สนับสนุนการทำกิจกรรม ส่งเสริมประชาธิปไตยของชาวเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์ประสานงานกลาง นปช.แดงเชียงใหม่

ชื่อบัญชี นปช.แดงเชียงใหม่ ธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี 02 0012142 65 7 ( มีผู้รับผิดชอบบัญชี 3 ท่าน )

ติดต่อเรา deangchiangmai@gmail.com

ราบสวัสดี พี่น้องทุกๆท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยือน บล็อค นปช.แดงเชียงใหม่ ขอเรียนชี้แจงสักนิดว่า เรา ”แดงเจียงใหม่” เป็นกลุ่มคนชาวเจียงใหม่ที่เคารพรัก กติกาประชาธิปไตย ต่อสู้และต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบ อยากเห็นประเทศชาติภายภาคหน้า มีความเจริญ ประชาชนรุ่นลูกหลานของเราอยู่อาศัยอย่างร่มเย็นเป็นสุขในประเทศของพวกเราเอง ไม่มีกลุ่มอภิสิทธิ์ชนกลุ่มใดมาสูบเลือดเนื้อ แอบอ้างบุญคุณเฉกเช่นในยุคนี้ที่พวกเราเห็น การที่จะได้รับในสิ่งที่มุ่งหวังก็ต้องมีการต่อสู้แสดงกำลังให้สังคมได้รับรู้ และเพื่อที่จะให้กลุ่มบุคคลที่มีอำนาจในปัจจุบันได้เข้าใจในสังคมที่ก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงไป ไม่อาจฝืนต่อกระแสการพัฒนาของโลก การต่อสู้ร่วมกับผองชนทั่วประเทศในครั้งนี้ เรา “ แดงเจียงใหม่ “ ได้ร่วมต่อสู้ทุกรูปแบบ และในรูปแบบที่ท่านได้เข้ามาร่วมอยู่นี้ คือการเผยแพร่ข่าวสารต่อสังคม เรา “ แดงเจียงใหม่ “ ได้สร้างเวปบล็อคไว้ 2 ที่ คือที่นี่ “ แดงเจียงใหม่” สำหรับการบอกกล่าวในเรื่องทั่วไป และอีกที่หนึ่งคือ “ Daeng ChiangMai “ สำหรับข่าวสารที่เราเห็นว่ามีประโยชน์ต่อการรับรู้ข่าวสารในการร่วมทำกิจกรรมของพี่น้องประชาชน


เชิญร่วมสร้างขวัญ และกำลังใจให้เพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมกันครับ
“แดงเจียงใหม่” " Daeng ChiangMai "

รักประชาธิปไตยไม่เอาเผด็จการ ต่อต้านการรัฐประหารทุกรูปแบบ สร้างขวัญกำลังใจและความสุขเพื่อปวงชน

การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ : สมุดปกขาวโดยสำนักกฎหมาย Amsterdam & Peroff การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ . ไพร่สู้บนเส้นทาง ๗๘ ปี ประชาธิปไตย ( ๒๔๗๕ - ๒๕๕๓ ) จรรยา ยิ้มประเสริฐ Voter's Uprising Thai

วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2553

พรรคของระบอบ โดย กาหลิบคอลัมน์ เมืองไทยหรือเมืองใคร?
เรื่อง พรรคของระบอบ
โดย กาหลิบ

กรณี ศาลรัฐธรรมนูญนำเทคนิคกฎหมายมาอ้างเพื่อไม่ต้องยุบพรรคประชาธิปัตย์ เป็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่ต่อแนวทางปฏิวัติประชาธิปไตย เพราะช่วยยืนยันวิกฤติการเมืองไทยว่าลึกซึ้งขนาดไหน โดยเฉพาะในระดับระบอบ (regime)

ใครที่วิจารณ์พรรคประชาธิปัตย์แค่ระดับพรรคจะได้รู้เสียทีว่ากำลังยืนท้าวสะเอวด่ากับแม่ค้าในตลาด ไม่ใช่กับเจ้าของตลาด

ถ้า หวังผลเปลี่ยนแปลงกันอย่างจริงจังแล้ว ต้องถือว่าเสียน้ำลายเปล่า แถมยังทำให้มวลชนฝ่ายประชาธิปไตยต้องทนทุกข์ทรมานในประเทศเยี่ยงนี้กันต่อไป อย่างไม่เห็นแสงสว่าง

ลุกขึ้นมารับความจริงดีกว่าครับ

พรรค ประชาธิปัตย์ที่รอดพ้นจากการถูกยุบในคราวนี้ ได้รับความช่วยเหลือตั้งแต่ระดับทำคดีให้หลวม มีช่องโหว่ช่องว่างมาก เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในยามคับขัน จากประธานและคณะกรรมการการเลือกตั้ง และได้รับความช่วยเหลือจากศาลรัฐธรรมนูญให้พ้นภัยการเมืองด้วยวิธีรับลูกจาก กกต. ซึ่งก็ออกมาตามนั้นทั้งหมด

