สนับสนุนการทำกิจกรรม ส่งเสริมประชาธิปไตยของชาวเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์ประสานงานกลาง นปช.แดงเชียงใหม่

ชื่อบัญชี นปช.แดงเชียงใหม่ ธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี 02 0012142 65 7 ( มีผู้รับผิดชอบบัญชี 3 ท่าน )

ติดต่อเรา deangchiangmai@gmail.com

ราบสวัสดี พี่น้องทุกๆท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยือน บล็อค นปช.แดงเชียงใหม่ ขอเรียนชี้แจงสักนิดว่า เรา ”แดงเจียงใหม่” เป็นกลุ่มคนชาวเจียงใหม่ที่เคารพรัก กติกาประชาธิปไตย ต่อสู้และต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบ อยากเห็นประเทศชาติภายภาคหน้า มีความเจริญ ประชาชนรุ่นลูกหลานของเราอยู่อาศัยอย่างร่มเย็นเป็นสุขในประเทศของพวกเราเอง ไม่มีกลุ่มอภิสิทธิ์ชนกลุ่มใดมาสูบเลือดเนื้อ แอบอ้างบุญคุณเฉกเช่นในยุคนี้ที่พวกเราเห็น การที่จะได้รับในสิ่งที่มุ่งหวังก็ต้องมีการต่อสู้แสดงกำลังให้สังคมได้รับรู้ และเพื่อที่จะให้กลุ่มบุคคลที่มีอำนาจในปัจจุบันได้เข้าใจในสังคมที่ก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงไป ไม่อาจฝืนต่อกระแสการพัฒนาของโลก การต่อสู้ร่วมกับผองชนทั่วประเทศในครั้งนี้ เรา “ แดงเจียงใหม่ “ ได้ร่วมต่อสู้ทุกรูปแบบ และในรูปแบบที่ท่านได้เข้ามาร่วมอยู่นี้ คือการเผยแพร่ข่าวสารต่อสังคม เรา “ แดงเจียงใหม่ “ ได้สร้างเวปบล็อคไว้ 2 ที่ คือที่นี่ “ แดงเจียงใหม่” สำหรับการบอกกล่าวในเรื่องทั่วไป และอีกที่หนึ่งคือ “ Daeng ChiangMai “ สำหรับข่าวสารที่เราเห็นว่ามีประโยชน์ต่อการรับรู้ข่าวสารในการร่วมทำกิจกรรมของพี่น้องประชาชน


เชิญร่วมสร้างขวัญ และกำลังใจให้เพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมกันครับ
“แดงเจียงใหม่” " Daeng ChiangMai "

รักประชาธิปไตยไม่เอาเผด็จการ ต่อต้านการรัฐประหารทุกรูปแบบ สร้างขวัญกำลังใจและความสุขเพื่อปวงชน

การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ : สมุดปกขาวโดยสำนักกฎหมาย Amsterdam & Peroff การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ . ไพร่สู้บนเส้นทาง ๗๘ ปี ประชาธิปไตย ( ๒๔๗๕ - ๒๕๕๓ ) จรรยา ยิ้มประเสริฐ Voter's Uprising Thai

วันเสาร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2554

กวีตีนแดง : หนุ่มสาวเอย...เจ้าเคยหรือยัง โดย เพียงคำ ประดับความ


Fri, 2011-01-21 20:04

เพียงคำ ประดับความ

หนุ่มสาวเอย เจ้าเคยหรือยัง

สู้เพื่อสร้าง โลกใหม่ใฝ่ฝัน

เพื่อดอกไม้บาน ต้านแสงตะวัน

เราเขาเธอฉัน เท่ากันทุกคน

หนุ่มสาวเอย เจ้าเคยใช่ไหม

เห็นผู้ยากไร้ ตายข้างถนน

ผู้ถูกกดขี่ แววตาที่ทุกข์ทน

เห็นใช่ไหมสายฝน ปนเลือดหยดหยาดมา

หนุ่มสาวเอย เจ้าเคยรู้ใช่ไหม

สายลมชนิดใด ให้หวนร่ำหา

เมล็ดพันธุ์ใด หยั่งรากไว้กลางท้องนา

ไหวใดดอกไม้ป่า ผลิท้าแรงลมบน

หนุ่มสาวเอย เจ้าเคยเชื่อใช่ไหม

เราจักจุดดวงไฟ ส่องทางไปทุกแห่งหน

จักทอดกายลงต้าน ทวนทานสายน้ำวน

จักพลีร่างเป็นทางทน ให้มวลชนฝ่าข้ามไป

หนุ่มสาวเอย เจ้าเคยหรือยัง

ลุกขึ้นสู้เพื่อสร้าง โลกแห่งฝันใฝ่

ลบรอยคราบน้ำตา ประชาราษฎร์ผู้ยากไร้

หยัดยืนอย่างท้าทาย มอบหัวใจให้ชาวนา

หนุ่มสาวเอย เจ้าเคยหรือยัง

ตายเพื่อสร้าง สังคมก้าวหน้า

ยืนยันสิทธิเสรี วิถีมวลประชา

หนุ่มสาวเอยลุกขึ้นมา เปลี่ยนโลกใหม่ด้วยมือเรา

เพียงคำ ประดับความ

21 มกราคม 2554

หมายเหตุ บทกวีนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากการปฏิวัติดอกมะลิ (Jasmine Revolution) ที่ตูนิเซีย และบทเพลงหนุ่มสาวเสรี ของ สุจิตต์ วงษ์เทศ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น