สนับสนุนการทำกิจกรรม ส่งเสริมประชาธิปไตยของชาวเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์ประสานงานกลาง นปช.แดงเชียงใหม่

ชื่อบัญชี นปช.แดงเชียงใหม่ ธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี 02 0012142 65 7 ( มีผู้รับผิดชอบบัญชี 3 ท่าน )

ติดต่อเรา deangchiangmai@gmail.com

ราบสวัสดี พี่น้องทุกๆท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยือน บล็อค นปช.แดงเชียงใหม่ ขอเรียนชี้แจงสักนิดว่า เรา ”แดงเจียงใหม่” เป็นกลุ่มคนชาวเจียงใหม่ที่เคารพรัก กติกาประชาธิปไตย ต่อสู้และต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบ อยากเห็นประเทศชาติภายภาคหน้า มีความเจริญ ประชาชนรุ่นลูกหลานของเราอยู่อาศัยอย่างร่มเย็นเป็นสุขในประเทศของพวกเราเอง ไม่มีกลุ่มอภิสิทธิ์ชนกลุ่มใดมาสูบเลือดเนื้อ แอบอ้างบุญคุณเฉกเช่นในยุคนี้ที่พวกเราเห็น การที่จะได้รับในสิ่งที่มุ่งหวังก็ต้องมีการต่อสู้แสดงกำลังให้สังคมได้รับรู้ และเพื่อที่จะให้กลุ่มบุคคลที่มีอำนาจในปัจจุบันได้เข้าใจในสังคมที่ก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงไป ไม่อาจฝืนต่อกระแสการพัฒนาของโลก การต่อสู้ร่วมกับผองชนทั่วประเทศในครั้งนี้ เรา “ แดงเจียงใหม่ “ ได้ร่วมต่อสู้ทุกรูปแบบ และในรูปแบบที่ท่านได้เข้ามาร่วมอยู่นี้ คือการเผยแพร่ข่าวสารต่อสังคม เรา “ แดงเจียงใหม่ “ ได้สร้างเวปบล็อคไว้ 2 ที่ คือที่นี่ “ แดงเจียงใหม่” สำหรับการบอกกล่าวในเรื่องทั่วไป และอีกที่หนึ่งคือ “ Daeng ChiangMai “ สำหรับข่าวสารที่เราเห็นว่ามีประโยชน์ต่อการรับรู้ข่าวสารในการร่วมทำกิจกรรมของพี่น้องประชาชน


เชิญร่วมสร้างขวัญ และกำลังใจให้เพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมกันครับ
“แดงเจียงใหม่” " Daeng ChiangMai "

รักประชาธิปไตยไม่เอาเผด็จการ ต่อต้านการรัฐประหารทุกรูปแบบ สร้างขวัญกำลังใจและความสุขเพื่อปวงชน

การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ : สมุดปกขาวโดยสำนักกฎหมาย Amsterdam & Peroff การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ . ไพร่สู้บนเส้นทาง ๗๘ ปี ประชาธิปไตย ( ๒๔๗๕ - ๒๕๕๓ ) จรรยา ยิ้มประเสริฐ Voter's Uprising Thai

วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

เกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ร่วมชุมนุม และประชาชน ที่ได้รับบาดเจ็บ เจ็บป่วย ล้มตาย


เกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ ร่วมชุมนุม และประชาชน ที่ได้รับบาดเจ็บ เจ็บป่วย ล้มตาย

พี่ชายใจดีแจ้งมา

ว่ามีผู้ไปรับเงินช่วยเหลือมาแล้ว เจ็บป่วย นิดหน่อย ไอค้อกแค้กนอน รพ ก้อไปรับมาแล้ว 2 หมื่น

มี 3 ที่นะครับ


1
พรรคเพื่อไทย
สำนักงานใหญ่พรรค เพื่อไทย เลขที่ 626 ซอยจินดาถวิล ถนนพระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทร 02 653 4040

2
สำนักพระราชวัง
ที่อยู่ สำนักพระราชวัง
พระบรมมหาราชวัง ถนน หน้าพระลาน
พระนคร กรุงเทพฯ
โทรศัพท์: 02 623 5499, 02 623 5500

3
กระทรวงพัฒนาสังคม
กระทรวงการพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์ เลขที่ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบ กรุงเทพมหานคร 10100
0 2659 6399

หรือที่ ...ซึ่ง เป็นหน่วยงานของกระทรวงพัฒนาสังคม


ผู้ จะไปรับเงินช่วยเหลือ ขอให้มีหลักฐานดังนี้


1
ใบแจ้งความ

2
ใบรับรองแพทย์

3
สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน

4
สำหรับผู้ เสียชีวิต ทายาทโปรดนำใบมรณะบัตรไปด้วย พร้อมสำเนาบัตรประชาชน ทะเบียน บ้านของต้วเอง หรือหลักฐานที่แสดงความเป็นทายาทโปรด ช่วยกันกระจายข่าวไปยังทุกๆ เว็บนะครับ


ขอบพระคุณ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น