สนับสนุนการทำกิจกรรม ส่งเสริมประชาธิปไตยของชาวเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์ประสานงานกลาง นปช.แดงเชียงใหม่

ชื่อบัญชี นปช.แดงเชียงใหม่ ธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี 02 0012142 65 7 ( มีผู้รับผิดชอบบัญชี 3 ท่าน )

ติดต่อเรา deangchiangmai@gmail.com

ราบสวัสดี พี่น้องทุกๆท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยือน บล็อค นปช.แดงเชียงใหม่ ขอเรียนชี้แจงสักนิดว่า เรา ”แดงเจียงใหม่” เป็นกลุ่มคนชาวเจียงใหม่ที่เคารพรัก กติกาประชาธิปไตย ต่อสู้และต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบ อยากเห็นประเทศชาติภายภาคหน้า มีความเจริญ ประชาชนรุ่นลูกหลานของเราอยู่อาศัยอย่างร่มเย็นเป็นสุขในประเทศของพวกเราเอง ไม่มีกลุ่มอภิสิทธิ์ชนกลุ่มใดมาสูบเลือดเนื้อ แอบอ้างบุญคุณเฉกเช่นในยุคนี้ที่พวกเราเห็น การที่จะได้รับในสิ่งที่มุ่งหวังก็ต้องมีการต่อสู้แสดงกำลังให้สังคมได้รับรู้ และเพื่อที่จะให้กลุ่มบุคคลที่มีอำนาจในปัจจุบันได้เข้าใจในสังคมที่ก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงไป ไม่อาจฝืนต่อกระแสการพัฒนาของโลก การต่อสู้ร่วมกับผองชนทั่วประเทศในครั้งนี้ เรา “ แดงเจียงใหม่ “ ได้ร่วมต่อสู้ทุกรูปแบบ และในรูปแบบที่ท่านได้เข้ามาร่วมอยู่นี้ คือการเผยแพร่ข่าวสารต่อสังคม เรา “ แดงเจียงใหม่ “ ได้สร้างเวปบล็อคไว้ 2 ที่ คือที่นี่ “ แดงเจียงใหม่” สำหรับการบอกกล่าวในเรื่องทั่วไป และอีกที่หนึ่งคือ “ Daeng ChiangMai “ สำหรับข่าวสารที่เราเห็นว่ามีประโยชน์ต่อการรับรู้ข่าวสารในการร่วมทำกิจกรรมของพี่น้องประชาชน


เชิญร่วมสร้างขวัญ และกำลังใจให้เพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมกันครับ
“แดงเจียงใหม่” " Daeng ChiangMai "

รักประชาธิปไตยไม่เอาเผด็จการ ต่อต้านการรัฐประหารทุกรูปแบบ สร้างขวัญกำลังใจและความสุขเพื่อปวงชน

การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ : สมุดปกขาวโดยสำนักกฎหมาย Amsterdam & Peroff การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ . ไพร่สู้บนเส้นทาง ๗๘ ปี ประชาธิปไตย ( ๒๔๗๕ - ๒๕๕๓ ) จรรยา ยิ้มประเสริฐ Voter's Uprising Thai

วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

นี่คือความชั่วร้าย.. เพราะคนต้นคิดมันชั่วร้าย

poonnook

นับตั้งแต่เกิดปรากฏการณ์ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ขึ้นในประเทศไทยประมาณปลายปี 2547 จนถึงปัจจุบันปี 2554 ประเทศไทยไม่เคยได้รับประโยชน์ใดๆ ในทางสร้างสรรค์จากกลุ่มพันธมิตรนี้เลยแม้แต่น้อย.. การปลุกระดมให้พี่น้องประชาชนในชาติเกิดความแตกแยกด้วยการให้ข้อมูลผิดๆ และใช้ วาทกรรม ในการปลุกเร้าให้คนไทยที่เป็นคนรักความยุติธรรม ออกมาแสดงตนว่าเป็นคนรักชาติและร่วมการชุมนุมกับกลุ่มพันธมิตร เพื่อล้มล้างอำนาจรัฐที่เป็นของประชาชนที่ผ่านมา... นี่คือความชั่วร้าย


