สนับสนุนการทำกิจกรรม ส่งเสริมประชาธิปไตยของชาวเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์ประสานงานกลาง นปช.แดงเชียงใหม่

ชื่อบัญชี นปช.แดงเชียงใหม่ ธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี 02 0012142 65 7 ( มีผู้รับผิดชอบบัญชี 3 ท่าน )

ติดต่อเรา deangchiangmai@gmail.com

ราบสวัสดี พี่น้องทุกๆท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยือน บล็อค นปช.แดงเชียงใหม่ ขอเรียนชี้แจงสักนิดว่า เรา ”แดงเจียงใหม่” เป็นกลุ่มคนชาวเจียงใหม่ที่เคารพรัก กติกาประชาธิปไตย ต่อสู้และต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบ อยากเห็นประเทศชาติภายภาคหน้า มีความเจริญ ประชาชนรุ่นลูกหลานของเราอยู่อาศัยอย่างร่มเย็นเป็นสุขในประเทศของพวกเราเอง ไม่มีกลุ่มอภิสิทธิ์ชนกลุ่มใดมาสูบเลือดเนื้อ แอบอ้างบุญคุณเฉกเช่นในยุคนี้ที่พวกเราเห็น การที่จะได้รับในสิ่งที่มุ่งหวังก็ต้องมีการต่อสู้แสดงกำลังให้สังคมได้รับรู้ และเพื่อที่จะให้กลุ่มบุคคลที่มีอำนาจในปัจจุบันได้เข้าใจในสังคมที่ก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงไป ไม่อาจฝืนต่อกระแสการพัฒนาของโลก การต่อสู้ร่วมกับผองชนทั่วประเทศในครั้งนี้ เรา “ แดงเจียงใหม่ “ ได้ร่วมต่อสู้ทุกรูปแบบ และในรูปแบบที่ท่านได้เข้ามาร่วมอยู่นี้ คือการเผยแพร่ข่าวสารต่อสังคม เรา “ แดงเจียงใหม่ “ ได้สร้างเวปบล็อคไว้ 2 ที่ คือที่นี่ “ แดงเจียงใหม่” สำหรับการบอกกล่าวในเรื่องทั่วไป และอีกที่หนึ่งคือ “ Daeng ChiangMai “ สำหรับข่าวสารที่เราเห็นว่ามีประโยชน์ต่อการรับรู้ข่าวสารในการร่วมทำกิจกรรมของพี่น้องประชาชน


เชิญร่วมสร้างขวัญ และกำลังใจให้เพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมกันครับ
“แดงเจียงใหม่” " Daeng ChiangMai "

รักประชาธิปไตยไม่เอาเผด็จการ ต่อต้านการรัฐประหารทุกรูปแบบ สร้างขวัญกำลังใจและความสุขเพื่อปวงชน

การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ : สมุดปกขาวโดยสำนักกฎหมาย Amsterdam & Peroff การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ . ไพร่สู้บนเส้นทาง ๗๘ ปี ประชาธิปไตย ( ๒๔๗๕ - ๒๕๕๓ ) จรรยา ยิ้มประเสริฐ Voter's Uprising Thai

วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ความมั่นคงของแดงสยาม โดย กาหลิบ


คอลัมน์ เมืองไทยหรือเมืองใคร?

เรื่อง ความมั่นคงของแดงสยาม

โดย กาหลิบ

น่า ประหลาดใจจริงๆ สำหรับแดงสยาม ซึ่งเป็นกลุ่มผู้สนับสนุนแนวความคิดปฏิวัติประชาธิปไตยไทยในขณะนี้ หลังการดักจับกุมตัว นายสุรชัย ด่านวัฒนานุสรณ์ หรืออาจารย์สุรชัย แซ่ด่าน ผู้ทำหน้าที่ประธานแดงสยามในข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพแล้ว มวลชนผู้สนับสนุนทั้งหลาย ถึงจะรู้สึกเศร้าใจและเกิดความรวนเรอยู่ในใจบ้างก็กลับเดินหน้าต่ออย่างไม่ สะทกสะท้าน ผู้มีแนวความคิดแดงสยามยังนัดหมายรวมกันต่อไปทั่วประเทศและในต่างประเทศ มีทั้งกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ แถมยังวางงานทั้งเปิดเผยและปิดลับกันอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง เหมือนจะบอกให้ฝ่ายศักดินา-อำมาตย์ได้รู้ทีเดียวว่า เดินเกมผิดไปแล้วด้วยการจับกุมอาจารย์สุรชัย

เมื่อ หนึ่งขวบปีที่แล้วพอดิบพอดี คือวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๓ แดงสยามประกาศตัวกลางท้องสนามหลวงอย่างกึกก้องท่ามกลางผู้สนับสนุนตาสว่าง จำนวนมาก คำประกาศในค่ำคืนนั้นยังคงเป็นหลักของวันนี้ ละจะเป็นหลักเรื่อยไปจนกว่างานปฏิวัติประชาธิปไตยยไทยสัมฤทธิ์ผล ลองอ่านทบทวนดูอีกสักครั้งแล้วจะรู้เองว่าแดงสยามเสนอแนวคิดใดต่อสังคมไทย และเหตุใดแนวทางอื่นที่น้อยไปกว่านี้จะประสบความล้มเหลวในการสร้าง ประชาธิปไตยอันแท้จริง:

