สนับสนุนการทำกิจกรรม ส่งเสริมประชาธิปไตยของชาวเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์ประสานงานกลาง นปช.แดงเชียงใหม่

ชื่อบัญชี นปช.แดงเชียงใหม่ ธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี 02 0012142 65 7 ( มีผู้รับผิดชอบบัญชี 3 ท่าน )

ติดต่อเรา deangchiangmai@gmail.com

ราบสวัสดี พี่น้องทุกๆท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยือน บล็อค นปช.แดงเชียงใหม่ ขอเรียนชี้แจงสักนิดว่า เรา ”แดงเจียงใหม่” เป็นกลุ่มคนชาวเจียงใหม่ที่เคารพรัก กติกาประชาธิปไตย ต่อสู้และต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบ อยากเห็นประเทศชาติภายภาคหน้า มีความเจริญ ประชาชนรุ่นลูกหลานของเราอยู่อาศัยอย่างร่มเย็นเป็นสุขในประเทศของพวกเราเอง ไม่มีกลุ่มอภิสิทธิ์ชนกลุ่มใดมาสูบเลือดเนื้อ แอบอ้างบุญคุณเฉกเช่นในยุคนี้ที่พวกเราเห็น การที่จะได้รับในสิ่งที่มุ่งหวังก็ต้องมีการต่อสู้แสดงกำลังให้สังคมได้รับรู้ และเพื่อที่จะให้กลุ่มบุคคลที่มีอำนาจในปัจจุบันได้เข้าใจในสังคมที่ก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงไป ไม่อาจฝืนต่อกระแสการพัฒนาของโลก การต่อสู้ร่วมกับผองชนทั่วประเทศในครั้งนี้ เรา “ แดงเจียงใหม่ “ ได้ร่วมต่อสู้ทุกรูปแบบ และในรูปแบบที่ท่านได้เข้ามาร่วมอยู่นี้ คือการเผยแพร่ข่าวสารต่อสังคม เรา “ แดงเจียงใหม่ “ ได้สร้างเวปบล็อคไว้ 2 ที่ คือที่นี่ “ แดงเจียงใหม่” สำหรับการบอกกล่าวในเรื่องทั่วไป และอีกที่หนึ่งคือ “ Daeng ChiangMai “ สำหรับข่าวสารที่เราเห็นว่ามีประโยชน์ต่อการรับรู้ข่าวสารในการร่วมทำกิจกรรมของพี่น้องประชาชน


เชิญร่วมสร้างขวัญ และกำลังใจให้เพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมกันครับ
“แดงเจียงใหม่” " Daeng ChiangMai "

รักประชาธิปไตยไม่เอาเผด็จการ ต่อต้านการรัฐประหารทุกรูปแบบ สร้างขวัญกำลังใจและความสุขเพื่อปวงชน

การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ : สมุดปกขาวโดยสำนักกฎหมาย Amsterdam & Peroff การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ . ไพร่สู้บนเส้นทาง ๗๘ ปี ประชาธิปไตย ( ๒๔๗๕ - ๒๕๕๓ ) จรรยา ยิ้มประเสริฐ Voter's Uprising Thai

วันพุธที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2553

สายใยแห่งกวีนิพนธ์ ฉบับที่ ๑๒ "แม่ดอกแคริมรั้วไร่" จาก " เรวัตร์ พันธ์ุุพิพัฒ์ "

14 ตุลาคม, 2010 - 10:51 | โดย narongyuth

เพื่อพิสูจน์ค่าล้ำ ลางเทียม

จริงเท็จในอกเกรียม กว่ารู้

ได้สัมผัสได้เตรียม ฟื้นตื่น

เพื่อฝากการกล่าวกู้ กว่าถ้อยทีแถลง ฯลฯ

สายใยแห่งกวีนิพนธ์ฉบับนี้ได้รับเกียรติจากกวีซีไรต์ ปี ๒๕๕๗

เมื่อ ความฉ่ำแล้งเริ่มแจ่มกระจ่าง ก้าวย่างจากอารมณ์ภายในอันเลือนลาง..จึงได้เผยผุดไว้ต่อกันและกัน เชิญเราท่านที่เผลอผ่านเข้ามายลสะกิด พิศอ่านแล...

แม่ดอกแคริมรั้วไร่

๐-ดวงดอกแค แย้มยิ้ม ริมรั้วไร่...

เช้าดินดล ฝนใฝ่ แผ่ไพศาล

ลมใบไม้ ร่วงพรู ลงสู่ลาน - -

นกขับขาน เพลงฤดู อยู่เพราะพริ้ง

นางละออก จากครัว สู่รั้วไร่

ก้าวออกไป ย่างเหยียบ ดูเงียบนิ่ง

โลกทั้งผอง มองเห็น ช่างเป็นจริง

ถูกลดทอน ละทิ้ง เหลือสิ่งเดียว...

เหลือเตาไฟ ไออุ่น กรุ่นกลิ่นข้าว

สายควันไฟ สีขาว ใบไม้เขียว

ครกสากเขียง มีดคม ล้วนกลมเกลียว

ทั้งหม้อไห ไฟเคี่ยว อย่างเชี่ยวชาญ...

โลกในความ เป็นจริง คือสิ่งนี้

ขณะที่ ก้าวย่าง ไปกลางย่าน

ผองพืชพรรณ แตกใบ ดอกไม้บาน

หลังเฝ้ารอ ฤดูกาล มานานปี

ยิ้มสีขาว แย้มเห็น เป็นแนวแถว

ดวงดอกแก้ว แวววาง ระหว่างวิถี

ล้วนชุ่มเย็น ผุดผาด หยาดเช้านี้

คืออีกวัน อันดี ของชีวิต -..-

เหล่าดอกดวง ร่วงผล็อย สอยลงมา

ก่อนจะเก็บ ลงตะกร้า เลือกเด็ดปลิด

ด้วยความรัก จากใจ จึงใกล้ชิด

ทุกทางทิศ ลึกซึ้ง เป็นหนึ่งใจ...ช่อดอกแค ปรุงแปลง เป็นแกงส้ม

หรือนึ่งต้ม น้ำพริกพร้อม หอมข้าวใหม่

มีบางสิ่ง สรรค์สร้าง อยู่ข้างใน

เช่นดอกใบ ของราก ฝากฝังดิน-ฯ


๐-ข้าถามแค เห็นนาง ไปทางไหน

เช้าสดใหม่ ในฤดู มิรู้สิ้น

แว่วเสียงนาง หว่างแถว ข้าแว่วยิน

ในเรือนเหย้า เนาถิ่น จิตวิญญาณ-ฯ

...................................................................

โดย : เรวัตร์ พันธุ์ พิพัฒน์

๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๓

แด่-แม่และต้นแคในชนบท

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น