สนับสนุนการทำกิจกรรม ส่งเสริมประชาธิปไตยของชาวเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์ประสานงานกลาง นปช.แดงเชียงใหม่

ชื่อบัญชี นปช.แดงเชียงใหม่ ธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี 02 0012142 65 7 ( มีผู้รับผิดชอบบัญชี 3 ท่าน )

ติดต่อเรา deangchiangmai@gmail.com

ราบสวัสดี พี่น้องทุกๆท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยือน บล็อค นปช.แดงเชียงใหม่ ขอเรียนชี้แจงสักนิดว่า เรา ”แดงเจียงใหม่” เป็นกลุ่มคนชาวเจียงใหม่ที่เคารพรัก กติกาประชาธิปไตย ต่อสู้และต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบ อยากเห็นประเทศชาติภายภาคหน้า มีความเจริญ ประชาชนรุ่นลูกหลานของเราอยู่อาศัยอย่างร่มเย็นเป็นสุขในประเทศของพวกเราเอง ไม่มีกลุ่มอภิสิทธิ์ชนกลุ่มใดมาสูบเลือดเนื้อ แอบอ้างบุญคุณเฉกเช่นในยุคนี้ที่พวกเราเห็น การที่จะได้รับในสิ่งที่มุ่งหวังก็ต้องมีการต่อสู้แสดงกำลังให้สังคมได้รับรู้ และเพื่อที่จะให้กลุ่มบุคคลที่มีอำนาจในปัจจุบันได้เข้าใจในสังคมที่ก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงไป ไม่อาจฝืนต่อกระแสการพัฒนาของโลก การต่อสู้ร่วมกับผองชนทั่วประเทศในครั้งนี้ เรา “ แดงเจียงใหม่ “ ได้ร่วมต่อสู้ทุกรูปแบบ และในรูปแบบที่ท่านได้เข้ามาร่วมอยู่นี้ คือการเผยแพร่ข่าวสารต่อสังคม เรา “ แดงเจียงใหม่ “ ได้สร้างเวปบล็อคไว้ 2 ที่ คือที่นี่ “ แดงเจียงใหม่” สำหรับการบอกกล่าวในเรื่องทั่วไป และอีกที่หนึ่งคือ “ Daeng ChiangMai “ สำหรับข่าวสารที่เราเห็นว่ามีประโยชน์ต่อการรับรู้ข่าวสารในการร่วมทำกิจกรรมของพี่น้องประชาชน


เชิญร่วมสร้างขวัญ และกำลังใจให้เพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมกันครับ
“แดงเจียงใหม่” " Daeng ChiangMai "

รักประชาธิปไตยไม่เอาเผด็จการ ต่อต้านการรัฐประหารทุกรูปแบบ สร้างขวัญกำลังใจและความสุขเพื่อปวงชน

การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ : สมุดปกขาวโดยสำนักกฎหมาย Amsterdam & Peroff การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ . ไพร่สู้บนเส้นทาง ๗๘ ปี ประชาธิปไตย ( ๒๔๗๕ - ๒๕๕๓ ) จรรยา ยิ้มประเสริฐ Voter's Uprising Thai

วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2554

Smile,Thailand


คำ:แงซาย
ภาพ:GAG LASVEGAS


โอ้ว่า ประชาธิปไตย......

ดั่งกล้าไม้.. อันอับเฉา
ถูกเหยียบยํ่า.. ถูกชำเรา
ดั่งเถ้า.. ธุลีดิน

พอเริ่มแยก แตกหน่อ ก็แสนยาก
ถูกขุดราก ถอนโคน จนหมดสิ้น
คนรดนํ้า พรวนกล้า นํ้าตาริน
กี่ชีพดิ้น ถูกฝัง ถูกสังเวย

ล้มลุก ทุกสมัย ใครขัดขวาง
คนเห็นต่าง พูดไม่ได้ ไม่กล้าเอ่ย
คนร้องถาม ความยุติธรรม เป็นจำเลย
ถูกเย้ย ถากถาง ในสังคม

กี่ครั้ง ประวัติศาสตร์ ถูกกวาดลบ
กี่กองศพ ตายซาก ซุกหมักหมม
เรียกหาคำ ตอบหาย กับสายลม
และความจริง ดิ่งจม เป็นลมลวง

ต้นกล้า ประชาธิปไตย...
เพียงผลิใบ น้อยนิด พลันปลิดร่วง
แค่เงยหน้า อ้าปาก อยากถามทวง
ก็ถูกช่วง ชิงสิทธิ์ เข้าริดรอน

โอ้ว่า สิทธิ เสรีภาพ....
แฝงคราบ.. ยาพิษซ่อน
เผยอหน้า.. มาต่อกร
ถูกต้อน.. นอนขังกรง

เห็นต่าง..ข้างละฝ่าย
ถูกสลาย ยิงไล่ส่ง
แค่คิด.. ก็ปลิดปลง
ไม่จงรัก.. ไม่ภักดี

เสรีภาพ..คือซาบซึ้ง
ห้ามดื้อดึง..ห้ามเสียดสี
เสนอหน้า..ปัญญามี
ต้องทุกข์ยาก ปิดปากพลัน

สิทธิ.. ของปวงชน
มายากล..ของคนปั้น
เสแสร้ง..ตะแบงกัน
ดัดจริต..ประดิษฐ์คำ

โอ้ว่า..ภราดรภาพ
ต้องหมอบราบ.. ก้มกราบซํ้า
ศักดิ์ศรี ถูกยียํ่า
เขาว่ากรรม.. ให้จำทน

ครอบงำ..ทางความคิด
ปกปิด..ความฉ้อฉล
ช่องว่าง..แห่งชั้นชน
คือดอกผล..ศักดินา

ลุกขึ้นเถิด ประชาชน ผู้ประเสริฐ
แม้เราเกิด จากไหน ใช่ไร้ค่า
สมองมี นึกคิด ติดปัญญา
จงหาญกล้า หยุดแบก ''แอกสามานย์''

By Ngaesai

http://thaienews.blogspot.com/2011/01/smilethailand.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น