สนับสนุนการทำกิจกรรม ส่งเสริมประชาธิปไตยของชาวเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์ประสานงานกลาง นปช.แดงเชียงใหม่

ชื่อบัญชี นปช.แดงเชียงใหม่ ธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี 02 0012142 65 7 ( มีผู้รับผิดชอบบัญชี 3 ท่าน )

ติดต่อเรา deangchiangmai@gmail.com

ราบสวัสดี พี่น้องทุกๆท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยือน บล็อค นปช.แดงเชียงใหม่ ขอเรียนชี้แจงสักนิดว่า เรา ”แดงเจียงใหม่” เป็นกลุ่มคนชาวเจียงใหม่ที่เคารพรัก กติกาประชาธิปไตย ต่อสู้และต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบ อยากเห็นประเทศชาติภายภาคหน้า มีความเจริญ ประชาชนรุ่นลูกหลานของเราอยู่อาศัยอย่างร่มเย็นเป็นสุขในประเทศของพวกเราเอง ไม่มีกลุ่มอภิสิทธิ์ชนกลุ่มใดมาสูบเลือดเนื้อ แอบอ้างบุญคุณเฉกเช่นในยุคนี้ที่พวกเราเห็น การที่จะได้รับในสิ่งที่มุ่งหวังก็ต้องมีการต่อสู้แสดงกำลังให้สังคมได้รับรู้ และเพื่อที่จะให้กลุ่มบุคคลที่มีอำนาจในปัจจุบันได้เข้าใจในสังคมที่ก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงไป ไม่อาจฝืนต่อกระแสการพัฒนาของโลก การต่อสู้ร่วมกับผองชนทั่วประเทศในครั้งนี้ เรา “ แดงเจียงใหม่ “ ได้ร่วมต่อสู้ทุกรูปแบบ และในรูปแบบที่ท่านได้เข้ามาร่วมอยู่นี้ คือการเผยแพร่ข่าวสารต่อสังคม เรา “ แดงเจียงใหม่ “ ได้สร้างเวปบล็อคไว้ 2 ที่ คือที่นี่ “ แดงเจียงใหม่” สำหรับการบอกกล่าวในเรื่องทั่วไป และอีกที่หนึ่งคือ “ Daeng ChiangMai “ สำหรับข่าวสารที่เราเห็นว่ามีประโยชน์ต่อการรับรู้ข่าวสารในการร่วมทำกิจกรรมของพี่น้องประชาชน


เชิญร่วมสร้างขวัญ และกำลังใจให้เพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมกันครับ
“แดงเจียงใหม่” " Daeng ChiangMai "

รักประชาธิปไตยไม่เอาเผด็จการ ต่อต้านการรัฐประหารทุกรูปแบบ สร้างขวัญกำลังใจและความสุขเพื่อปวงชน

การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ : สมุดปกขาวโดยสำนักกฎหมาย Amsterdam & Peroff การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ . ไพร่สู้บนเส้นทาง ๗๘ ปี ประชาธิปไตย ( ๒๔๗๕ - ๒๕๕๓ ) จรรยา ยิ้มประเสริฐ Voter's Uprising Thai

วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2553

กวีตีนแดง : ผู้ตรากตรำทำงานหนักคือประชาชน


Mon, 2010-12-13 01:04

เพียงคำ ประดับความ

เหงื่อที่หลั่งถั่งไหลจนดินชุ่ม

มือที่อุ้มโอบทั้งโลกอย่างโศกเศร้า

แรงกายที่ถ่ายเทสร้างสังคมเรา

มีใครเล่า...นอกจาก...ประชาชน

บ่าที่แบกปูนดินแลหินทราย

ทอดร่างไว้บนทิวทางถนน

ย้ายภูเขาเปลี่ยนทางน้ำลำธารวน

ประชาชนเท่านั้น...ใช่อื่นใคร

สร้างถนนหนทางสร้างปราสาท

สะพานพาดผ่านแผ่นฟ้าสูงสุดสาย

ตึกเวียงวังกำแพงเลื่อมสลักลาย

สำเร็จได้...ก็ด้วยมือประชาชน

ใครเล่าหรือคือผู้ทำงานหนัก

ใครเล่าเพียงตวงตักแต่ปลายผล

ใครคือผู้ตรากตรำอยู่อย่างทุกข์ทน

ประชาชน...ประชาชน...ใช่อื่นใคร

ใครคือรากฐานชั้นล่างผู้สร้างชาติ

จับไถคราดอยู่แรมร้างกลางนาไร่

แบกจอบเสียมเกรียมกร้านแดดแผดเผาใจ

ดื่มกินความยากไร้ทุกค่ำคืน

ใครกันเล่าแบกใครไว้บนบ่า

ใครสละหลั่งเลือดทาดินทั้งผืน

ใครแท้จริงคือผู้...สู้หยัดยืน

ใช่ใครอื่น...ประชาชน...ประชาชน...ประชาชน!!!

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น