สนับสนุนการทำกิจกรรม ส่งเสริมประชาธิปไตยของชาวเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์ประสานงานกลาง นปช.แดงเชียงใหม่

ชื่อบัญชี นปช.แดงเชียงใหม่ ธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี 02 0012142 65 7 ( มีผู้รับผิดชอบบัญชี 3 ท่าน )

ติดต่อเรา deangchiangmai@gmail.com

ราบสวัสดี พี่น้องทุกๆท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยือน บล็อค นปช.แดงเชียงใหม่ ขอเรียนชี้แจงสักนิดว่า เรา ”แดงเจียงใหม่” เป็นกลุ่มคนชาวเจียงใหม่ที่เคารพรัก กติกาประชาธิปไตย ต่อสู้และต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบ อยากเห็นประเทศชาติภายภาคหน้า มีความเจริญ ประชาชนรุ่นลูกหลานของเราอยู่อาศัยอย่างร่มเย็นเป็นสุขในประเทศของพวกเราเอง ไม่มีกลุ่มอภิสิทธิ์ชนกลุ่มใดมาสูบเลือดเนื้อ แอบอ้างบุญคุณเฉกเช่นในยุคนี้ที่พวกเราเห็น การที่จะได้รับในสิ่งที่มุ่งหวังก็ต้องมีการต่อสู้แสดงกำลังให้สังคมได้รับรู้ และเพื่อที่จะให้กลุ่มบุคคลที่มีอำนาจในปัจจุบันได้เข้าใจในสังคมที่ก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงไป ไม่อาจฝืนต่อกระแสการพัฒนาของโลก การต่อสู้ร่วมกับผองชนทั่วประเทศในครั้งนี้ เรา “ แดงเจียงใหม่ “ ได้ร่วมต่อสู้ทุกรูปแบบ และในรูปแบบที่ท่านได้เข้ามาร่วมอยู่นี้ คือการเผยแพร่ข่าวสารต่อสังคม เรา “ แดงเจียงใหม่ “ ได้สร้างเวปบล็อคไว้ 2 ที่ คือที่นี่ “ แดงเจียงใหม่” สำหรับการบอกกล่าวในเรื่องทั่วไป และอีกที่หนึ่งคือ “ Daeng ChiangMai “ สำหรับข่าวสารที่เราเห็นว่ามีประโยชน์ต่อการรับรู้ข่าวสารในการร่วมทำกิจกรรมของพี่น้องประชาชน


เชิญร่วมสร้างขวัญ และกำลังใจให้เพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมกันครับ
“แดงเจียงใหม่” " Daeng ChiangMai "

รักประชาธิปไตยไม่เอาเผด็จการ ต่อต้านการรัฐประหารทุกรูปแบบ สร้างขวัญกำลังใจและความสุขเพื่อปวงชน

การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ : สมุดปกขาวโดยสำนักกฎหมาย Amsterdam & Peroff การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ . ไพร่สู้บนเส้นทาง ๗๘ ปี ประชาธิปไตย ( ๒๔๗๕ - ๒๕๕๓ ) จรรยา ยิ้มประเสริฐ Voter's Uprising Thai

วันศุกร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2554

กิจกรรมวันแรงงานสากลกับกลุ่มประกายไฟและสหพันธ์สิ่งทอฯ

โดย กลุ่มประกายไฟ
29 เมษายน 2554

เชิญร่วมเสวนาแรงงานสากล : "ความสำคัญของแรงงานกับขบวนการประชาธิปไตย"

May Day 2011 : กิจกรรมวันแรงงานสากล 2011 แรงงานกับประชาธิปไตย

เนื่อง ในวันที่ 1 พฤษภาคม ของทุกปี ถือเป็นวันแรงงานสากล ซึ่งมีการเริ่มมากว่า 100 ปีแล้ว คือตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2433 ที่หลายประเทศได้เริ่มฉลองวันแรงงานเป็นครั้งแรก และในวันดังกล่าวทั่วโลกคนงานก็จะออกมาเฉลิมเฉลองเพื่อให้สังคมตระหนักถึง ความสำคัญของผู้ใช้แรงงาน รวมถึงเป็นวันที่มีการรณรงค์เรียกร้องในสิทธิและความเป็นธรรมต่างๆ

สำหรับ ในสังคมไทยในปัจจุบันประเด็นที่มีการพูดถึงหรือเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องคือ เรื่อง "ประชาธิปไตย" แน่นอนประเด็นนี้บทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนทั้งในสังคมโลกและสังคมไทยที่ ผ่านมาเราคงปฏิเสธบทบาทของขบวนการแรงงานไม่ได้ โดยเฉพาะในสังคมโลก เช่น กรณีการเรียกร้องประชาธิปไตยในอิยิปต์เมื่อเร็วๆนี้และยังดำเนินอยู่ ขบวนการแรงงานได้รับการยกย่องเป็นกระดูกสันหลังของการเคลื่อนไหว โดยเฉพาะเครื่องมือของคนงาน อย่างการนัดหยุดงาน

ดังนั้น ในกระแสสังคมไทยที่มีการเคลื่อนไหวเรื่องสิทธิเสรีภาพและประชาธิปไตยอย่าง มากในปัจจุบัน ทางกลุ่มประกายไฟและองค์กรเลี้ยวซ้ายจึงใช้โอกาสวันแรงงานสากลนี้ จัดเสวนาในหัวข้อ "ความสำคัญของแรงงานกับขบวนการประชาธิปไตย" เพื่อทบทวนบทบาทความสำคัญของขบวรการแรงงานที่มีต่อการเรียกร้องประชาธิปไตย ของไทยในปัจจุบัน


เช้า เดินรณรงค์

เวลา 9.00 น.
เริ่มเดินรณรงค์ สิทธิแรงงานและประชาธิปไตย จากลานพระบรมรูปทรงม้าเดินไปอนุเสาวรีย์ประชาธิปไตยบ่าย เสวนา

หัวข้อ "ความสำคัญของแรงงานกับขบวนการประชาธิปไตย"

วันอาทิตย์ ที่ 1 พฤษภาคม 2554 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ อนุสรณ์สถาน 14 ตุลา(ตึกหน้าชั้นใต้ดิน) ถ.ราชดำเนิน กรุงเทพฯ

กำหนดการ

12.30 ลงทะเบียน
13.00 - 16.00 น. เสวนา หัวข้อ "ความสำคัญของแรงงานกับขบวนการประชาธิปไตย"

วิทยากร

อ.วิภา ดาวมณี องค์กรเลี้ยวซ้าย
อ.ตะวัน วรรณรัตน์ ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
จิตรา คชเดช กลุ่มกรรมกรแดงเพื่อประชาธิปไตย
รัชพงษ์ โอชาพงษ์ กลุ่มเยาวชนคนงาน(YCW)


ดำเนินรายการโดย กลุ่มประกายไฟ

จัดโดย กลุ่มประกายไฟ และองค์กรเลี้ยวซ้าย


แสดงความประสงค์เข้าร่วมและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/event.php?eid=211270105563795
----------------------
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
089-2583641 บัส ประกายไฟ (เบอร์คนที่ส่งต่อนะฮ๊าฟฟฟ)

Posted by TTT at 4/29/2011 02:19:00 หลังเที่ยง Share on Facebook

http://thaienews.blogspot.com/2011/04/blog-post_1045.htmlไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น