สนับสนุนการทำกิจกรรม ส่งเสริมประชาธิปไตยของชาวเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์ประสานงานกลาง นปช.แดงเชียงใหม่

ชื่อบัญชี นปช.แดงเชียงใหม่ ธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี 02 0012142 65 7 ( มีผู้รับผิดชอบบัญชี 3 ท่าน )

ติดต่อเรา deangchiangmai@gmail.com

ราบสวัสดี พี่น้องทุกๆท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยือน บล็อค นปช.แดงเชียงใหม่ ขอเรียนชี้แจงสักนิดว่า เรา ”แดงเจียงใหม่” เป็นกลุ่มคนชาวเจียงใหม่ที่เคารพรัก กติกาประชาธิปไตย ต่อสู้และต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบ อยากเห็นประเทศชาติภายภาคหน้า มีความเจริญ ประชาชนรุ่นลูกหลานของเราอยู่อาศัยอย่างร่มเย็นเป็นสุขในประเทศของพวกเราเอง ไม่มีกลุ่มอภิสิทธิ์ชนกลุ่มใดมาสูบเลือดเนื้อ แอบอ้างบุญคุณเฉกเช่นในยุคนี้ที่พวกเราเห็น การที่จะได้รับในสิ่งที่มุ่งหวังก็ต้องมีการต่อสู้แสดงกำลังให้สังคมได้รับรู้ และเพื่อที่จะให้กลุ่มบุคคลที่มีอำนาจในปัจจุบันได้เข้าใจในสังคมที่ก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงไป ไม่อาจฝืนต่อกระแสการพัฒนาของโลก การต่อสู้ร่วมกับผองชนทั่วประเทศในครั้งนี้ เรา “ แดงเจียงใหม่ “ ได้ร่วมต่อสู้ทุกรูปแบบ และในรูปแบบที่ท่านได้เข้ามาร่วมอยู่นี้ คือการเผยแพร่ข่าวสารต่อสังคม เรา “ แดงเจียงใหม่ “ ได้สร้างเวปบล็อคไว้ 2 ที่ คือที่นี่ “ แดงเจียงใหม่” สำหรับการบอกกล่าวในเรื่องทั่วไป และอีกที่หนึ่งคือ “ Daeng ChiangMai “ สำหรับข่าวสารที่เราเห็นว่ามีประโยชน์ต่อการรับรู้ข่าวสารในการร่วมทำกิจกรรมของพี่น้องประชาชน


เชิญร่วมสร้างขวัญ และกำลังใจให้เพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมกันครับ
“แดงเจียงใหม่” " Daeng ChiangMai "

รักประชาธิปไตยไม่เอาเผด็จการ ต่อต้านการรัฐประหารทุกรูปแบบ สร้างขวัญกำลังใจและความสุขเพื่อปวงชน

การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ : สมุดปกขาวโดยสำนักกฎหมาย Amsterdam & Peroff การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ . ไพร่สู้บนเส้นทาง ๗๘ ปี ประชาธิปไตย ( ๒๔๗๕ - ๒๕๕๓ ) จรรยา ยิ้มประเสริฐ Voter's Uprising Thai

วันพุธที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2554

คุยกับสมัชชาสังคมก้าวหน้า: "ฝ่ายซ้าย" ยังคงสู้เพื่อความยุติธรรม

ประวิตร โรจนพฤกษ์

บ่อยครั้งที่ฝ่ายซ้ายกลุ่มเล็กๆ อย่าง "สมัชชาสังคมก้าวหน้า" ถูกปล่อยไว้นอกตัวละครทางการเมืองตัวใหญ่ๆ อย่างกลุ่มการเมืองเสื้อเหลืองและเสื้อแดง และไม่ค่อยถูกพูดถึงในสื่อเท่าใดนัก แม้ว่าพวกเขาจะมีอุดมการณ์ที่ชัดเจนก็ตาม เสาวลักษณ์ โพธิ์งาม หนึ่งในสมาชิกของกลุ่มพูดคุยกับประวิตร โรจนพฤกษ์ ผู้สื่อข่าวเดอะเนชั่น ว่าด้วยเรื่องฝ่ายซ้ายและการเมือง