พันธมิตร ประชาชนเพื่อประชาธิปไตย โดยการนำของ สนธิ..จำลอง..เป็นตัวหลัก ได้กลายเป็นเงื่อนไขหลักที่ทำให้ประเทศไทยที่กำลังพัฒนาไปอย่างก้าวกระโดด.. ต้องถูกผลักให้ตกลงไปในเหวแห่งความมืดมนอย่างไม่รู้ว่าจะได้กลับคืนมาได้อีก เมื่อไร และกองทัพก็ใช้เงื่อนไขนี้เป็นสาเหตุหนึ่งในการทำรัฐประหารในวันที่ 19 กันยายน 2549 ... นี่คือความชั่วร้าย



พันธมิตร ประชาชนเพื่อประชาธิปไตย.. ประกาศตัวว่าต้องการให้ประเทศไทยมีการปกครองแบบประชาธิปไตย อันมีรัฐบาลที่เป็นนิติรัฐ.. และมีธรรมาภิบาล.. แต่ทว่าเมื่อเกิดการรัฐประหารล้มล้างรัฐบาลประชาธิปไตย กลับโห่ร้องแสดงความชื่นชมยินดี.. นำเอาดอกไม้ไปมอบให้กับทหารที่ ทำลายการปกครองในระบอบประชาธิปไตย พฤติกรรมเยี่ยงนี้คงไม่อาจจะบอกได้ว่าเป็นการชุมนุมเพื่อประชาธิปไตย นอกจากจะบอกว่าเป็นการชุมนุมเพื่อ ล้มล้างประชาธิปไตย.. นี่คือความชั่วร้าย


พันธมิตร ประชาชนเพื่อประชาธิปไตย.. นำมวลชนเข้ายึดทำเนียบรัฐบาลขัดขวางการทำงานของรัฐบาลที่มาจากประชาชนในทุก วิถีทาง ปิดล้อมรัฐสภาไม่ให้มีการประชุมสภา.. เข้ายึดสถานีโทรทัศน์ NBT และนำมวลชนชุมนุมเพื่อหาเหตุให้มีการล้มรัฐบาลของ พรรคพลังประชาชน.. ที่เกิดขึ้นภายหลังมีการรัฐประหารแล้ว.. นี่คือความชั่วร้าย


พันธมิตร ประชาชนเพื่อประชาธิปไตย.. บุกเข้ายึดสนามบินดอนเมือง และสุวรรณภูมิ ทำให้เศรษฐกิจของชาติพังทลายลงในทันทีนับหลายแสนล้านบาท.. ธุรกิจการค้าของประชาชน รวมถึงนักท่องเที่ยวที่จะต้องเดินทางไปมา ได้รับผลกระทบอันไม่อาจจะประเมินได้.. ประเทศชาติต้องสูญเสียเกียรติภูมิในสายตาของนานาชาติ ทำให้พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย เข้าข่ายการเป็น ผู้ก่อการร้าย แต่ก็ไม่มีใครที่จะนำตัวมาพิจารณาโทษได้... นึ่คือความชั่วร้าย

ปูนนก

พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย.. โดยแกนนำเคยประกาศว่าการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นทำไปด้วยความบริสุทธิ์ใจ และจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเมือง หรือไม่เข้าไปมีตำแหน่งทางการเมือง.. แต่ในที่สุด พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ก็ก่อตั้ง พรรคการเมืองใหม่ โดยมีสนธิ ลิ้มทองกุล เป็นหัวหน้าพรรค แม้ภายหลังจะลาออกก็ตาม... นี่คือความชั่วร้าย


