สนับสนุนการทำกิจกรรม ส่งเสริมประชาธิปไตยของชาวเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์ประสานงานกลาง นปช.แดงเชียงใหม่

ชื่อบัญชี นปช.แดงเชียงใหม่ ธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี 02 0012142 65 7 ( มีผู้รับผิดชอบบัญชี 3 ท่าน )

ติดต่อเรา deangchiangmai@gmail.com

ราบสวัสดี พี่น้องทุกๆท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยือน บล็อค นปช.แดงเชียงใหม่ ขอเรียนชี้แจงสักนิดว่า เรา ”แดงเจียงใหม่” เป็นกลุ่มคนชาวเจียงใหม่ที่เคารพรัก กติกาประชาธิปไตย ต่อสู้และต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบ อยากเห็นประเทศชาติภายภาคหน้า มีความเจริญ ประชาชนรุ่นลูกหลานของเราอยู่อาศัยอย่างร่มเย็นเป็นสุขในประเทศของพวกเราเอง ไม่มีกลุ่มอภิสิทธิ์ชนกลุ่มใดมาสูบเลือดเนื้อ แอบอ้างบุญคุณเฉกเช่นในยุคนี้ที่พวกเราเห็น การที่จะได้รับในสิ่งที่มุ่งหวังก็ต้องมีการต่อสู้แสดงกำลังให้สังคมได้รับรู้ และเพื่อที่จะให้กลุ่มบุคคลที่มีอำนาจในปัจจุบันได้เข้าใจในสังคมที่ก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงไป ไม่อาจฝืนต่อกระแสการพัฒนาของโลก การต่อสู้ร่วมกับผองชนทั่วประเทศในครั้งนี้ เรา “ แดงเจียงใหม่ “ ได้ร่วมต่อสู้ทุกรูปแบบ และในรูปแบบที่ท่านได้เข้ามาร่วมอยู่นี้ คือการเผยแพร่ข่าวสารต่อสังคม เรา “ แดงเจียงใหม่ “ ได้สร้างเวปบล็อคไว้ 2 ที่ คือที่นี่ “ แดงเจียงใหม่” สำหรับการบอกกล่าวในเรื่องทั่วไป และอีกที่หนึ่งคือ “ Daeng ChiangMai “ สำหรับข่าวสารที่เราเห็นว่ามีประโยชน์ต่อการรับรู้ข่าวสารในการร่วมทำกิจกรรมของพี่น้องประชาชน


เชิญร่วมสร้างขวัญ และกำลังใจให้เพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมกันครับ
“แดงเจียงใหม่” " Daeng ChiangMai "

รักประชาธิปไตยไม่เอาเผด็จการ ต่อต้านการรัฐประหารทุกรูปแบบ สร้างขวัญกำลังใจและความสุขเพื่อปวงชน

การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ : สมุดปกขาวโดยสำนักกฎหมาย Amsterdam & Peroff การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ . ไพร่สู้บนเส้นทาง ๗๘ ปี ประชาธิปไตย ( ๒๔๗๕ - ๒๕๕๓ ) จรรยา ยิ้มประเสริฐ Voter's Uprising Thai

วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

กวีประชาไท : ทางแพร่ง


Sun, 2011-02-13 11:33


เรืองรอง รติสุนทร


สร้างขึ้นมาโดยระบบแต่บกพร่อง
เหมือนไวรัสที่จดจ้องจะป่วนปั่น
ชาตินิยมบ่มเพาะสถาบัน
ย่อมสุ่มเสี่ยงอันตรายสายพันธุ์แปลง
ความเกลียด - ความกลัว - ความเขลา
คือรากเหง้าบ่อเกิดความรุนแรง
สละชีพเถอะเพื่อชาติตราบเลือดแล้ง
คือถ้อยคำที่ตกแต่งเพื่อตบตา
ในนามแห่งชาติไทย - คุณต้องจน
ต้องอดทนค้ำจุนผู้ใหญ่กว่า
เป็นคนจนต้องจมดินเป็นธรรมดา
อย่านะอย่า, อย่าเงยหน้าอ้าปากไป
จึงรากหญ้าพัฒนาเป็นไวรัส
ชนชั้นไหนไม่แจ่มชัดเริ่มเติบใหญ่
หลายแนวร่วมผนึกแน่นที่แค้นใจ
สงบนิ่งสงัดไว้ - รอเวลา
เกิดขึ้นมากับระบบ, อยู่กับระบบ
แต่ไร้ระเบียบอยู่ในระบบที่ใหญ่กว่า
"ความสมบูรณ์" สร้าง "ความไม่สมบูรณ์" มา
เป็นเส้นทางวิวัฒนาอารยะ !

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น