สนับสนุนการทำกิจกรรม ส่งเสริมประชาธิปไตยของชาวเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์ประสานงานกลาง นปช.แดงเชียงใหม่

ชื่อบัญชี นปช.แดงเชียงใหม่ ธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี 02 0012142 65 7 ( มีผู้รับผิดชอบบัญชี 3 ท่าน )

ติดต่อเรา deangchiangmai@gmail.com

ราบสวัสดี พี่น้องทุกๆท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยือน บล็อค นปช.แดงเชียงใหม่ ขอเรียนชี้แจงสักนิดว่า เรา ”แดงเจียงใหม่” เป็นกลุ่มคนชาวเจียงใหม่ที่เคารพรัก กติกาประชาธิปไตย ต่อสู้และต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบ อยากเห็นประเทศชาติภายภาคหน้า มีความเจริญ ประชาชนรุ่นลูกหลานของเราอยู่อาศัยอย่างร่มเย็นเป็นสุขในประเทศของพวกเราเอง ไม่มีกลุ่มอภิสิทธิ์ชนกลุ่มใดมาสูบเลือดเนื้อ แอบอ้างบุญคุณเฉกเช่นในยุคนี้ที่พวกเราเห็น การที่จะได้รับในสิ่งที่มุ่งหวังก็ต้องมีการต่อสู้แสดงกำลังให้สังคมได้รับรู้ และเพื่อที่จะให้กลุ่มบุคคลที่มีอำนาจในปัจจุบันได้เข้าใจในสังคมที่ก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงไป ไม่อาจฝืนต่อกระแสการพัฒนาของโลก การต่อสู้ร่วมกับผองชนทั่วประเทศในครั้งนี้ เรา “ แดงเจียงใหม่ “ ได้ร่วมต่อสู้ทุกรูปแบบ และในรูปแบบที่ท่านได้เข้ามาร่วมอยู่นี้ คือการเผยแพร่ข่าวสารต่อสังคม เรา “ แดงเจียงใหม่ “ ได้สร้างเวปบล็อคไว้ 2 ที่ คือที่นี่ “ แดงเจียงใหม่” สำหรับการบอกกล่าวในเรื่องทั่วไป และอีกที่หนึ่งคือ “ Daeng ChiangMai “ สำหรับข่าวสารที่เราเห็นว่ามีประโยชน์ต่อการรับรู้ข่าวสารในการร่วมทำกิจกรรมของพี่น้องประชาชน


เชิญร่วมสร้างขวัญ และกำลังใจให้เพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมกันครับ
“แดงเจียงใหม่” " Daeng ChiangMai "

รักประชาธิปไตยไม่เอาเผด็จการ ต่อต้านการรัฐประหารทุกรูปแบบ สร้างขวัญกำลังใจและความสุขเพื่อปวงชน

การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ : สมุดปกขาวโดยสำนักกฎหมาย Amsterdam & Peroff การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ . ไพร่สู้บนเส้นทาง ๗๘ ปี ประชาธิปไตย ( ๒๔๗๕ - ๒๕๕๓ ) จรรยา ยิ้มประเสริฐ Voter's Uprising Thai

วันพุธที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2553

"มึง ต้องจน...พลเมือง" โดย Unter - ประชาไท

ประชาธิปไตย เปื้อนเปรอะเลอะคาวเลือด
บนจุด เดือดความกำหนัดอำนาจ เหนือ-
ชาวทาสไพร่ใต้เงาเขาจุนเจือ
เพียงเม็ด เกลือคลุกก้อนข้าว จนคุ้นเคย

แล้วสอนสั่งเรียนหนังสือ สื่อภาษา
มัธยัสถ์ ถ้อยวาจาเวลาเอ่ย
ทุก เวลาปั้นคารมเพียงชมเชย
ไม่ละเลยจะ โลมเล้าเพื่อ เอาใจ

ให้เรียน มากรู้มากลำบากยิ่ง
คิด ตำหนิ ติ ติง ทุกสิ่งไซร้
กอ ขอ คอ ให้พอรู้พออยู่ไป
พออ่านออก เขียนได้ให้เพียง พอ

ทั้งงานนางานไร่ไม่เคยพัก
ครั้น เจ็บหนักก็ขายนาไปหา หมอ
แต่กาลเก่าเขายกย่องเขาเยิน ยอ
เป็น สันหลังคดงอคนสำคัญ

.
จะมีสิทธิ์มีเสียงเพียง เลือกตั้ง
รู้ คนรักคนชังคนสร้างสรรค์
คนดีชั่วคนนบนอบชอบพอกัน
ฝากความฝัน อันสดใสให้ผู้แทน

ให้หลุดพ้น วังวนวัฏจักร
ปลดชีวิต ติดชนักอันหนักแน่น
ถ้วนทุกชาวบ่าวไพร่ในดิน แดน
ที่คับแค้น แสนยากลำบากลำบน

ได้ผู้แทนที่ดีมีความคิด
มอง ชีวิต บ่าวไพร่ใช้เหตุผล
คิดปลดกับดักดานพิการพิกล
หวังทาสไพร่ให้ หลุดพ้นจาก เพรงกรรม

.
แล้ว เจ้าที่เจ้าทางมาอ้าง สิทธิ
เหนือ ชีวิตทาสไพร่ในเบื้อง ต่ำ
สามัคคี และมั่นคงเป็นธงนำ
ช่วยตอก-ย้ำ มึงต้องจน พลเมืองไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น