ประวิตร: จุดยืนของกลุ่มสมัชชาสังคมก้าวหน้าคืออะไร
เสาวลักษณ์: กลุ่มสมัชชาสังคมก้าวหน้ามีนโยบายซึ่งอาจจะเรียกว่าเป็นจุดยืนก็ได้ ก็คือเราต่อต้านให้มีการยกเลิกกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพมาตรา 112 และเราต้องการให้ประเทศไทยมีการบริหารประเทศแบบรัฐสวัสดิการ ให้รัฐเข้ามาดูแลประชาชน ยืมคำ อ.ป๋วย (อึ๊งภากรณ์) ก็คือตั้งแต่ครรภ์มารดาจนถึงเชิงตะกอน อันนี้เป็นหลักการคร่าวๆ และเราต่อต้านรัฐประหาร และช่วงนี้เรารณรงค์เรื่องการปล่อยตัวนักโทษการเมืองโดยไม่มีเงื่อนไข

ดูเหมือนกลุ่มซ้ายทางการเมืองจำนวนมากเลือกไปอยู่ในมุมของขบวนการคนเสื้อแดงเกือบหมดตอนนี้ คุณคิดอย่างไรในเรื่องนี้
มันต้องตั้งคำถามว่าทำไมฝ่ายซ้ายถึงหันไปสนับสนุนกับขบวนการคนเสื้อแดง เพราะว่าขบวนการคนเสื้อแดงเป็นขบวนการที่มีลักษณะเป็นประชาธิปไตยและสิ่งที่ เสื้อแดงถูกกระทำและหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นหลังจากรัฐประหาร 19 ก.ย. 2549 มันทำให้เห็นว่าในสังคมไทยมันมีระบบชนชั้นอย่างแท้จริง มีชนชั้นสูง เป็นพวก elite มีชนชั้นที่เป็นรากหญ้าจริงๆ และการกระทำที่ชนชั้นสูงไม่ยอมรับอำนาจการตัดสินใจของประชาชนต่างหากที่ทำ ให้เราต้องยืนข้างกับประชาชนคนเสื้อแดง

จุดยืนของกลุ่มสมัชชาสังคมก้าวหน้าต่อขบวนการคนเสื้อแดงเป็น อย่างไร จริงๆ แล้วแยกแยะกันออกไหม แล้วมีการแยกแยะระหว่างขบวนการคนเสื้อแดงกับคุณทักษิณ (ชินวัตร) หรือคุณสมบัติ (บุญงามอนงค์) คุณสมยศ (พฤกษาเกษมสุข) หรือไม่
โดยส่วนตัวแล้ว แม้ว่าคนเสื้อแดงจำนวนมากจะนิยมคนอย่าง ดร.ทักษิณ ชินวัตรและมีเสื้อแดงหลายกลุ่มที่ไปกับคุณสมบัติ เรามองว่าสิ่งสำคัญที่สุด สมัชชาสังคมก้าวหน้าหรือคนที่นิยมเรื่องประชาธิปไตยจะต้องสนับสนุนรัฐบาลที่ มาจากการเลือกตั้ง ทักษิณเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง เพราะฉะนั้นการที่คนเสื้อแดงชื่นชมทักษิณอาจจะในแง่ไหนก็ตาม แต่สิ่งสำคัญที่ฝ่ายก้าวหน้าจะต้องทำก็คือ ต้องปกป้องรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง

ส่วนรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนั้นจะมีลักษณะนิสัยไม่ดี ไม่น่ารัก หรืออะไรก็ต่างๆ ก็ใช้กระบวนการเลือกตั้ง หรือกระบวนการจัดการที่มันสามารถเป็นไปได้ตามวิถีระบอบ ประชาธิปไตย กลุ่มสมัชชาสังคมก้าวหน้าเอง หลายคนก็ไม่ได้ชอบทักษิณ ชินวัตร อาจจะวิจารณ์ทักษิณด้วยซ้ำไป แต่ในขณะเดียวกัน เราก็มองว่าสิ่งที่ทักษิณ ชินวัตรทำ เป็นประโยชน์กับประชาชนมากกว่าพรรคการเมืองในรอบ 70 ปี บางคนที่อยู่ในกลุ่มเราก็ชอบทักษิณก็มี บางคนไม่ชอบก็มี