คำประกาศแดงสยาม

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๓

แดง สยามกำเนิดขึ้นในเมืองไทยแล้ว ตามสิทธิ เสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของปวงชนชาวไทย โดยไม่ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ใด คนไทยทุกคนที่เคารพในตนเองและผู้อื่น ด้วยจิตใจอันเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง คือสมาชิกโดยธรรมชาติของแดงสยาม

นาน มาแล้วที่คนไทยถูกปฏิเสธสิทธิ เสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยตกเป็นเครื่องมือของการโฆษณาชวนเชื่อด้วยอำนาจรัฐแบบเผด็จการ จนลุ่มหลงในทิศทางอันเป็นมิจฉาทิฐิ ระบบใดๆ ที่ถูกสร้างขึ้นมาในระบอบอันฉ้อฉล ย่อมนำมาซึ่งความเสื่อมทั้งของสังคมและสมาชิกทุกผู้ทุกนาม

เรา ถูกทำให้เชื่อว่าคนไทยไม่ต้องการความเปลี่ยนแปลง ทั้งๆ ที่ความเปลี่ยนแปลงสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ทางประวัติศาสตร์และปรัชญาพื้นฐานของ ระบอบประชาธิปไตย

เราถูกทำให้เชื่อว่าประชาธิปไตยเป็นสิ่งเลวร้าย พรรคการเมืองไม่ใช่ทางออก สู้ระบอบเผด็จการอำมาตยาธิปไตยไม่ได้

เรา ถูกทำให้เชื่อว่าเศรษฐกิจอุปถัมภ์แบบอำมาตย์เป็นครรลองหลักของวิถีไทย ทั้งๆ ที่ผู้ชี้นำดำรงสภาพอยู่ในทุนนิยมชนิดล้าหลังและกำปัจจัยที่บันดาลความ มั่งคั่งทางเศรษฐกิจไว้ทั้งหมด

เรา ถูกทำให้เชื่อว่าเมืองไทยเป็นประชาธิปไตยแล้ว ทั้งๆ ที่กองทัพ ตุลาการ พรรคการเมือง ระบบราชการ ระบบการศึกษา สื่อมวลชน เป็นต้น ล้วนสนับสนุนความเป็นเผด็จการแทบทุกมิติ

แดง สยามต้องการให้ปวงชนชาวไทยได้รับสิทธิ เสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยต่อสู้เพื่อให้เกิดประชาธิปไตยแท้จริงขึ้นในบ้านเมืองและจะต่อสู้โดยไม่ หยุดยั้งถึงจะใช้เวลานานขนาดข้ามรุ่นข้ามสมัย

โดยประชาธิปไตยที่แท้จริงนั้น ต้องมีปัจจัยชี้ขาดดังต่อไปนี้

๑. อำนาจสูงสุดต้องเป็นของปวงชนชาวไทย

๒. บุคคลต้องมีเสรีภาพอันบริบูรณ์

๓. สังคมต้องเสมอภาค

๔. กฎมายต้องศักดิ์สิทธิ์และเป็นธรรมด้วยมาตรฐานเดียวกัน

๕. ผู้ถืออำนาจรัฐแทนประชาชนต้องมาจากการเลือกตั้ง

ขอ เชิญปวงชนชาวไทยได้ตื่นขึ้นรับความสว่างอันเกิดขึ้นจากระบอบประชาธิปไตย และเห็นความมืดมนของฝ่ายเผด็จการที่ครอบงำสังคมไทยมาจนกระทั่งปัจจุบัน เพื่อสร้างสังคมประชาธิปไตยแท้จริงขึ้นเพื่อตัวเราและปวงชนชาวไทยรุ่นต่อๆ ไป

นี่คือภารกิจ แดงสยาม”.

*******************************************************************************

นั่น คือคำอธิบายว่าแดงสยามต้องการสิ่งใด และเหตุใดแนวคิดแดงสยามจะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นหลังจากที่ระบอบศักดินา-อำมาตย์ ตัดสินใจส่ง พลตรีสนั่น ขจรประศาสน์ มา ปรองดองกับบางคนในหมู่ พวกเราและหันมาฆ่าฟันแดงสยามด้วยอำนาจรัฐโดยหวังให้ราบคาบ

มวล ชนแดงสยามก็คือมวลชน นปช. แดงทั้งแผ่นดิน เพียงจบการศึกษาระดับมัธยมแล้วมาต่อในระดับอุดมศึกษา เพิ่มความเข้าใจทางสังคมตามความตาสว่างเท่านั้นเอง

ถึงเวลาและได้สติ เราค่อยมารวมกันก็ได้ครับ.

http://www.democracy100percent.blogspot.com/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น