สนับสนุนการทำกิจกรรม ส่งเสริมประชาธิปไตยของชาวเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์ประสานงานกลาง นปช.แดงเชียงใหม่

ชื่อบัญชี นปช.แดงเชียงใหม่ ธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี 02 0012142 65 7 ( มีผู้รับผิดชอบบัญชี 3 ท่าน )

ติดต่อเรา deangchiangmai@gmail.com

ราบสวัสดี พี่น้องทุกๆท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยือน บล็อค นปช.แดงเชียงใหม่ ขอเรียนชี้แจงสักนิดว่า เรา ”แดงเจียงใหม่” เป็นกลุ่มคนชาวเจียงใหม่ที่เคารพรัก กติกาประชาธิปไตย ต่อสู้และต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบ อยากเห็นประเทศชาติภายภาคหน้า มีความเจริญ ประชาชนรุ่นลูกหลานของเราอยู่อาศัยอย่างร่มเย็นเป็นสุขในประเทศของพวกเราเอง ไม่มีกลุ่มอภิสิทธิ์ชนกลุ่มใดมาสูบเลือดเนื้อ แอบอ้างบุญคุณเฉกเช่นในยุคนี้ที่พวกเราเห็น การที่จะได้รับในสิ่งที่มุ่งหวังก็ต้องมีการต่อสู้แสดงกำลังให้สังคมได้รับรู้ และเพื่อที่จะให้กลุ่มบุคคลที่มีอำนาจในปัจจุบันได้เข้าใจในสังคมที่ก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงไป ไม่อาจฝืนต่อกระแสการพัฒนาของโลก การต่อสู้ร่วมกับผองชนทั่วประเทศในครั้งนี้ เรา “ แดงเจียงใหม่ “ ได้ร่วมต่อสู้ทุกรูปแบบ และในรูปแบบที่ท่านได้เข้ามาร่วมอยู่นี้ คือการเผยแพร่ข่าวสารต่อสังคม เรา “ แดงเจียงใหม่ “ ได้สร้างเวปบล็อคไว้ 2 ที่ คือที่นี่ “ แดงเจียงใหม่” สำหรับการบอกกล่าวในเรื่องทั่วไป และอีกที่หนึ่งคือ “ Daeng ChiangMai “ สำหรับข่าวสารที่เราเห็นว่ามีประโยชน์ต่อการรับรู้ข่าวสารในการร่วมทำกิจกรรมของพี่น้องประชาชน


เชิญร่วมสร้างขวัญ และกำลังใจให้เพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมกันครับ
“แดงเจียงใหม่” " Daeng ChiangMai "

รักประชาธิปไตยไม่เอาเผด็จการ ต่อต้านการรัฐประหารทุกรูปแบบ สร้างขวัญกำลังใจและความสุขเพื่อปวงชน

การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ : สมุดปกขาวโดยสำนักกฎหมาย Amsterdam & Peroff การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ . ไพร่สู้บนเส้นทาง ๗๘ ปี ประชาธิปไตย ( ๒๔๗๕ - ๒๕๕๓ ) จรรยา ยิ้มประเสริฐ Voter's Uprising Thai

วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2554

คนในตำแหน่งเลขาธิการ สมช. โดย กาหลิบ

คอลัมน์ เมืองไทยหรือเมืองใคร?

เรื่อง คนในตำแหน่งเลขาธิการ สมช.

โดย กาหลิบ

หลัง จาก ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี ส่งสัญญาณว่าอาจจะโยกย้าย พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี ออกจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และหา ทางลงให้ในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ข่าวที่ตามมาไม่กี่วันก็คือ พล.ต.อ.วิเชียรฯ ตัดสินใจยอมรับตำแหน่งใหม่ โดยสมัครใจและจะทำหนังสือมาแสดงเจตนานั้นอย่างเป็นทางการ

เลขาธิการ สมช. คนปัจจุบัน ซึ่งเป็นสายพลเรือน คือนายถวิล เปลี่ยนศรี ก็คงจะถูกโยกไปเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีหรืออะไรอื่นๆ ที่ดูเหมือนว่า ร.ต.อ.เฉลิมฯ ก็ยังไม่แน่ใจนัก

วิธี บริหารแบบไทยๆ ที่เน้นการรักษาหน้า ซื้อใจ ปรับเปลี่ยนศัตรูให้เป็นมิตร อะไรทำนองนี้ก็คงมีคุณค่าในตัวเองให้ดูเป็นแบบอย่างและบทเรียนอยู่ โดยเฉพาะในยามที่มวลชนประชาธิปไตยยังคงงงๆ กับคำว่า ปรองดองใครสนใจในทักษะของการครองบ้านครองเมืองก็ศึกษาเรียนรู้เอาไว้ ดีหรือไม่ดีก็โปรดไปวินิจฉัยกันเอาเอง

สิ่งที่ต้องสนใจอย่างปล่อยผ่านไปไม่ได้คือตัวตำแหน่งเลขาธิการ สมช. และผู้ที่จะมาเป็น