จริงๆ แล้วในความเห็นคุณ คนเสื้อแดงที่เป็นฝ่ายซ้ายทางการเมืองมีน้อยเพียงไร กี่เปอร์เซ็น
น่าจะมีไม่เยอะ คือ ถ้ามองว่าฝ่ายซ้ายหมายถึงฝ่ายที่สนับ สนุนประชาธิปไตย เสื้อแดง 100% เป็นฝ่ายที่สนับสนุนประชาธิปไตย ถ้าฝ่ายซ้ายที่รักความเป็นธรรม ก็ถือว่าเสื้อแดงเป็นฝ่ายซ้าย แต่ขณะเดียวกันฝ่ายซ้ายที่ประกาศตัวว่าเป็นองค์กรฝ่ายซ้ายในเมืองไทย สมาชิกมีไม่เยอะ แต่ก็มีอยู่บ้างพอสมควร เท่าที่เรารู้จัก

มีบางคนมองว่ากลุ่มซ้ายหลอกใช้คนเสื้อแดงเพื่อผลักดันอุดมการณ์ ตัวเอง หรือไม่ก็มีคนวิจารณ์ว่า กลุ่มซ้ายบางคนหลงผิดคิดว่าแดงเป็นฝ่ายซ้าย ซึ่งอาจจะไม่ใช่ ตรงนี้มองว่าอย่างไร
เฉยๆ กับมุมมองนี้ เพราะคือมันมีการโจมตีกันมาว่ามีแกนนำเสื้อแดงที่เป็นฝ่ายซ้ายแล้วก็พยายาม หลอกใช้ฝ่ายขวา นายทุนอย่างฝ่ายขวา โดยส่วนตัวแล้วไม่มีความเห็นในเรื่องนี้ เพราะว่าตราบใดที่เรามีเข็มหลักคือการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยและการลดความ เหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ การต่อต้านสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควร มันก็ว่ากันไปตามขั้นตอน

คิดอย่างไรที่ในประเทศไทยหรือตามรัฐธรรมนูญแล้ว ประชาชนไม่สามารถตั้งพรรคคอมมิวนิสต์หรือพรรคสังคมนิยมอย่างแท้จริงได้ ในขณะที่ประเทศอย่างญี่ปุ่นซึ่งมีกษัตริย์และเป็นระบอบประชาธิปไตยยังสามารถ ตั้งพรรคคอมมิวนิสต์ได้
ส่วนหนึ่งก็คือเราต้องมองว่าคนชั้นนำไม่ยอมให้ประชาชนมีจุดยืนทางการเมือง ได้อย่างชัดเจน แต่อีกส่วนหนึ่งก็คือ ส่วนหนึ่งฝ่ายซ้ายก็อ่อนแอด้วย แต่การอ่อนแอของฝ่ายซ้ายไม่ได้หมายความว่าฝ่ายซ้ายไม่ได้ทำอะไรเลยนะ ในขณะเดียวกัน เราอ่อนแอจากการกระทำของฝ่ายขวามาตลอด ไม่ว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายเยอะแยะต่างๆ มากมาย ก็พยายามที่จะไม่ให้มีพรรคคอมมิวนิสต์หรือการตั้งพรรคคอมมิวนิสต์ เอาง่ายๆ แม้กระทั่งการตั้งพรรคการเมือง มีกฎหมายพรรคการเมืองกำหนดบังคับ มันก็เป็นเรื่องตลกมาก เพราะว่าในประเทศประชาธิปไตย พรรคการเมืองตั้งขึ้นโดยกลุ่มคนเพื่อที่จะสนับสนุนหรือเสนอนโยบายและถ้า ประชาชนไม่เลือก มันก็จะตายไปโดยธรรมชาติของมัน ไม่ต้องให้กฎหมายมาบอกว่าเป็นโมฆะ ยุบ เพราะโดยธรรมชาติ ยุบไปแล้ว ตั้งพรรคการเมืองยังลำบากเลย นับประสาอะไรกับพรรคฝ่ายซ้าย คงต้องฟาดฟันกันไปเยอะ

