สนับสนุนการทำกิจกรรม ส่งเสริมประชาธิปไตยของชาวเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์ประสานงานกลาง นปช.แดงเชียงใหม่

ชื่อบัญชี นปช.แดงเชียงใหม่ ธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี 02 0012142 65 7 ( มีผู้รับผิดชอบบัญชี 3 ท่าน )

ติดต่อเรา deangchiangmai@gmail.com

ราบสวัสดี พี่น้องทุกๆท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยือน บล็อค นปช.แดงเชียงใหม่ ขอเรียนชี้แจงสักนิดว่า เรา ”แดงเจียงใหม่” เป็นกลุ่มคนชาวเจียงใหม่ที่เคารพรัก กติกาประชาธิปไตย ต่อสู้และต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบ อยากเห็นประเทศชาติภายภาคหน้า มีความเจริญ ประชาชนรุ่นลูกหลานของเราอยู่อาศัยอย่างร่มเย็นเป็นสุขในประเทศของพวกเราเอง ไม่มีกลุ่มอภิสิทธิ์ชนกลุ่มใดมาสูบเลือดเนื้อ แอบอ้างบุญคุณเฉกเช่นในยุคนี้ที่พวกเราเห็น การที่จะได้รับในสิ่งที่มุ่งหวังก็ต้องมีการต่อสู้แสดงกำลังให้สังคมได้รับรู้ และเพื่อที่จะให้กลุ่มบุคคลที่มีอำนาจในปัจจุบันได้เข้าใจในสังคมที่ก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงไป ไม่อาจฝืนต่อกระแสการพัฒนาของโลก การต่อสู้ร่วมกับผองชนทั่วประเทศในครั้งนี้ เรา “ แดงเจียงใหม่ “ ได้ร่วมต่อสู้ทุกรูปแบบ และในรูปแบบที่ท่านได้เข้ามาร่วมอยู่นี้ คือการเผยแพร่ข่าวสารต่อสังคม เรา “ แดงเจียงใหม่ “ ได้สร้างเวปบล็อคไว้ 2 ที่ คือที่นี่ “ แดงเจียงใหม่” สำหรับการบอกกล่าวในเรื่องทั่วไป และอีกที่หนึ่งคือ “ Daeng ChiangMai “ สำหรับข่าวสารที่เราเห็นว่ามีประโยชน์ต่อการรับรู้ข่าวสารในการร่วมทำกิจกรรมของพี่น้องประชาชน


เชิญร่วมสร้างขวัญ และกำลังใจให้เพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมกันครับ
“แดงเจียงใหม่” " Daeng ChiangMai "

รักประชาธิปไตยไม่เอาเผด็จการ ต่อต้านการรัฐประหารทุกรูปแบบ สร้างขวัญกำลังใจและความสุขเพื่อปวงชน

การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ : สมุดปกขาวโดยสำนักกฎหมาย Amsterdam & Peroff การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ . ไพร่สู้บนเส้นทาง ๗๘ ปี ประชาธิปไตย ( ๒๔๗๕ - ๒๕๕๓ ) จรรยา ยิ้มประเสริฐ Voter's Uprising Thai

วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2554

กระแสจีรนุช โดย กาหลิบคอลัมน์ เมืองไทยหรือเมืองใคร?

เรื่อง กระแสจีรนุช

โดย กาหลิบ

ใน ขณะที่คนไทยส่วนมากไม่รู้เรื่องคดีของ คุณจีรนุช เปรมชัยพร ผู้อำนวยการเว็บประชาไท ผู้ถูกกล่าวหาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๑๒ ว่ามีพฤติกรรมหมิ่นพระบรมเดชานุภาพของกษัตริย์ไทยเพราะถูกสื่อไทยปิดหูปิดตา ด้วยการจงใจไม่เสนอข่าวนั้น ปรากฏว่าความสนใจในระดับโลกต่อคดีนี้กลับเข้มข้นขึ้นทุกขณะ ถึงขนาดเจ้าหน้าที่ระดับสูงขององค์การสหประชาชาติถึง ๒ คนพร้อมใจกันทำบันทึกประท้วงความอยุติธรรมไปยังสภาสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชา ชาติ ณ นครเจนีวา แถมด้วยการสานงานต่อเนื่องกับคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแห่งเอเชียอย่างจริง จัง

แม้ นายหว่อง ไค ชิง ผู้อำนวยการบริหารแห่งคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ จะรู้ดีว่า สภาสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติในขณะนี้ จะมีประธานจากประเทศไทยพอดี นั่นคือ นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา แต่ก็ให้สัมภาษณ์ไว้อย่างเจ็บปวดว่า

มัน น่าอายเสียจริงๆ ในขณะที่คนของรัฐบาลไทยคนหนึ่งกำลังทำหน้าที่อยู่ในสภาสิทธิมนุษยชนแห่งสห ประชาชาติ แต่ตัวรัฐบาลกลับเล่นงานคนไทยที่มีเสรีภาพทางความคิดและในทางคอมพิวเตอร์ใน ความผิดที่เธอไม่ได้ก่อ

