สนับสนุนการทำกิจกรรม ส่งเสริมประชาธิปไตยของชาวเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์ประสานงานกลาง นปช.แดงเชียงใหม่

ชื่อบัญชี นปช.แดงเชียงใหม่ ธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี 02 0012142 65 7 ( มีผู้รับผิดชอบบัญชี 3 ท่าน )

ติดต่อเรา deangchiangmai@gmail.com

ราบสวัสดี พี่น้องทุกๆท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยือน บล็อค นปช.แดงเชียงใหม่ ขอเรียนชี้แจงสักนิดว่า เรา ”แดงเจียงใหม่” เป็นกลุ่มคนชาวเจียงใหม่ที่เคารพรัก กติกาประชาธิปไตย ต่อสู้และต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบ อยากเห็นประเทศชาติภายภาคหน้า มีความเจริญ ประชาชนรุ่นลูกหลานของเราอยู่อาศัยอย่างร่มเย็นเป็นสุขในประเทศของพวกเราเอง ไม่มีกลุ่มอภิสิทธิ์ชนกลุ่มใดมาสูบเลือดเนื้อ แอบอ้างบุญคุณเฉกเช่นในยุคนี้ที่พวกเราเห็น การที่จะได้รับในสิ่งที่มุ่งหวังก็ต้องมีการต่อสู้แสดงกำลังให้สังคมได้รับรู้ และเพื่อที่จะให้กลุ่มบุคคลที่มีอำนาจในปัจจุบันได้เข้าใจในสังคมที่ก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงไป ไม่อาจฝืนต่อกระแสการพัฒนาของโลก การต่อสู้ร่วมกับผองชนทั่วประเทศในครั้งนี้ เรา “ แดงเจียงใหม่ “ ได้ร่วมต่อสู้ทุกรูปแบบ และในรูปแบบที่ท่านได้เข้ามาร่วมอยู่นี้ คือการเผยแพร่ข่าวสารต่อสังคม เรา “ แดงเจียงใหม่ “ ได้สร้างเวปบล็อคไว้ 2 ที่ คือที่นี่ “ แดงเจียงใหม่” สำหรับการบอกกล่าวในเรื่องทั่วไป และอีกที่หนึ่งคือ “ Daeng ChiangMai “ สำหรับข่าวสารที่เราเห็นว่ามีประโยชน์ต่อการรับรู้ข่าวสารในการร่วมทำกิจกรรมของพี่น้องประชาชน


เชิญร่วมสร้างขวัญ และกำลังใจให้เพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมกันครับ
“แดงเจียงใหม่” " Daeng ChiangMai "

รักประชาธิปไตยไม่เอาเผด็จการ ต่อต้านการรัฐประหารทุกรูปแบบ สร้างขวัญกำลังใจและความสุขเพื่อปวงชน

การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ : สมุดปกขาวโดยสำนักกฎหมาย Amsterdam & Peroff การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ . ไพร่สู้บนเส้นทาง ๗๘ ปี ประชาธิปไตย ( ๒๔๗๕ - ๒๕๕๓ ) จรรยา ยิ้มประเสริฐ Voter's Uprising Thai

วันพุธที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2553

. ถึ ง เ ว ล า ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย . . .

Posted by naitiwa

วันศุกร์ ที่ 11 มิถุนายน 2553

๏ แล้วก็ถึงเวลาสมานฉันท์
หลังการฆ่าฟันอันยิ่งใหญ่
เลือดและน้ำตา ลืมกันไป
สู่ความสดใสอนาคต

๏ แล้วก็ถึงเวลาการปรองดอง
บนศพก่ายกองเศร้าสลด
ก้าว พ้นวิกฤติอันรันทด
ด้วยกฎธรรมดาการเปลี่ยนแปลง

๏ แล้วก็ถึงเวลาเลิกบอบช้ำ
ด้วย การทำซ้ำเสียงสีแสง
สามัคคีปากเปล่าจัดแสดง
ลบความรุนแรงได้ด้วย เท้า

๏ แล้วก็ถึงเวลาต้องไปต่อ
ได้เวลาสอพลอฉากน้ำเน่า
เสียหายสูญเสียพอ ทำเนา
ปิดหูตาเข้าก็สิ้นคิด

๏ แล้วก็ถึงเวลาต้องร่วมมือ
โปรดเถิดอย่าดื้ออย่า ยึดติด
เรื่องความเป็นธรรมเรื่องน้อยนิด
ข้าถูกเอ็งผิดเรื่อง ธรรมดา

๏ แล้วก็ถึงเวลาปฏิรูปฯ
จุดธูปจุดเทียนไปข้างหน้า
อนาคตสดใสไว้แหก ตา
เชิญฌาปนกิจประเทศไทย !.

.............................หมายเหตุ : ขอบคุณภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ตไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น