สำนัก งานสภาความมั่นคงแห่งชาตินั้น มีความสำคัญมากหรือน้อย เป็นกลไกหลักของการได้มาซึ่งอำนาจและรักษาอำนาจนั้น ขึ้นกับตัวบุคคลที่มากินตำแหน่งเลขาธิการอยู่มาก ในยุคที่นาวาอากาศตรีประสงค์ สุ่นศิริ หรือก่อนหน้านั้นคือ พล.อ.ต.สิทธิ เศวตศิลา (ได้ยศ พล.อ.อ. ในภายหลัง) เราต่างรู้กันดีว่าเป็นยุคเรืองอำนาจของ สมช. งบประมาณหน่วยงานและเครื่องมือต่างๆ เพิ่มพูนขึ้นมาก เพราะเป็นช่วงเวลาของการ ยึดบ้านเมืองคืนจากฝ่ายประชาชนภายหลังเหตุการณ์เลือด ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ มาจนกระทั่งเกือบสิ้นสมัยของ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ในฐานะนายกรัฐมนตรี

แต่ เมื่อถึงยุคของ นายขจัดภัย บุรุษพัฒน์ พล.อ.จรัล กุลละวณิชย์ นายถวิล เปลี่ยนศรี ฯลฯ เราต่างก็รู้สึกกันว่า สมช. ลดการพองตัวลงมาเป็นหน่วยงานของรัฐธรรมดาๆ งานความมั่นคงออกจะมุ่งไปที่กระบวนการหาข่าว เปรียบเทียบข่าว และส่งคนลงพื้นที่อย่างไม่มีเป้าหมายเฉพาะเจาะจงนัก

แต่ ยุคที่น่าสนใจคือ เมื่อพรรคไทยรักไทยได้รับเลือกตั้งด้วยเสียงข้างมากและเป็นรัฐบาล โดยมี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี ผู้มีอำนาจในยุคนั้นเลือกเอา พล.อ.วินัย ภัททิยกุล ข้ามห้วยมาเป็นเลขาธิการ สมช. พร้อมเอา พล.ต.อ.จุมพล มั่นหมาย เป็นผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ

พล.อ.วินัยฯ จะทำหน้าที่ดีเลวอย่างไรไม่ใช่ประเด็นตรงนี้ ประเด็นคือ พล.อ.วินัยฯ ที่ควรมีหน้าที่กระซิบบอกรัฐบาลและทำทุกอย่างเพื่อให้รัฐบาลและรัฐไทยมั่นคง ท้ายที่สุดกลับกลายเป็นส่วนสำคัญในการรัฐประหารโค่นล้มรัฐบาลของประชาชนและ นายกรัฐมนตรีที่ชื่อทักษิณ

สำคัญขนาดเป็นตัวเลขาธิการคณะรัฐประหารเลยด้วยซ้ำ

สรุปให้ชัดเพื่อให้ภาพเป็นที่จดจำจารึกว่า เขาสั่ง ให้ผู้บัญชาการทุกเหล่าทัพยึดอำนาจ และให้เลขาธิการสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติทำหน้าที่ผู้ประสานใหญ่เพื่อ ร้อยทุกกำลังในการต่อต้านรัฐบาลของประชาชนให้เป็นหนึ่งเดียวกัน

เลขาธิการ สมช. ในยุค คปค./คมช. จึงเป็นกลไกหลักที่เขาใช้ในการทำลายฝ่ายประชาชนอย่างเราๆ

วันนี้ เรามาเป็นรัฐบาลอีกครั้ง โดยจะนานสักเท่าไหร่ยังไม่รู้เลยนั้น เราไม่ควรใส่ใจในตัวบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งเลขาธิการ สมช. กันเสียหน่อยหรือ?

ตำแหน่ง นี้ควรจะถูกยกขึ้นมาให้สำคัญนั้นถูกต้องแล้ว แต่ตัวบุคคลที่จะเลือกสรรมารับตำแหน่งนั้นจะต้องสอดคล้องต่อเงื่อนไขความ อยู่รอดของรัฐบาลที่อยู่ท่ามกลางคมหอกคมดาบนี้ด้วย พูดง่ายกว่านั้นก็คือเลขาธิการ สมช. ต้องเป็นคนของรัฐบาลฝ่ายประชาชนร้อยเปอร์เซ็นต์ ไม่ใช่ใครที่ถูกโยกย้ายมาจากที่อื่นเพราะต้องการแก้ไขปัญหาในที่นั้น

เว้า กันซื่อๆ ก็คือ เราจะไว้ใจให้ พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในยุคที่ประชาธิปัตย์ครองเมือง มารับผิดชอบงานต่อต้านการรัฐประหารทำลายรัฐบาลฝ่ายประชาชนหรือไม่?

ถ้า งานนี้เป็นเสมือนการสร้างอสุรกายตัวใหม่ขึ้นมาเตรียมทำลายรัฐบาลที่ประชาชน เลือกเข้ามา เหมือนที่ พล.อ.วินัย ภัททิยกุล เคยทำตัวอย่างให้ดูมาแล้ว โปรดบอกด้วยว่าใครจะรับผิดชอบ?

http://democracy100percent.blogspot.com/2011/09/blog-post_02.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+Democracy100Percent+%28Democracy+100+percent%29&utm_content=FeedBurner

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น