ฝ่ายประชาธิปไตยบางคนเคยคิดฝัน เฟื่องว่าเดี๋ยวนี้เจ้าของประเทศเขาไม่เอาพรรคประชาธิปัตย์แล้ว จะเปลี่ยนคนขับรถเสียทีก็คงจะถูกยุบแน่ คราวนี้เมื่อได้เห็นการวางงานและรับลูกกันเป็นกระบวนเช่นนี้แล้ว ก็หวังว่าจะทำให้ปรับเปลี่ยนทัศนะกันบ้าง

ศัตรูของระบอบประชาชนที่ ไล่ฆ่าและทำลายพวกเรามาตลอดนั้น เขาไม่ได้เล่นเกมระหว่างพรรคหรือระหว่างบุคคลอย่างที่ท่านคิด ไม่ใช่ว่าเราเลือกเอาพลตำรวจเอกโกวิท วัฒนะ หรือพลเอกบุญสร้าง เนียมประดิษฐ์มานำพรรคเพื่อไทยแล้ว เขาจะไม่คว้าคนใต้ถุนบ้านอย่างนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะมาเป็นหุ่นกระบอกฝ่ายเขาอีกต่อไป

ถ้าจำสำนวน เลือดข้นกว่าน้ำได้ และอ่านประวัติศาสตร์ไทยย้อนหลังบ้าง ก็จะเข้าใจ

พรรค ประชาธิปัตย์เกิดขึ้นมาได้จากเหตุใหญ่ ๒ ประการคือ การรัฐประหาร ๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๙๐ เพื่อขจัดอำนาจและอิทธิพลของ ดร.ปรีดี พนมยงค์และคณะราษฎรผู้ปฏิวัติ พ.ศ. ๒๔๗๕ อย่างเบ็ดเสร็จ จนได้คนอย่างนายควง อภัยวงศ์มาเป็นนายกรัฐมนตรีขัดตาทัพ อีกเหตุหนึ่งคือ เมื่อถูกฝ่ายทหารยึดอำนาจเราคืน ก็คิดว่าต้องสร้างฐานการเมืองของฝ่ายพลเรือนขึ้นมาคานอำนาจกันบ้าง

คำ ถามคือคานอำนาจไปทำไมและเพื่อใคร ในเมื่ออี๋อ๋อสอพลอกับฝ่ายทหารประเดี๋ยวเดียวก็ได้เกาะหางเขาเข้ามาเป็นใหญ่ แล้ว จะไปเล่มเกมอันตรายและยากลำบากอย่างนั้นทำไม

คำตอบก็อยู่ในคำถามนั่นเอง

พรรค ประชาธิปัตย์มิได้กำเนิดขึ้นมาเพื่อร่วมสร้างระบอบประชาชนดั่งเจตนาและ อุดมการณ์ของ ดร.ปรีดี พนมยงค์และคณะราษฎรเลยแม้แต่น้อยนิด แต่ถูกสร้างขึ้นมารองรับระบอบโบราณของไทยที่กำลังกลัวว่าทหารจะมีอำนาจมาก เกินไปและสามารถจะโค่นล้มตัวได้เหมือนที่เกิดกับตุรกีและอียิปต์ในขณะนั้น

ผู้ มีอาวุโสทางการเมืองเล็กน้อยจะจำได้ว่า พรรคประชาธิปัตย์เคยมีสัญลักษณ์ว่าเป็นนักต่อสู้กับเผด็จการทหาร จนได้รับความนิยมจากประชาชนว่าเป็นพรรคเก่งพรรคกล้าและเป็นแกนหลักของฝ่าย ประชาธิปไตย แต่ความจริงแล้วพรรคประชาธิปัตย์กระโดดเข้าสู้กับทหารก็ต่อเมื่อได้รับคำ สั่งจากนายเหนือหัวของตน เมื่อนายเหนือหัวนั้นรู้สึกว่าฝ่ายทหารไม่ได้เชื่อฟังตนเหมือนหมาที่คอยรับ กระดูกและเศษอาหารที่โยนให้เท่านั้น

ครับ สุดท้ายก็คืออีกตัวหนึ่งในฝูงเดียวกันนั่นเอง

นายจะใช้ให้กัดกันก็ได้ รักใครชอบพอจนถึงขั้นผสมพันธุ์กันก็ได้ เขาไม่ได้เกิดมาเพื่อรับใช้ปวงชนชาวไทยเหมือนที่หลายคนเคยเข้าใจผิด

วันนี้ ไม่ยุบพรรคประชาธิปัตย์ก็ดีแล้ว แสดงว่าเจ้าของหมาเขายังรักษาชื่อเสียงเขาได้อยู่ เพียงเขาไม่รู้เท่านั้นว่าอะไรกำลังรอคอยเขาอยู่ในวันหน้า


เขาอาจจะมีหมาเยอะ แต่มวลชนคือ เสือ”.ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น