สนับสนุนการทำกิจกรรม ส่งเสริมประชาธิปไตยของชาวเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์ประสานงานกลาง นปช.แดงเชียงใหม่

ชื่อบัญชี นปช.แดงเชียงใหม่ ธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี 02 0012142 65 7 ( มีผู้รับผิดชอบบัญชี 3 ท่าน )

ติดต่อเรา deangchiangmai@gmail.com

ราบสวัสดี พี่น้องทุกๆท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยือน บล็อค นปช.แดงเชียงใหม่ ขอเรียนชี้แจงสักนิดว่า เรา ”แดงเจียงใหม่” เป็นกลุ่มคนชาวเจียงใหม่ที่เคารพรัก กติกาประชาธิปไตย ต่อสู้และต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบ อยากเห็นประเทศชาติภายภาคหน้า มีความเจริญ ประชาชนรุ่นลูกหลานของเราอยู่อาศัยอย่างร่มเย็นเป็นสุขในประเทศของพวกเราเอง ไม่มีกลุ่มอภิสิทธิ์ชนกลุ่มใดมาสูบเลือดเนื้อ แอบอ้างบุญคุณเฉกเช่นในยุคนี้ที่พวกเราเห็น การที่จะได้รับในสิ่งที่มุ่งหวังก็ต้องมีการต่อสู้แสดงกำลังให้สังคมได้รับรู้ และเพื่อที่จะให้กลุ่มบุคคลที่มีอำนาจในปัจจุบันได้เข้าใจในสังคมที่ก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงไป ไม่อาจฝืนต่อกระแสการพัฒนาของโลก การต่อสู้ร่วมกับผองชนทั่วประเทศในครั้งนี้ เรา “ แดงเจียงใหม่ “ ได้ร่วมต่อสู้ทุกรูปแบบ และในรูปแบบที่ท่านได้เข้ามาร่วมอยู่นี้ คือการเผยแพร่ข่าวสารต่อสังคม เรา “ แดงเจียงใหม่ “ ได้สร้างเวปบล็อคไว้ 2 ที่ คือที่นี่ “ แดงเจียงใหม่” สำหรับการบอกกล่าวในเรื่องทั่วไป และอีกที่หนึ่งคือ “ Daeng ChiangMai “ สำหรับข่าวสารที่เราเห็นว่ามีประโยชน์ต่อการรับรู้ข่าวสารในการร่วมทำกิจกรรมของพี่น้องประชาชน


เชิญร่วมสร้างขวัญ และกำลังใจให้เพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมกันครับ
“แดงเจียงใหม่” " Daeng ChiangMai "

รักประชาธิปไตยไม่เอาเผด็จการ ต่อต้านการรัฐประหารทุกรูปแบบ สร้างขวัญกำลังใจและความสุขเพื่อปวงชน

การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ : สมุดปกขาวโดยสำนักกฎหมาย Amsterdam & Peroff การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ . ไพร่สู้บนเส้นทาง ๗๘ ปี ประชาธิปไตย ( ๒๔๗๕ - ๒๕๕๓ ) จรรยา ยิ้มประเสริฐ Voter's Uprising Thai

วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2553

พญาไม้ : เลือกตั้ง

ก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงสำหรับการเลือกตั้งซ่อมครั้งที่ผ่านมา...เป็นไปตามความคาดหมาย...ไม่มีอะไรใหม่และไม่มีอะไรแปลก

กระสุน...คือผู้ชนะในการเลือกตั้ง

กระแส แพ้ กระสุน

คู่เอกของรายการ...มีราคาอยู่ที่ 240 จำนวน40 นั้นคือค่าป่วยการสำหรับการจัดหา...อีก 200คือสมนาคุณสำหรับกรรมการการเลือกตั้ง...ไม่มีความหมาย...เพราะทั้งบ่าทองทั้งดาว 6 แฉก...ขับเคลื่อนกันอย่างเต็มที่...มีเก้าอี้แห่งอำนาจและบรรดาศักดิ์เป็น เดิมพัน

การกระจายอำนาจตามรัฐธรรมนูญ...คือการบริหารจัดการการซื้อสิทธิ์ขายเสียงให้เป็นระเบียบแบบแผนและควบคุมประเมินผลได้ถึงระดับตำบลและหมู่บ้าน

ผู้รักษากฎหมาย กลายเป็นเหรียญหน้าเดียว...ที่หายไปอย่างหมดสิ้นคือการเป็นผู้ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด...และบางครั้งยังพัฒนาการไปถึงขั้น...สร้างและกำหนดความไม่ถูกต้อง...เพื่อนำคดีที่เกิดมากำหนดผู้แพ้ชนะในการเลือกตั้ง

เปาบุ้นจิ้นแห่งการตรวจสอบดูแล...เดินแบบขาสั้นข้างยาวข้าง จนเกิดความไม่สมานฉันท์มากมายในหมู่คณะ...บนความแตกต่างของส่วนหนาส่วนบางบน ผิวหน้า

ประชาธิปไตยบ้านเรา การเลือกตั้งที่หวังจะได้...มันจึงเป็นการสร้างเครือข่ายขยายอำนาจ...ของผู้มีอำนาจบริหารจัดการ ไม่ใช่การเลือกคนดีเข้ามาทำหน้าที่ ตัวแทนของประชาชน

มันมีแต่ตัวแทนของอำนาจ

มีแต่ผู้ชั่วร้ายเท่านั้น...ที่สามารถฉกฉวยหยิบใช้อำ นาจเช่นนี้ได้...ผู้สำ นึกดีผู้มีจิตวิญญาณประชาธิปไตยจะกลายเป็นผู้ที่ยืนอยู่หน้าปลายแหลมของมีด...รอวันถูกทำลาย

คนดีอยู่ไม่ได้...มันเป็นที่อยู่ของนักสร้างภาพ..พวกหน้าไหว้หลังหลอก พวกฆาตกรสูทดำ ฯลฯ

ประเทศประกาศการเป็นประชาธิปไตยมาแล้วเกือบ 100 ปี...แต่ที่เราได้มากลับเป็นลัทธิเจ้าผู้ครองนครแบบรัฐเล็กรัฐน้อย

เวียดนามก่อนคอมมิวนิสต์จะครอบครองก็เป็นเช่นนี้...โฮจิมินต์ไม่ใช่คอมมิวนิสต์...แต่เขาใช้คอมมิวนิสต์...เป็นอาวุธปฏิวัติ...เพื่อสร้างชาติญวนใหม่...ญวนของคนจน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น