และ วันนี้... พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย.. ได้นำมวลชนมาชุมนุม..และจุดกระแสให้เกิดการคลั่งชาติด้วยการนำเอาเรื่อง พื้นที่ทับซ้อนบริเวณเขาพระวิหาร มาเป็นประเด็น จนในที่สุดก็เกิดการปะทะกันที่แนวชายแดน.. ซึ่งเมื่อพิจารณาด้วยใจเป็นธรรม และมีสติสัมปชัญญะทีสมบูรณ์ครบถ้วนแล้ว.. ก็น่าจะบอกได้ว่าเป็นการก่อสงครามที่ไร้เหตุผลสิ้นดี.. เพราะประเทศที่ พันธมิตร ควรจะไปประท้วง ควรจะเป็นฝรั่งเศส ที่เข้ามาวุ่นวายในดินแดนแถบนี้ และทำให้เกิดปัญหาขึ้นกับประเทศที่เป็นเพื่อนบ้านกัน.. แต่ทว่า พันธมิตร กลับสร้างเรื่องจนกระทั่งมีประชาชนไทย..ประชาชนเขมร ..ทหารไทย.. และทหารเขมร ต้องเสียชีวิตกับการกระทำอันไร้สาระนี้อย่างไม่สมควร.. นี่คือความชั่วร้ายอันไม่อาจบรรยายได้


พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยรวมถึงผู้ที่สนับสนุนอยู่เบื้องหลังกลุ่มคนเหล่านี้... ผมจะจดจำชื่อคนเหล่านี้เอาไว้.. มีลูกก็จะบอกลูก..มีหลานก็จะบอกหลาน... ถ้าอยู่ถึงมีเหลนก็จะบอกเหลน.. ให้จดจำพวกมันเหล่านี้เอาไว้.. ให้จดจำในความ ชั่วช้าเลวทราม ที่พวกนี้ได้กระทำย่ำยีต่อประเทศไทย และพี่น้องคนไทยผู้ร่วมชาติเดียวกัน.... และถ้าทำได้... ผมจะพยายามคิดที่จะทำอะไรสักอย่างเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นถึง ความเกลียดชัง คนเหล่านี้ ให้เป็นอนุสรณ์เอาไว้ตราบเท่าที่ประเทศไทยคงอยู่เหมือนดังเช่น.. ปาท่องโก๋


ซึ่งมีตำนานเล่าต่อกันว่า ในสมัยราชวงศ์ซ้อง มีแม่ทัพนายหนึ่งชื่อ งักฮุย เป็นคนที่รักชาติยิ่งชีพ และมีความเก่งกาจสามารถรบชนะข้าศึกเป็นจำนวนมาก จนก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งแม่ทัพใหญ่ได้อย่างรวดเร็ว จนขุนนาง ฉินข้วยและ ภรรยาแซ่หวัง ซึ่งเป็นคนโลภ ได้ถูกฝ่ายตรงข้ามใช้เงินหว่านล้อมให้ทรยศต่อชาติเป็นพวกได้สำเร็จ เข้ากราบทูลเท็จต่อองค์ฮ่องเต้ว่า งักฮุยคิดการใหญ่ และแอบหลบหนีกองทัพในยามสงคราม ทำให้งักฮุยถูกประหารชีวิต

เมื่อข่าวแพร่ออกไป ชาวบ้านต่างรู้สึกโกรธแค้น จึงใช้วิธีการสาปแช่งด้วยการปั้นแป้งมาประกบติดกัน เพื่อเป็นตัวแทนของ ฉินข้วยและภรรยา ขุนนางขายชาติ ก่อนหย่อนใส่น้ำมันเดือดพล่าน เมื่อแป้งสุกแล้วก็นำมากัดกินด้วยความโกรธเกลียด เพื่อให้สาสมกับการกระทำดังกล่าว และเรียกขนมแป้งแห่งความเกลียดชังนั้นว่า อิ่วจาก้วย หมายถึง น้ำมันทอด ฉินข้วยนั่นเอง... ซึ่งต่อมาคนไทยเรียกเพี้ยนเป็น ปาท่องโก๋ มาจนทุกวันนี้...


อืมมม....เขียนเรื่องพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยอยู่ดีๆ ทำไมถึงออกมาเป็นเรื่อง ปาท่องโก๋ ได้ก็ไม่รู้....สงสัยคงจะ คับแค้นใจ มากไปหน่อย..

ปูนนก

http://www.tfn2.info/board/index.php?PHPSESSID=07a54785adcfcda757cf0fee6b05ef5e&topic=20794.0

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น