ส่วน เจ้าหน้าที่สำคัญ ๒ คนที่ร่วมกันทำบันทึกคือมาร์กาเร็ต เซคักย่าและ แฟรงค์ ลา รัว ก็แสดงความขัดเคืองใจในคดีอันแปลกประหลาดซึ่งคุณจีรนุชฯ ถูกกล่าวหาว่าทำความผิดในสิ่งที่เธอไม่ได้ทำ โพสต์ต่างๆ ที่ถูกนำมาเป็นหลักฐานว่าหมิ่นฯ นั้นเธอก็ไม่ใช่ผู้เขียน เพียงเธอไม่ได้ลบข้อความเหล่านั้นออกทันใจผู้มีอำนาจในเมืองไทยเท่านั้น

ก่อน หน้านี้หน่วยงานอื่นๆ ในระดับโลกและระดับภูมิภาคก็ทยอยส่งผู้แทนของตนมาสังเกตการณ์ถึงในศาล เขาเก็บข้อมูลได้มากขึ้นเรื่อยๆ ความสนใจของชาวโลกต่อความผิดหมิ่น เบื้องสูงของไทยก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เป็นสัดส่วนกัน

ใน ที่สุด บันทึกรายงานนี้ก็เข้าสู่สารบบข้อมูลเพื่อการพิจารณาของสมาชิกองค์การสห ประชาชาติและช่วยเตือนความจำเกี่ยวกับการไล่ล่าประชาชนไทยด้วยฐานความผิด หมิ่นเจ้าอย่างได้ผล กลายเป็นแรงสนับสนุนสำคัญในการรณรงค์ยกเลิกมาตรา ๑๑๒ ระลอกล่าสุด ซึ่งอาจารย์สุรชัย แซ่ด่านเป็นผู้จุดชนวน โดยเอาชีวิตตัวเองเข้าไปเสียสละเพื่อแลกเปลี่ยนเดิมพัน

ทั้งหมดนี้จึงเริ่มจะ เป็นเรื่องขึ้นมา

เรา คิดว่า นอกเหนือจากการรณรงค์ในเมืองไทยอย่างค่อนข้างยากลำบากในเรื่องมาตรา ๑๑๒ นี้ แล้ว พี่น้องมวลชนไทยในต่างประเทศผู้เปี่ยมไปด้วยอุดมการณ์และศักดิ์ศรีความเป็น มนุษย์ น่าจะเอื้อมมือเข้ามาช่วยเรื่องนี้ให้เต็มที่ จัดรณรงค์ทุกรูปแบบตามกำลังและตามเงื่อนไขทางสังคมที่ตนอยู่ อย่าให้ขาดสายหรือเว้นจังหวะนานเกินควร โดยเชื่อมโยงกับกลุ่มแนวร่วมของตนในประเทศไทย

เป้า ในการรณรงค์ก็มิใช่เฉพาะคนไทยด้วยกัน แต่ควรหวังให้คนชาตินั้นๆ เขาหันมาสนใจไต่ถามและร่วมทุกข์ไปกับเราด้วย เพื่อสร้างระบบสนับสนุนอันเข้มแข็ง

มวล ชนไทยที่อยู่ในบริเวณที่ไม่ไกลจากนครเจนีวา น่าจะสร้างแรงกดดันอย่างจริงจังและต่อเนื่องต่อตัวบุคคลที่เป็นร่างทรงของ ระบอบอันกดขี่ของไทยที่นั่น โดยเฉพาะกับตัวนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้วและทีมงานทั้งหมดของคณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา

ทำ ให้เขาเห็น ทำให้เขาได้ยิน และทำให้เขาสำนึกขึ้นบ้างว่า เขากำลังรับใช้ฆาตกรชั้นสูงของไทยอยู่ บางทีเขาอาจจะมีมโนธรรมสำนึกขึ้นมาได้บ้าง

ก็ เราจะต่อสู้กับความอยุติธรรมนี้ได้อย่างไรพี่น้อง เมื่อตัวแทนของระบอบฉ้อฉลเขาทำหน้าที่เป็นประธานสภาสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชา ชาติ และป้องกันผลประโยชน์ของระบอบโบราณในเมืองไทยอยู่อย่างเต็มที่ โดยไม่ได้คิดถึงชีวิตและเลือดเนื้อของคนไทยด้วยกันเลยแม้แต่น้อยนิด

หน้าที่ของเราคือแยกโจรออกจากพระให้ได้

โจร จะใส่สูทสากลที่ตัดเย็บอย่างประณีต เครื่องแบบปกติขาว หรือเต็มยศคาดสายสะพาย ก็ยังเป็นโจร โจรจะใส่เสื้อสีชายหาดออกมาสูดอากาศบริสุทธิ์เพื่อโชว์ตัวและอำนาจอันล้นพ้น ของตน ก็ยังเป็นโจร

เอากระแสจีรนุชมาช่วยไล่โจรทีเถิด.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น