สนับสนุนการทำกิจกรรม ส่งเสริมประชาธิปไตยของชาวเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์ประสานงานกลาง นปช.แดงเชียงใหม่

ชื่อบัญชี นปช.แดงเชียงใหม่ ธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี 02 0012142 65 7 ( มีผู้รับผิดชอบบัญชี 3 ท่าน )

ติดต่อเรา deangchiangmai@gmail.com

ราบสวัสดี พี่น้องทุกๆท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยือน บล็อค นปช.แดงเชียงใหม่ ขอเรียนชี้แจงสักนิดว่า เรา ”แดงเจียงใหม่” เป็นกลุ่มคนชาวเจียงใหม่ที่เคารพรัก กติกาประชาธิปไตย ต่อสู้และต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบ อยากเห็นประเทศชาติภายภาคหน้า มีความเจริญ ประชาชนรุ่นลูกหลานของเราอยู่อาศัยอย่างร่มเย็นเป็นสุขในประเทศของพวกเราเอง ไม่มีกลุ่มอภิสิทธิ์ชนกลุ่มใดมาสูบเลือดเนื้อ แอบอ้างบุญคุณเฉกเช่นในยุคนี้ที่พวกเราเห็น การที่จะได้รับในสิ่งที่มุ่งหวังก็ต้องมีการต่อสู้แสดงกำลังให้สังคมได้รับรู้ และเพื่อที่จะให้กลุ่มบุคคลที่มีอำนาจในปัจจุบันได้เข้าใจในสังคมที่ก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงไป ไม่อาจฝืนต่อกระแสการพัฒนาของโลก การต่อสู้ร่วมกับผองชนทั่วประเทศในครั้งนี้ เรา “ แดงเจียงใหม่ “ ได้ร่วมต่อสู้ทุกรูปแบบ และในรูปแบบที่ท่านได้เข้ามาร่วมอยู่นี้ คือการเผยแพร่ข่าวสารต่อสังคม เรา “ แดงเจียงใหม่ “ ได้สร้างเวปบล็อคไว้ 2 ที่ คือที่นี่ “ แดงเจียงใหม่” สำหรับการบอกกล่าวในเรื่องทั่วไป และอีกที่หนึ่งคือ “ Daeng ChiangMai “ สำหรับข่าวสารที่เราเห็นว่ามีประโยชน์ต่อการรับรู้ข่าวสารในการร่วมทำกิจกรรมของพี่น้องประชาชน


เชิญร่วมสร้างขวัญ และกำลังใจให้เพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมกันครับ
“แดงเจียงใหม่” " Daeng ChiangMai "

รักประชาธิปไตยไม่เอาเผด็จการ ต่อต้านการรัฐประหารทุกรูปแบบ สร้างขวัญกำลังใจและความสุขเพื่อปวงชน

การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ : สมุดปกขาวโดยสำนักกฎหมาย Amsterdam & Peroff การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ . ไพร่สู้บนเส้นทาง ๗๘ ปี ประชาธิปไตย ( ๒๔๗๕ - ๒๕๕๓ ) จรรยา ยิ้มประเสริฐ Voter's Uprising Thai

วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ใครได้ใครเสีย โดย กาหลิบ


คอลัมน์ เมืองไทยหรือเมืองใคร?

เรื่อง ใครได้ใครเสีย

โดย กาหลิบ


ศักดินา-อำมาตย์ไทยดีใจกันยกใหญ่ เมื่อได้ยินข่าวว่าคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือ UNSC ลง มติไม่รับพิจารณาปัญหาสถานการณ์ชายแดนและเหตุปะทะหลายรอบระหว่างไทยและ กัมพูชา แต่กลับแนะนำให้สมาคมประชาชาติตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน (ASEAN) เป็นผู้รับเรื่องแทน


เขา คงนึกว่าเป็นชัยชนะ จึงรีบแข่งกันออกข่าวกันละล่ำละลักในทำนองว่า กัมพูชาหน้าแตกสลายเสียแล้วในองค์การสหประชาชาติ แล้วก็รีบส่งข่าวไปยังคนใหญ่บนตึกสูงว่าเป็นผลงานของตน


นี่ คือธรรมชาติของระบอบศักดินา-อำมาตยาธิปไตยไทยในยามกระแสน้ำเชี่ยวใกล้ เปลี่ยนแปลง ใครหาเสียงใส่ตัวอย่างไรได้ก็ต้องรีบทำ ถึงเวลาเขากระดิกนิ้วให้ยุบ ยึด หรือยืด (อายุรัฐบาล) ออกไป ตัวเองจะได้ส่วนแบ่งแห่งอำนาจนั้นบ้าง


ประเด็นคือเรื่องนี้เป็นชัยชนะของใครกันแน่?


