สนับสนุนการทำกิจกรรม ส่งเสริมประชาธิปไตยของชาวเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์ประสานงานกลาง นปช.แดงเชียงใหม่

ชื่อบัญชี นปช.แดงเชียงใหม่ ธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี 02 0012142 65 7 ( มีผู้รับผิดชอบบัญชี 3 ท่าน )

ติดต่อเรา deangchiangmai@gmail.com

ราบสวัสดี พี่น้องทุกๆท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยือน บล็อค นปช.แดงเชียงใหม่ ขอเรียนชี้แจงสักนิดว่า เรา ”แดงเจียงใหม่” เป็นกลุ่มคนชาวเจียงใหม่ที่เคารพรัก กติกาประชาธิปไตย ต่อสู้และต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบ อยากเห็นประเทศชาติภายภาคหน้า มีความเจริญ ประชาชนรุ่นลูกหลานของเราอยู่อาศัยอย่างร่มเย็นเป็นสุขในประเทศของพวกเราเอง ไม่มีกลุ่มอภิสิทธิ์ชนกลุ่มใดมาสูบเลือดเนื้อ แอบอ้างบุญคุณเฉกเช่นในยุคนี้ที่พวกเราเห็น การที่จะได้รับในสิ่งที่มุ่งหวังก็ต้องมีการต่อสู้แสดงกำลังให้สังคมได้รับรู้ และเพื่อที่จะให้กลุ่มบุคคลที่มีอำนาจในปัจจุบันได้เข้าใจในสังคมที่ก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงไป ไม่อาจฝืนต่อกระแสการพัฒนาของโลก การต่อสู้ร่วมกับผองชนทั่วประเทศในครั้งนี้ เรา “ แดงเจียงใหม่ “ ได้ร่วมต่อสู้ทุกรูปแบบ และในรูปแบบที่ท่านได้เข้ามาร่วมอยู่นี้ คือการเผยแพร่ข่าวสารต่อสังคม เรา “ แดงเจียงใหม่ “ ได้สร้างเวปบล็อคไว้ 2 ที่ คือที่นี่ “ แดงเจียงใหม่” สำหรับการบอกกล่าวในเรื่องทั่วไป และอีกที่หนึ่งคือ “ Daeng ChiangMai “ สำหรับข่าวสารที่เราเห็นว่ามีประโยชน์ต่อการรับรู้ข่าวสารในการร่วมทำกิจกรรมของพี่น้องประชาชน


เชิญร่วมสร้างขวัญ และกำลังใจให้เพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมกันครับ
“แดงเจียงใหม่” " Daeng ChiangMai "

รักประชาธิปไตยไม่เอาเผด็จการ ต่อต้านการรัฐประหารทุกรูปแบบ สร้างขวัญกำลังใจและความสุขเพื่อปวงชน

การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ : สมุดปกขาวโดยสำนักกฎหมาย Amsterdam & Peroff การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ . ไพร่สู้บนเส้นทาง ๗๘ ปี ประชาธิปไตย ( ๒๔๗๕ - ๒๕๕๓ ) จรรยา ยิ้มประเสริฐ Voter's Uprising Thai

วันพุธที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2553

. . . ส วั ส ดี ป ร อ ง ด อ ง . . .

Posted by naitiwa

วันอาทิตย์ ที่ 20 มิถุนายน 2553

๏ ปรองดองกันเถิดพี่น้อง
ร่วมแหกปากร้องสมานฉันท์
เพื่อลบร่องรอย ฆ่าฟัน
แล้วลืมคืนวันฝันร้าย

๏ ไม่มีต้นสายปลายเหตุ
เพียงแค่อาเพศฉิบหาย
ว่าง ว่างก็ฆ่ากันตาย
ไม่มีจุดหมายเบื้องลึก

๏ มีแต่กลไกอำนาจ
ในนามแห่ง ชาติเข้าผนึก
วางเฉยด้วยความสำนึก
หลังฉากการศึกทึกทัก

๏ อำนาจคือความถูกต้อง
คำตอบ ปรองดองแน่นหนัก
ทำร้ายแล้วต้องทำรัก
เพื่อให้ประจักษ์หลักการ

๏ ปรองดองสมานฉันท์กันเถิด
ผล บุญบังเกิดทุกด้าน
เลือดเนื้อชีวิตให้ทาน
อุทิศเพื่อบ้านเมือง นี้

๏ อุทิศเพื่อนักการเมือง
ผู้รู้ทุกเรื่องทุกสี
ช่างหัวผิดถูกชั่ว ดี
ปรองดองเถิดพี่น้องเอ๊ย !.

...................................

คอลัมน์ทำเนียบราษฎร นสพ.คมชัดลึก ฉบับวันอาทิตย์ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๓
http://www.komchadluek.net /detail/20100620/63454/ทำเนียบราษฎร...สวัสดีปรองดอง....html
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น