่องผุดเผา ผกกลั้ว

สวรรค์เกลือกอาจเฉา - เฉรูป

กากสูบกรังก่ายฮั้ว หื่นห้ามขมหวาน ฯ

๏ ถ้าสายธารเทือกเท้า ทางทวน

เวิ้งวกวงกระบวน วาดแก้ว

ฤา หลอนโลกเรรวน เรื้อรัด

ใจจัดจ่อเพริศแพร้ว เพริศพริ้งทางไหน...?

๏ ในแห่งหนแห่งห้วง หนเนาว์

ห้องแห่งย่ำหยั่งเขลา - ขลาดแม้น

ฉลาดกอบกรายเฉา เกิดดับ

กายกับใจอับแค้น คลุกคล้ำเน่าเหม็น ฯ

๏ เห็นตื่นต่อแต่งสร้าง สายใย จริงฤา

จึงต่างเหมือนแปลกนัย นั่นแท้

ทางท่วงท่าทางไหน วุ่นวิ่ง

ฤา สิ่งเฝ้าเพียรแก้ เกริ่นกู้กว่าสาย..!

๏ หมายน้ำใจจากฟ้า ฝากฝัน

น้ำนิ่งในเงาจันทร์ อาจเฝ้า

ฝากกองทุกข์เทียมทัน เทียบโศลก

หัวอกริ้วรากเหง้า งุ่มเงื้อกว่าหนำ...

๏ ขับลำนำบทนี้ นบถึง

ซึมซับนัยคำนึง ฝากนั้น

ขณะร่ายรำพึง ผืนฝั่ง

ฟ้าหยั่งดินใดกั้น ดื่มทิ้งอีกทาง...

๏ ระหว่างพบ พราก, ห้อม - ล้อมวัย

สัตย์ซื่อ รู้สึกไหน หากกล้า

กระแสชโลมใจ ฝ่าส่อง

รอยร่องริ้วรายหน้า เพ่งหน้าเห็นเสมอ..

๏ เผลอวันผันพกเพ้อ ใฝ่หวัง

ระหว่างหวั่นรักชัง ชั่งแท้

เสาะแสงสว่างยัง ย่ำอยู่

ขย่อนเงื่อนปมแก้ กี่ครั้งกลั้วกลืน!

๏ ฝืนฝากฝืนฝั่งน้ำ ตาไหน

ฝืนขณะหายใจ ออกเข้า

ฝืนทำเพื่อสิ่งใด ดื่มดอก

หลอนหลอกโลกโศกเศร้า ดื่มทิ้งอีกที!..

.............................................

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น