เรา รู้กันดีว่างานแบบนี้คือภารกิจของกระทรวงการต่างประเทศไทย ซึ่งมีสภาพจริงเป็นกระทรวงกิจการภายนอกของระบอบศักดินา-อำมายาธิปไตยมา ตั้งแต่ต้น พี่น้องคนไทยในต่างประเทศที่จำเป็นต้องขอพึ่งบริการของสถานเอกอัครราชทูตไทย สถานกงสุลใหญ่ไทย หรืออื่นๆ จะรู้ซึ้งว่าข้าราชการในทุกระดับ ลูกจ้างและพนักงานของรัฐทุกหน้าที่ที่สังกัดกระทรวงนี้ เขามิได้มีหัวใจบริการมวลชนคนเดินดินแต่อย่างใดเลย

บ่อยครั้งที่คนไทยต้องสะเทือนใจกลับออกมาด้วยความรู้สึกว่าเป็นประชาชนชั้นสอง


ผลจากการนี้ทำให้การวิ่งเต้นแลกเปลี่ยนผลประโยชน์เพื่อขอให้ UNSC มี มติเช่นนั้นเกิดขึ้น จะเรียกว่าเป็นผลงานทางการทูตเพื่อเอาใจผู้มีอำนาจในเมืองไทยก็ได้ สายพันธุ์อย่างนี้ก็ชัดเจน มิฉะนั้นเขาจะตั้งเอาคนอย่าง นายกิตติพงศ์ ณ ระนอง ก้นกุฏิของ นายกษิต ภิรมย์ เป็นเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การสหประชาชาติทำไมตั้งแต่ต้น


แต่ผลประโยชน์ที่เขาได้รับก็มีเพียงเท่านั้น


ใน กรอบอาเซียนก็ไม่ได้แปลว่าความกระหายสงครามของระบอบไทยจะไม่ถูกฉีกหน้ากาก ตรงกันข้าม ขณะนี้ประเทศส่วนใหญ่ในอาเซียนเขากำลังมองระบอบโบราณของไทยอย่างรังเกียจ สื่อไทยหากมีจรรยาบรรณหลงเหลืออยู่ในตัวบ้าง ก็ควรเสนอความจริงให้คนไทยทั่วประเทศเขารู้ว่าเสียงข้างมากในอาเซียนวันนี้ เป็นของฝ่ายกัมพูชา


การ ขุดความขัดแย้งชายแดนที่เก่าสุดกู่มาหาเรื่องจนเกิดการรบพุ่งกับกัมพูชา แปลว่าจากนี้ไป เจ้าของระบอบไทยก็สามารถเปิดสงครามกับเมียนมาร์ ลาว และมาเลเซียได้ทุกเมื่อ คนไทยส่วนมากยังไม่รู้ว่าเขตแดนทั้งสามด้านที่ติดต่อกับไทยล้วนมีกรณีพิพาท กันทั้งนั้น ไม่มีเว้นเลยแม้แต่ด้านเดียว


กระทรวงการต่างประเทศไทยเก่งขนาดไหน ก็ลองพิจารณาดู เพื่อนบ้านรอบไทยทั้งสี่ทิศล้วนมีปัญหากับไทยและเกลียดชังรัฐบาลไทยทั้งสิ้น


เมื่อ การณ์เป็นเช่นนี้ แถมด้วยความเห็นใจฝ่ายประชาธิปไตยที่แสดงออกชัดโดยฟิลิปปินส์กับบรูไนในฐานะ สมาชิกอาเซียน เท่ากับว่าอย่างน้อยมีสมาชิกอาเซียนหกประเทศแล้วที่เขาพร้อมแสดงจุดยืนเช่น เดียวกับกัมพูชา


แล้วเวียดนามอีกเล่า ใครคิดว่าเขาจะหันมาเห็นใจรัฐบาลไทย คนๆ นั้นก็คงปัญญาอ่อน

สิริ รวมแล้วก็ ๗ ประเทศ สิงคโปร์นั้นเขาบำเพ็ญตนเป็นพ่อค้าก็ปล่อยเขาไป อินโดนีเซียดำรงฐานะเป็นประธานอาเซียนในปีนี้อยู่ ก็ขอให้ทำหน้าที่เป็นประธานไป ไม่ต้องแสดงจุดยืน

แต่ทั้งหมดนี้ก็ยังมิใช่ประเด็นหัวใจของเรื่อง


มติ คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ส่งเรื่องไปยังอาเซียนนั้น แท้ที่จริงมีความหมายว่าสถานะในกรรมสิทธิ์เหนือปราสาทพระวิหารมิได้เปลี่ยน แปลงไปเลย เพราะไม่ได้มีหลักการใหม่ใดๆ มามอบให้

ใน นาทีนี้ องค์การสหประชาชาติจึงยังยืนยันว่า กรรมสิทธิ์เหนือปราสาทพระวิหารยังเป็นของชาวกัมพูชา และกระบวนการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกก็ควรจะดำเนินต่อไปตามที่ยูเนสโกเสนอ


ทหาร หาญและพี่น้องประชาชนที่ระบอบโบราณของไทยบังคับให้ไปตาย ร่างกายพิการ และบาดเจ็บหนักบ้างเบาบ้างอยู่ที่ชายแดนด้านอำเภอกันทรลักษณ์ จึงเป็นความสูญเสียฟรี โดยที่ประเทศไทยไม่ได้อะไรกลับคืนมาเลยแม้แต่น้อยนิดจากงานนี้


เจ็บใจไหมครับ คนไทยที่รักชาติอย่างแท้จริง ไม่ใช่รักชาติจนน้ำลายไหลทั้งหลาย

คราวหน้าเขาสั่งยิง เปลี่ยนเป้าหมายกันสักทีดีไหมท่าน?

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น