สนับสนุนการทำกิจกรรม ส่งเสริมประชาธิปไตยของชาวเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์ประสานงานกลาง นปช.แดงเชียงใหม่

ชื่อบัญชี นปช.แดงเชียงใหม่ ธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี 02 0012142 65 7 ( มีผู้รับผิดชอบบัญชี 3 ท่าน )

ติดต่อเรา deangchiangmai@gmail.com

ราบสวัสดี พี่น้องทุกๆท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยือน บล็อค นปช.แดงเชียงใหม่ ขอเรียนชี้แจงสักนิดว่า เรา ”แดงเจียงใหม่” เป็นกลุ่มคนชาวเจียงใหม่ที่เคารพรัก กติกาประชาธิปไตย ต่อสู้และต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบ อยากเห็นประเทศชาติภายภาคหน้า มีความเจริญ ประชาชนรุ่นลูกหลานของเราอยู่อาศัยอย่างร่มเย็นเป็นสุขในประเทศของพวกเราเอง ไม่มีกลุ่มอภิสิทธิ์ชนกลุ่มใดมาสูบเลือดเนื้อ แอบอ้างบุญคุณเฉกเช่นในยุคนี้ที่พวกเราเห็น การที่จะได้รับในสิ่งที่มุ่งหวังก็ต้องมีการต่อสู้แสดงกำลังให้สังคมได้รับรู้ และเพื่อที่จะให้กลุ่มบุคคลที่มีอำนาจในปัจจุบันได้เข้าใจในสังคมที่ก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงไป ไม่อาจฝืนต่อกระแสการพัฒนาของโลก การต่อสู้ร่วมกับผองชนทั่วประเทศในครั้งนี้ เรา “ แดงเจียงใหม่ “ ได้ร่วมต่อสู้ทุกรูปแบบ และในรูปแบบที่ท่านได้เข้ามาร่วมอยู่นี้ คือการเผยแพร่ข่าวสารต่อสังคม เรา “ แดงเจียงใหม่ “ ได้สร้างเวปบล็อคไว้ 2 ที่ คือที่นี่ “ แดงเจียงใหม่” สำหรับการบอกกล่าวในเรื่องทั่วไป และอีกที่หนึ่งคือ “ Daeng ChiangMai “ สำหรับข่าวสารที่เราเห็นว่ามีประโยชน์ต่อการรับรู้ข่าวสารในการร่วมทำกิจกรรมของพี่น้องประชาชน


เชิญร่วมสร้างขวัญ และกำลังใจให้เพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมกันครับ
“แดงเจียงใหม่” " Daeng ChiangMai "

รักประชาธิปไตยไม่เอาเผด็จการ ต่อต้านการรัฐประหารทุกรูปแบบ สร้างขวัญกำลังใจและความสุขเพื่อปวงชน

การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ : สมุดปกขาวโดยสำนักกฎหมาย Amsterdam & Peroff การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ . ไพร่สู้บนเส้นทาง ๗๘ ปี ประชาธิปไตย ( ๒๔๗๕ - ๒๕๕๓ ) จรรยา ยิ้มประเสริฐ Voter's Uprising Thai

วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

สิ่งปรารถนาจะเห็นในปัจจุบันหรืออนาคตอันไม่ไกลนัก..


Thu, 2011-02-17 06:09


ชัยวัฒน์ สุรวิชัย


จุดดอกไม้ธูปเทียนเวียนไหว้ ขออธิษฐานได้เห็นสิ่งปรารถนา

ด้วยรักจริงหวังดีฝากมา ถึงแก้วตายาหยีสองคน


หนึ่ง รัฐบาลมาร์ค
กองทัพ : สามารถปกป้องอธิปไตยชายแดนของไทย-กัมพูชา นำสันติภาพกลับมา

ยอมรับบทบาทด้านบวกของพธม. ที่ผลักดันให้รัฐบาลกล้ายืนหยัดรักษาอธิปไตยไทย

อย่าสลายการชุมนุมไม่ว่า เหลือง แดง หากไม่ก่อความรุนแรงยึดสถานที่เผาเมือง

สังคยานาข้อมูลแนวคิดของ ข้าราชการกระทรวงต่างประเทศ: ผู้กำหนดอธิปไตยไทย

กล้าจัดการเด็ดขาด ปลดรัฐมนตรีชั่วและข้าราชการเลว โดยร่วมมือกับประชาชน

กล้าปฎิรูปการเมือง-การเลือกตั้ง โดยการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับเพื่อประชาชน


สอง พธม.
ร่วมมือกับรัฐบาลในการรักษาปกป้องอธิปไตยไทย เพราะเป็นภารกิจของคนไทยทุกฝ่าย

( การคัดค้านการคอร์รับชันโกงกินและการใช้อำนาจไม่เป็นธรรมฯของรัฐบาล ต้องทำต่อไป)

ทำหน้าที่ในการขจัดอิทธิพลของระบบทุนสามานย์ทักษิณ(ที่เป็นศัตรูหลักของประชาชน)และ

คัดค้านต่อต้านเผด็จการทหาร(การรัฐประหารฯ)และเผด็จการรัฐสภาเลือกตั้งโดยอำนาจทุน

ทำหน้าที่ในการรักษาการปกครองแบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข(โดย)

ผลักดันให้รัฐบาลฝ่ายค้านฝ่ายนิติบัญญัติและทุกฝ่ายปฏิรูปการเมืองการเลือกตั้งเพื่อประชาชน

สำหรับประชาชนไทย: นี่เป็นโอกาสดียิ่ง ที่จะได้ ทำหน้าที่อันยิ่งใหญ่สำคัญของประเทศ

*การรักษาปกป้องอธิปไตยไทย

โดย :สนับสนุน รัฐบาลกองทัพ ,พธมและทุกฝ่าย ได้หน้าที่อันเป็นภารกิจที่มีเกียรติของคนไทย

*การรักษาสนันสนุนระบบประชาธิปไตยที่แท้จริง ให้เกิดขึ้นเพื่อผลประโยชน์ของประชาชน-ประเทศ

อย่าทำเป็น จ่าเฉย ตั้งโชว์ยืนนิ่งตะเบ๊ะมือ นะจ๊ะที่รักจ๋า …………….

http://prachatai.com/journal/2011/02/33151

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น