ทุกวันนี้ดูเหมือนพื้นที่ในการยืนที่สังคมมีให้กับกลุ่มซ้าย อย่างกลุ่มพวกคุณมันมีน้อยมาก สื่อกระแสหลักแทบไม่ให้ความสนใจเลย ตรงนี้คุณรู้สึกอย่างไรและคิดว่าจะแก้ปัญหานี้ได้หรือไม่ในอนาคต
สิ่งหนึ่งเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าฝ่ายซ้ายในเมืองไทยอ่อนแอ แต่ในขณะเดียวกันก็มีความพยายามของพวกเราในการเปิดแนวทางฝ่ายซ้ายก็มี แต่เราต้องยอมรับความจริงว่าระบบเองก็ไปทางขวาหมด ซ้ายแทบจะหายไป แต่เราจะบอกว่าซ้ายในเมืองไทยมันก็ยังพอมี และเราก็จะพยายามกันต่อไปเพื่อที่จะบอกว่าทุนนิยมมันไปไม่ได้แล้ว ไปไม่ไหวแล้ว พอไปไม่ไหวเราก็เสนอแนวทางเรื่องระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม

ในฐานะที่เป็นคนที่มีอุดมการณ์ฝ่ายซ้ายทางการเมืองและอยู่ใน เมืองไทยปี 2553 คุณรู้สึกแปลกแยกหรือโดดเดี่ยวหรือไม่ เพราะส่วนใหญ่อาจจะอ้างว่าการต่อสู้ทางอุดมการณ์จบสิ้นไปแล้ว แม้กระทั่งประเทศอย่างจีนก็กลายเป็นประเทศทุนนิยมเผด็จการ ไม่ใช่สังคมนิยมอย่างที่เคยอ้างว่าเป็น
ไม่โดดเดี่ยวแล้วก็ไม่หดหู่ ก่อนหน้านั้นเราเคยคุยกันเล่นๆ ว่าขบวนการสังคมไทยมันตายไปตั้งแต่หลังหกตุลา หลังพฤษภา แต่พอเกิดการรัฐประหารขึ้นมาผู้คนเสื้อแดงจำนวนมากร่วมกันต่อสู้ สิ่งที่เกิดขึ้นทำให้เห็นว่าที่ไหนไม่มีความเป็นธรรมจริง คนพร้อมจะลุกขึ้นสู้ แม้คนที่ลุกขึ้นสู้อาจจะไม่ใช่ฝ่ายซ้าย หรือไม่ซ้ายไม่ขวา แต่สิ่งที่เกิดขึ้นทำให้เห็นว่า ที่รัฐไทยทำอยู่ทุกวันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ผิดทำนองคลองธรรมที่สุด มีการตายหมู่เป็นทุ่งสังหารราชประสงค์แล้วยังอยู่ได้ และคนก็ยังไม่ยอมแพ้ สิ่งเหล่านี้ต่างหากที่หล่อหลอมขวัญกำลังในการต่อสู้ของฝ่ายซ้ายว่าประชาชน ไม่มีวันสิ้นหวัง เพียงแต่อาจจะรอการขับเคลื่อนการต่อสู้ในทิศทางที่เข้มข้นและมีเอกภาพมาก ขึ้น อาจจะใช้เวลาหลายปีก็ได้ในการต่อสู้

อ่านภาคภาษาอังกฤษที่ http://www.nationmultimedia.com/home/Social-Move-Leftists-still-fighting-for-justice-30145979.html

http://prachatai.com/journal/2011/01/32688

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น